Publications from SGI
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 332
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101. Gustafsson, Annika
  et al.
  Huldt, Kristina
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 3: Grundvatten i lagstiftningen1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Lagstiftning: Lag om hushållning med naturresurser mm (NRL), Planläggning, Tillstånd, Krav på byggnader och bygglovsprövningen enl PBL, Vattenlagen, Miljöskyddslagen och miljöskadelagen, Hälsoskyddslagen, Tillsyn och kontroll av byggnadsarbete, Sanktioner, Påföljder och ingripanden vid byggande i strid mot PBL samt enligt övrig lagstiftning. (II) Ansvar: Ansvar för skador med anknytning till grundvatten, Skadeståndsansvar vid myndighetsutövning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102. Göransson, Lars
  et al.
  Jendeby, Leif
  Olsson, Connie
  Enkät om tillämpningen av Boverkets Nybyggnadsregler (NR) – avsnittet om geokonstruktioner1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 103. Hagberg, M
  et al.
  Schälin, J
  Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i nordöstra Göta älvdalen inom Lilla Edets kommun. Underlag vid översiktlig planering och beslut om mark- och vattenanvändning2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Slutrapporten; (2) Skredriskanalysen; (3) Skredriskhänsyn vid mark- och vattenanvändning; (4) Förankring och rekommendationer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104. Haglund, Kristina
  et al.
  Larsson, Lennart
  Engelke, Fredrik
  Arvidslund, Ola
  Praktikfall Tvätteriet Alingsås. Utvärdering av metoder för undersökning och provtagning av klorerade alifater2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Undersökningsobjektet - Tvätteriet Alingsås; (2) Områdesbeskrivning; (3) Klorerade alifatiska kolväten; (4) Undersökningsmetoder; (5) Provtagning av trädkärnor; (6) MIP-sondering; (7) Metod för direkttätning av MIP-sonderingshål; (8) Multinivårör för grundvattenprovtagning; (9) Användning av Waterra pumpar; (10) Jämförelse av olika slangmaterial; (11) Passiva provtagare; (12) Datorbaserade verktyg; Bilagor: (1) Situationsritning över Tvätteriet Alingsås; (2) Användartips för BIOCHLOR; (3) Användartips för REMChlor; (4) Användartips för Mass Flux Tool Kit

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105. Hartlén, Jan
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berggren, Bo
  Olsson, Connie
  Riksbyggnadernas grundläggning. Analys av grundläggningen utifrån befintliga handlingar1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Helgeandsholmen tiden före uppförandet; (2) Grundläggningen; (3) Utredningar efter uppförande; (4) Jordlagerförhållanden, grundvatten; (5) Grundläggningens status; (6) Inträffade sättningar, sprickor; (7) Värdering av byggnadernas grundläggning; (8) Sammanfattning och förslag till fortsatta åtgärder

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106. Hartlén, Jan
  et al.
  Elander, Pär
  Residues from waste incineration. Chemical and physical properties1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 107. Hartlén, Jan
  et al.
  Elander, Pär
  Restprodukter från avfallsförbränning. Kemiska och fysikaliska egenskaper1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108. Hartlén, Jan
  et al.
  Elander, Pär
  Kullberg, Sten
  Lundgren, Tom
  Rosén, Bengt
  Restprodukt från våt-torr rökgasavsvavling. Laboratoriebestämning av egenskaperna hos ostabiliserad och stabiliserad produkt1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109. Hartlén, Jan
  et al.
  Malmborg, Bo S
  Packning av jord- och stenmaterial1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110. Hartlén, Jan
  et al.
  Möller, Björn
  Petersson, Håkan
  Karlsson, Lars-Åke
  Kalksten som fyllningsmaterial. Resultat från provfyllning i kv Verkö1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111. Hartlén, Jan
  et al.
  Sköld, Hans
  Karlsson, Lars-Åke
  Ökad bärförmåga genom packning av en lermorän med tung vibrovält1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112. Hellman, Lars
  Om krokiga pålars bärförmåga1989Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113. Hellström, Göran
  Termisk responstest för lervärmelager i Linköping (SGI)1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Lervärmelagret; (2) Beräkningsmetod; (3) Känslighetsanalys; (4) Analytiska metoder

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114. Henriksson, Mattias
  et al.
  Carlsten, Peter
  Lagringstidens inverkan på prover tagna med standardkolvprovtagare1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Jordparametrar som påverkas av långvarig lagring; (2) Orsaker till att lagringstiden påverkar jordparametrar; (3) Resultat från undersökningar utförda på SGI; (4) Funderingar kring problemet med långtidslagrade prover; (5) Riktlinjer för fortsatta försök; Bilagor: (1) Sammanställning av utförda CRS-försök; (2) Kompressionskurvor; (3) Sammanställninga av rutinundersökningar; (4) Rutinundersökningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 115. Henriksson, Mattias
  et al.
  Rogbeck, Yvonne
  E4 Nyköping - Södertälje delen Sille - Pilkrok vid Trosaån. Funktionsuppföljning av kalkpelare1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Egenskaper pelare; (2) Mätresultat i fält; (3) Sättningsberäkningar för kalkpelarförstärkt jord

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 116. Holm, Göran
  Trycksond. En studie av förutsättningar för fortsatt standardisering1983Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117. Holm, Göran
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Carlsten, Peter
  Johansson, Lars O
  Larsson, Rolf
  Befintliga bankar vid ökad tåglast och högre tåghastighet. Statusbestämning av befintliga bankar. Förbättrings- och förstärkningsåtgärder under driftsförhållanden. 'State of the art'2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Belastningsförutsättningar; (2) Skador under järnvägsbankar; (3) Tillgänglighet till spårområdet; (4) Påverkan på spåret / Dimensioneringsprinciper; (5) Parameterar; (6) Metoder för statusbestämning; (7) Förstärknings- och förbättringsåtgärder; Bilagor: (1) Dimensioneringsprinciper enligt Li och Selig (1998a); (2) Hållfasthetstillväxt under befintliga bankar; (3) Geofysiska mätmetoder; (4) Sättningsreducerande metoder; (5) KC-pelarinstallation vid Kållereds station; (6) 3B-bank - Säbylundsmossen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118. Holm, Thorvald
  et al.
  Palmgren, Caroline
  Rydell, Bengt
  Värmelagring i torv för flerlägenhetshus i Motala. Förstudie1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119. Holmén, Lars
  et al.
  Ahlberg, Per
  Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen. Slutrapport. Underlag vid översiktlig planering och beslut om mark- och vattenanvändning, 1-21995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Textdel; (2) Kartdel: (3) Tilläggsrapport

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 120. Hultén, Carina
  et al.
  Edstam, Torbjörn
  Arvidsson, Ola
  Nilsson, Gunnel
  Geotekniska förutsättningar för ökad tappning från Vänern till Göta älv2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Historik om skred i Göta älv; (2) Klimatförändringar; (3) Geotekniska förutsättningar av en ökad tappning till Göta älv; (4) Utredningsbehov; (5) Åtgärder, övervakning och kostnader; (6) SGI:s slutsatser och rekommendationer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121. Hultén, Carina
  et al.
  Olsson, Mats
  Rankka, Karin
  Svahn, Victoria
  Odén, Karin
  Engdahl, Mats
  Släntstabilitet i jord. Underlag för handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. Deluppdrag2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar; (2) Vad påverkar slänters stabilitet?; (3) Inverkan av klimatförändring för olika topografiska och geologiska förhållanden; (4) Omfattning, konsekvenser och osäkerheter

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122. Hågeryd, Ann-Christine
  et al.
  Rankka, Karin
  Rankka, Wilhelm
  Rosqvist, Håkan
  Strandmorfologi. Studie av kuststräckan från Ystad till Sandhammaren2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Allmänt om strandmorfologi; (2) Studie av kuststräckan från Ystad hamn till Sandby strand; (3) Diskussion och förslag till fortsatta studier; (4) Använt underlagsmaterial

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 123. Hågeryd, Ann-Christine
  et al.
  Viberg, Leif
  Lind, Bo
  Frekvens av skred i Sverige2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Frekvens av skred i Sverige; (2) Geografisk fördelning; (3) Skredens fördelning på årtal; (4) Stora skred; (5) Skreden i Göta älvdalen; (6) Skredfrekvens i Göta älvdalen; (7) Skredbenägenhet längs de större vattendragen i Sverige

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124. Jendeby, Leif
  et al.
  Olsson, Connie
  Orre, Bo
  Kvalitetssäkring av geokonstruktioner. Utförandeplaner och kontrollplaner2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utförandeplaner och kontrollplaner; (2) Bakgrund; (3) Regelverk; (4) Utförandeplan/kontrollplan; (5) Innehåll i kontrollplaner; (6) Exempel på utförandeplan

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125. Joelson, Karl-Gustav
  Metodutveckling för styrd inklinometermätning - fasta och manuella inklinometrar2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) SGI nuvarande inklinometersystem; (2) Nytt inklinometersystem; (3) Böjprovning av olika rörsystem med och utan skarv; (4) Installationsmetoder; (5) Installation av inklinometerrör vid Segelbåtshamnen; (6) Mätning av inklinometerör vid Segelbåtshamnen; (7) Installation av inklinometerrör vid Kolbyttemon; (8) Mätning av inklinometerrör vid Kolbyttemon

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 126. Johansson, Lars
  Inventering och jämförelse av datorprogram för geotekniska beräkningar. Samverkansanalys av kohesionspålgrundlagda byggnader1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 127. Johansson, Lars
  Stranderosionsskydd. Typer, dimensionering, modellering2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kustskydd - generellt betraktelsesätt; (2) Olika typer av erosionsskydd; (3) Utformning / dimensionering / modellering; (4) Exempel på uförda erosionsskydd

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128. Johansson, Lars
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Skredet i Gideåbacka. Dokumentation och utredning om möjliga skredorsaker2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Områdesbeskrivning; (2) Skredet 1983; (3) Skredet 1987; (4) Utförda undersökningar; (5) Stabilitetsberäkningar; (6) Skredorsaker

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129. Johansson, Lars
  et al.
  Rydell, Bengt
  Åhlvik, Kenneth
  Outline of geotechnical research in the fourth framework programme of the European Community. Information technologies. Industrial and materials technologies. Standards, measurement and testing. Environment and climate. Marine science and technology. Non-nuclear energy. Transport1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) The fourth framework programme; (2) Industrial technologies; (3) Environment; (4) Energy; (5) Transport; Appendix: (1) Geotechnical European Network for Information transfer – GENI; (2) Call for proposals list

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130. Karlsson, Göran
  Dokumentation av skredseminarier 2000-2003. Kunskapsförmedling om risker för ras och skred till samtliga kommuner och länsstyrelser i Sverige2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund; (2) Syfte; (3) Målgrupper; (4) Genomförande; (5) Dokumentation, referenslitteratur; (6) Finansiering; (7) Projektgrupp/projektledare; (8) Genomslag i media; (9) Idéer om uppföljning; (10) Skredseminarium, Östergötlands län; (11) Skredseminarium, Västra Götalands län, del 1; (12) Skredseminarium, Västra Götalands län, del 2; (13) Skredseminarium, Västernorrland län; (14) Skredseminarium, Värmlands och Örebro län, (15) Skredseminarium, Gävleborgs län; (16) Skredseminarium, Jämtlands län; (17) Skredseminarium, Dalarnas län; (18) Skredseminarium, Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län; (19) Skredseminarium, Skåne och Hallands län; (20) Skredseminarium, Norrbottens län; (21) Skredseminarium, Stockholms och Uppsala län; (22) Skredseminarium, Södermanlands och Västmanlands län

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131. Klarmann, Sten
  et al.
  Mogensen, Palne
  Rudholm, Bo
  Sundberg, Jan
  Ytjordvärmeanläggning för skola och sporthall i Mantorp, Mjölby kommun. Slutrapport1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132. Kullberg, Sten
  Bestämning av ytutlakning genom diffusion på fasta material1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133. Kullberg, Sten
  Slagganvändning - teknik och miljö. Miljöteknisk utvärdering av provvägar vid användning av sopslagg och kolbottenaska i Malmö och Linköping 1988-19901990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134. Kullberg, Sten
  Stabilisering och deponering av miljöfarligt avfall1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Miljöfarligt avfall i Sverige; (2) Stabiliseringstekniker; (3) Miljöeffekter vid deponering; (4) Vertikaldränmodellen – laboratorieförsök

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 135. Kullberg, Sten
  Utprovning av cementstabiliserad flygaska för varpupplag i Bersbo1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 136. Kullberg, Sten
  Utvärdering av en mineraliseringsteknik (Ecosta) samt en cementstabiliseringsteknik (Jone) vid behandling av torr rökgasreningsprodukt från avfallsförbränning1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137. Kullberg, Sten
  et al.
  Hartlén, Jan
  Stabilisering / solidifiering och vitrifiering / förglasning av avfall. En internationell översikt1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Gränsvärden och kriterier för deponering och nyttiggörande av behandlat avfall; (2) Stabilisering / solidifiering som behandlingsteknik; (3) Tekniskt förfarande vid stabilisering / solidifiering; (4) Stabilisering och solidifieringstekniker; (5) EPA:s utvärdering av stabiliserings / solidifieringstekniker för behandling av restprodukter från avfallsförbränning; (6) Vitrifiering som behandlingsteknik; (7) Vitrifieringstekniker

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 138. Kullberg, Sten
  et al.
  Lindmark, Per
  Vattenbalans i avfallsupplag1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 139. Kälvesten, Eva
  Miljömässig kartering av vägbyggnadsmaterial1996Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 140. Larsson, Lennart
  Kolonnlakning av polyaromatiska kolväten ur krossade schaktmassor av vägbeläggning, mellanlagrade vid Tagene, Göteborg2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Material, metod och analyser; (2) Resultat; Bilagor: (1) Kornstorleksfördelning av kolonnlakat material; (2) Analysprotokoll; (3) Rapport från VTI till Trafikkontoret, Göteborg Stad, 2001-06-01, Reviderad (2001-11-28) "Tjärinnehåll i gamla beläggningsmassor"

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 141. Larsson, Lennart
  Lakning av polyaromatiska kolväten ur tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142. Larsson, Lennart
  Mellanlagring av asfalt. Utlakning från uppbruten asfalt - delrapport 11998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143. Larsson, Lennart
  Naturlig självrening av klorerade alifater - vägledning2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Vad är naturlig självrening av klorerade alifater; (2) NS-undersökning och KNS av kloralifater i grundvatten; (3) Förkortningar och förklaringar; Bilagor: (1) Bakgrund och status; (2) Grunder i NS-undersökning och KNS; (3) Egenskaper, provtagning, analys; (4) Multinivåprovtagare; (5) Nedbrytning; (6) Verktyg för potential och prognos; (7) Känslighetsanalys / statistisk säkerhet; (8) Referenser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144. Larsson, Lennart
  Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 20012002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bilagor: (1) Beskrivning av tillverkning av, och innehåll i, monoliter (VTI); (2) Data från ytutlakning av material "Västerås-Utan"; (3) Data från ytutlakning av material "Västerås-Bi"; (4) Data från ytutlakning av material "Västerås-Cem"; (5) Resultat från 0-provtest och härav justerade lakvärden; (6) Analysprotokoll

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145. Larsson, Lennart
  Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 20032004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utförande; (2) Resultat; Bilagor: (1) Data från ytutlakning av prov 7A; (2) Data från ytutlakning av prov 16; (3) Adsorptionsprotokoll; (4) Analysprotokoll

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 146. Larsson, Lennart B
  et al.
  Bäckman, Lars
  Mellanlagring av asfalt. Utlakning från uppbruten asfalt – delrapport 2. Validering av kontrollprogram1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utlakning från beläggningsmaterial - bakgrund och utförda undersökningar; (2) Resultat från lakförsöken; (3) Sammanfattande diskussion – laktestresultat; (4) Validering av kontrollprogram

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 147. Larsson, Lennart B
  et al.
  Jacobson, Torbjörn
  Bäckman, Lars
  Mellanlagring av asfalt - delrapport 4. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utlakning från beläggningsmaterial - bakgrund och utförda undersökningar; (2) Resultat från lakförsöken; (3) Sammanfattande diskussion – laktestresultat; (4) Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 148. Larsson, Lennart
  et al.
  Lind, Bo
  Biologiska metoder för in situ sanering av organiska markföroreningar - En kunskapssammanställning 'state of the art'2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Saneringsbehovet; (2) Resultat från utvalda in situ metoder i pilot- och fullskala; (3) Biogeokemiska processer för nedbrytning av organiska miljöföroreningar; (4) Val av strategier vid biosanering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 149. Larsson, Lennart
  et al.
  Lind, Bo
  Naturlig självrening av petroleumförorenade markormåden. Vägledning2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Naturlig självrening; (2) Delmoment i NS / KNS och inledande arbetsgång; (3) Bevis på naturlig självrening; (4) Förslag till kriterium för acceptans eller omvärdering av KNS; (5) Beräkning av bionedbrytning, total reduktion, massflöden, assimilativ kapacitet och ändligt utsläpp; (6) Beräkning av saneringstid; (7) Provtagningsmetodik för geokemiska parametrar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 150. Larsson, Lennart
  et al.
  Lind, Bo
  Gabrielsson, Anna
  Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Brånshult, Östergötland2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bevis för naturlig självrening; (2) Modellering och prognostisering med Bioscreen; (3) Sammanfattning Bevis, prognosering, framtida åtgärder; Bilagor: (1) Topografisk karta över Brånshult; (2) Sammanställning uppmätta grundvattennivåer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 101 - 150 of 332
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf