Publications from SGI
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 837
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101. Broms, Bengt
  Bärförmåga hos pålar slagna mot släntberg1966Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102. Broms, Bengt
  Något om svensk geoteknisk forskning1966Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 103. Broms, Bengt
  Pålgruppers bärförmåga1967Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104. Broms, Bengt
  et al.
  Bennermark, Hans
  Stability of clay at vertical openings1967Report (Other academic)
 • 105. Broms, Bengt
  et al.
  Forssblad, Lars
  Classification of soil with reference to compaction1968Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106. Broms, Bengt
  et al.
  Orrje, Olle
  Förankring av ledningar i jord1966Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 107. Brorsson, Inge
  et al.
  Eriksson, Leif
  Lermorän som fyllning mot stödmur - Bestämning av jordtryck och rörelser2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108. Bylow, Tobias
  et al.
  Engstrand, Magnus
  Sättningspåverkan på omgivningen i samband med grundläggningsarbeten. Studier av kv Tigern, Stockholm1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Grundförhållanden; (2) Sättningsanalys av avvägda punkter; (3) Samband sättning - grundförhållande

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109. Cadling, Lyman
  et al.
  Odenstad, Sten
  Vane borer. An apparatus for determining the shear strength of clay soils directly in the ground1950Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Laboratory shear strength tests on clay samples extracted from boreholes often give too small strength values as compared with values obtained in stability analyses, especially when samples are taken from great depths. This may largely be due to changes in the pressure conditions during the extraction of samples. A method for determining the shear strength of clay soils directly in the ground is described. The strength test is made by driving a vane into the soil and rotating it, while measuring the resistance to rotation. The shear strength is calculated from the torsional moment thus obtained.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110. Carlsson, Bo
  Grundläggningskostnadernas fördelning1979Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111. Carlsson, Bo
  Svenskt markbyggande utomlands - förslag till aktivare FoU1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112. Carlsson, Christel
  et al.
  Bendz, David
  Holm, Göran
  Jordstabilisering med bioteknologi - En förstudie2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Mikrobiell modifiering av jord; (2) Mikrobiell karbonatisering i kolonnförsök; (3) Hur går vi vidare?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Carlsson, Christel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fransson, Ann-Mari
  SLU.
  ekoGeokalkyl. För byggbarhet och ekosystemtjänster2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Behovet av nya bostäder i Sverige är stort och har lett till krav på mer effektiva och digitala planläggningsprocesser. Vid fysisk planering är byggkostnaden viktig och bör utgöra en del i beslutsfattandet. Enligt regeringens etappmål för hållbar stadsutveckling, ska dessutom även stadsgrönska och ekosystemtjänster tas tillvara och integreras i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning av städer och tätorter.

  Markens egenskaper och kvalitet bidrar med grundläggande förutsättningar för främjandet av ett flertal ekosystemtjänster via olika markfunktioner. Vid exploatering i rbana miljöer finns en risk att befintliga markfunktioner och därmed ekosystemtjänster påverkas negativt då t.ex. värdefull mark bebyggs, hårdgörs eller schaktas bort. För att förhindra förluster av värdefulla ekosystemtjänster bör de identifieras och dokumenteras. 

  Projektet har utvecklat ett GIS-baserat verktyg ekoGeokalkyl för planering av bebyggelse med hänsyn taget till ekosystemtjänster. Verktyget identifierar markfunktioner inom ett specifikt planområde, så att dessa kan tas hänsyn till i tidigt skede av planprocessen. I en första version av verktyget ekoGeokalkyl 1.0 inkluderas två markfunktioner; markens förmåga att understödja vegetation (vegetationspotential) och markens förmåga att infiltrera vatten (genomsläpplighet).

  Verktyget klassar marken med avseende på de båda markfunktionerna i tre kategorier (bra, måttlig, dålig) så att de kan dokumenteras och visualiseras integrerat med byggnadsteknisk utformning.  Den primära målgruppen för ekoGeokalkyl är kommunernas enheter för miljö, planering och exploatering. Utvecklingen av verktyget har därför genomförts i nära samverkan med kommunerna för att säkerställa att deras behov tillgodoses. Det framtagna verktyget har testats i två pilotstudier: (i) Smörkajen i Malmö och (ii) Vallby hage i Västerås. 

  EkoGeokalkyl kan betraktas som ett komplement till ett befintligt verktyg Geokalkyl, som bedömer kostnader för mark- och grundläggningsarbeten i tidiga planeringsskeden. En analys av ekosystemtjänster med ekoGeokalkyl kan utföras separat, men kan också med fördel kombineras med en bedömning av geotekniska kostnader i ett och samma GIS-projekt. Resultatet kan presenteras i 2D- eller 3D-kartor och kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd. Verktyget med tillhörande manual finns fritt tillgängligt på SGI:s webbplats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Carlsson, Christel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kiilsgaard, Ramona
  Swedish Geotechnical Institute.
  Song, Xingqiang
  Swedish Geotechnical Institute.
  With, Christoffer
  Swedish Geotechnical Institute.
  Klimatdata för geokonstruktioner2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regeringen har beslutat att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Enligt Boverkets miljöindikatorer stod bygg- och fastighetssektorn för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser under år 2020. Analysen inkluderar inte klimatpåverkan från markarbeten och grundläggning. I lagkravet om klimatdeklaration av byggnader som trädde i kraft år 2022 ingår inte påverkan från markarbeten och grundläggning, men en utvidgning av lagkravet är förnärvarande under utredning hos Boverket. Vid större infrastrukturbyggen så ställer Trafikverket klimatkrav som gäller vid planläggning, projektering, byggande och drift och underhåll. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att kunskapen om olika geokonstruktioners klimat- och miljöpåverkan ökar i branschen.

  Projektet Klimatdata för grundläggningsmetoder finansierades via Smart Built Environment och har inneburit att geotekniker och livscykelanalytiker har samarbetat med målet att ta fram kvalitetssäkrade svenska generiska miljödata för oner. Därtill hade projektet som mål att beskriva förutsättningarna fören digital databasstruktur avseende klimat- och miljödata för olika geokonstruktioner. Syftet med projektet som genomfördes mellan år 2020–2023 var att skapa bättre förutsättningar för klimatsmarta val av geokonstruktioner och resulterade bland annat i miljödata för 52 delsystem som ingår i 21 geokonstruktioner. Delar av framtagna data har tillgängliggjorts via implementering i Byggsektorns Resurshubb och därifrån kan data gå vidare till diverse beräkningsverktyg, exempelvis till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 115. Carlsten, Peter
  Hållfasthet i torv. Skjuvförsök på torvprover1997Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 116. Carlsten, Peter
  Torv - geotekniska egenskaper och byggmetoder1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klassificering av torv; (2) Fältundersökningar på torvmark; (3) Laboratorieundersökningar på torv; (4) Torvs geotekniska egenskaper; (5) Val av byggmetod; (6) Praktikfall

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117. Carlsten, Peter
  et al.
  Marxmeier, Natascha
  Omgivningspåverkan vid installation av kalk- cementpelare. Observationer avrörelser och portryck vid installation av pelare vid Holma Mosse, Östergötlands län2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118. Carlsten, Peter
  et al.
  Ouacha, Monica
  Funktionsuppföljning av kalkpelare. Hagaleden i Karlstad1993Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119. Cecil, Owen S
  Correlations of rock bolt-shotcrete support and rock quality parameters in Scandinavian tunnels1975Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120. Cederbom, Charlotte
  et al.
  Andersson, Mattias
  Kiilsgaard, Ramona
  Van Well, Lisa
  Slamströmmar i samband med intensiv nederbörd. Studie för optimerad nytta av varningsinformation för väderhändelser2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här publikationen presenterar vi ett antal förslag som syftar till att optimera nyttan för kommuner av SMHI:s befintliga varningsinformation för väderhändelser i Sverige när det gäller tilllämpning mot slamströmmar. Vi baserar förslagen på en litteraturgenomgång om kunskapsläget när det gäller tidiga varningssystem för snabba jordrörelser i Europa, en intervjustudie av kunskapsläget och hanteringen av SMHI:s varningsinformation i svenska kommuner, samt på en detaljstudie av nederbördsmönstret i Årekommun.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121. Chang, Yuan Chun Eugene
  Long term consolidation beneath the test fills at Väsby, Sweden1981Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Two large-scale test fills were established on soft Swedish clay, one in 1945 and one in 1947, to investigate the long-time settlement characteristics of the subsoil. The gravel fills rest on 11.5 m of normally loaded clay overlying 2.5 m of preloaded varved clay. The clay is separated from the underlying bedrock by a thin layer of sand. Settlement reference points were established at various depths beneath the fills and have been observed periodically. Observations of pore pressures were made in the clay layer beneath the fills and in the natural clay beyond their influence; the undrained shear strength beneath and beyond the fills were measured by field vane tests; and the variation in natural water content throughout the clay deposit were measured at various times.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122. Dahlin, Torleif
  et al.
  Larsson, Rolf
  Leroux, Virginie
  Svensson, Mats
  Wisén, Roger
  Geofysik i släntstabilitetsutredningar2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund till projektet; (2) Försöksplatser; (3) Använda geofysiska metoder; (4) Utförda undersökningar; (5) Undersökningsresultat och kommentarer; (6) De geofysiska undersökningsmetodernas användbarhet vid släntstabilitetsutredningar; (7) Rekommendationer för implementering av geofysiska undersökningar vid släntstabilitesutredningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 123. Dahlin, Torleif
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Swedish Geotechnical Institute.
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Suer, Pascal
  Swedish Geotechnical Institute.
  Mapping of quick clay using geoelectrical imaging and CPTU-resistivity2014In: Near Surface Geophysics, ISSN 1569-4445, E-ISSN 1873-0604, Vol. 11, no 6, p. 659-670Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Quick clay has a major impact on landslide risk and it is therefore of considerable interest to map its presence and extent. In Sweden, quick clay has been involved in most landslides in soft clay with serious consequences. The predominant method for detection of quick clay in Sweden has been to take undisturbed samples and to perform fall-cone tests on the clay in its undisturbed and remoulded state. Originally deposited in saltwater in a marine environment, the salt maintains the stability of the clay. When the salt is leached out, the clay can become quick. When salt is leached from clay of marine origin the resistivity increases. In this study the intention was to calibrate electrical imaging with cone penetration tests with resistivity measurements (CPTU-R) and measurement of the total penetration resistance, i.e. the total rod friction, together with both geotechnical and chemical analyses on specimens in the laboratory. The results show that electrical imaging can be used for separation of leached soil volumes in marine clays that may form quick clay, from those where the salt content remains too high for this. In the dry crust and thin weathered zone at the top, the resistivity is high but the clay is non-quick. Also soils with less clay content will have higher resistivity without being quick. The technique may thus be used as a screening tool in order to delimit areas where further investigations are needed from areas that do not require more attention. This has a potential of saving significant resources if used in a relatively early stage of the survey process. It can also increase the overall quality and reliability of the survey results. The induced polarization (IP) results are consistent and seem to be geologically realistic, and appear to contain additional information to the resistivity that is related to material or electrochemical properties, although it is not clear how due to lack of sufficiently detailed reference data. The electrical imaging gives a general picture of the variation in resistivity along soil sections. The CPTU-R gives variations at depth with very high vertical resolution in one specific location. There is generally good agreement between the models based on electrical imaging and the CPTU-R. The CPTU-R results may be used to calibrate the electrical imaging results with quick clay estimations based on rod friction.

 • 124. Dahlin, Torleif
  et al.
  Schälin, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Tornborg, Johan
  Mapping of quick clay by ERT and CPT-R in the Göta Älv River Valley2014In: Landslides in sensitive clays: From geosciences to risk management / [ed] L'Heureux, JS, Locat, A, Leroueil, S, Demers, D, Locat, J, Dordrect: Springer , 2014, p. 217-228Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Within clay prone areas it is important to know if and to what extent quick clay is present. In Sweden undisturbed sampling and laboratory investigations are used to determine clay sensitivity and identify quick clay. Recent research for mapping of quick clay areas with the resistivity method is based on the fact that low pore-water salinity constitutes a criterion for quick clay formation. Electrical resistivity tomography (ERT) is an established geophysical method that provides an overview of the resistivity in large volumes, but resolution decreases rapidly with depth. CPT-R probes (Cone Penetration Test with Resistivity module) on the other hand can register the resistivity with very high resolution continuously along the probed depth. In a known quick clay area along the Göta river in Gothenburg, Sweden, both ERT and CPT-R were used to evaluate possible synergy effects when the results were combined. Field investigations comprised 11 CPT-R soundings and five parallel ERT profiles, each 400 meters long. The results gave good agreement between the methods down to depths of 10-15 meters. Below that the CPT-R probe generally registered lower values than the ERT inverted resistivity models. The results from ERT comply with the value of 6 ohmm as a lower threshold value for possible quick clay formation in Sweden. From CPT-R measurements this value was found to be approximately 3 ohmm. The discrepancy appears to be related to sulphide content and may have measurement technical explanations or be due to the differences in chemical composition. The results show that a combination of ERT and CPT-R provides an efficient approach for mapping of possible quick clay volumes. It can be an integral part of an optimized detailed geotechnical investigation program, and form a decision basis for where to do undisturbed sampling for laboratory analyses. It also opens possibilities for correlation between resistivity and mechanical parameters via the CPT-R results.

 • 125.
  Danielsson, Per
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Björlin, Anette
  Swedish Geotechnical Institute.
  Göransson, Gunnel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Naturbaserade lösningar mot stranderosion2021In: Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, Vol. 121, no 1, p. 24-27Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en vägledning för naturbaserade lösningar och länsstyrelserna ställer allt oftare krav på att erosionsskydd skall vara naturanpassade. Vad innebär detta och hur skall jag som geotekniker och projektör tänka? 

  Historiskt har människan bosatt sig nära vatten för att nyttja vattnets möjlighet för transport när inga landbaserade vägar fanns eller var outbyggda. Närheten till vatten har alltid tilltalat människor och det är i närheten av stränder som många fastigheter och mycket infrastruktur i dag finns lokaliserade. 

  Men klimatets förändring leder till att havet stiger och att fler extremhändelser förväntas inträffa. En högre havsnivå och fler stormar kommer att påverka kusten. Ökad nederbörd och skyfall leder till ökande flöden i vattendrag. Sammantaget kommer det att påverka erosionen i utsatta områden längs kusten och längs vattendrag. Traditionella lösningar för att hantera erosionsproblemen har ofta varit att bygga ett erosionsskydd av sprängsten i form av en stenskoning. Traditionella lösningar med sten har ofta visat sig ge problem på andra ställen vid sidan av, eller nedströms.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 126. Danielsson, Per
  et al.
  Hedfors, Jim
  Björlin, Anette
  Kiilsgaard, Ramona
  Sårbarhetskartering. Stranderosion i kustområden2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SGI har tidigare översiktligt karterat förutsättningarna för stranderosion längs Sveriges kust. SGI arbetar också med planeringsunderlag till kustkommuner om erosion. Ett av un-derlagen är kartvisningstjänsten Kustens sårbarhet – erosion, som nu finns klar för Skåne. Kustens sårbarhet - erosion har utvecklats tillsammans med SGU och i samverkan med kustkommuner i Skåne. Målet har varit att ta fram ett bra verktyg som passar kommuner i deras arbete med att planera kustområden. De skånska kommuner som medverkat aktivt i utvecklingen av kustsårbarhetsindex är Lomma kommun, Ystad kommun samt Ängel-holms kommun. Utvecklingen av Kustens sårbarhet - erosion har varit en iterativ process tillsammans med kommunerna där olika versioner testats och utvärderats tillsammans med kommunens experter för att få en så bra kartvisningstjänst som möjligt. Denna rapport är en manual för kartvisningstjänsten. Rapporten omfattar också en beskrivning av det kustsårbarhetsindex som ingår i kartvisningstjänsten, liksom en beskrivning av den metod som använts för att ta fram kustsårbarhetsindexet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 127. Danielsson, Per
  et al.
  Hedfors, Jim
  Rydell, Bengt
  Hågeryd, Ann-Christine
  Axelsson, Johan
  Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag. Kartor2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128. Danielsson, Per
  et al.
  Hedfors, Jim
  Rydell, Bengt
  Hågeryd, Ann-Christine
  Axelsson, Johan
  Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag. Underlagsmaterial2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129. Danielsson, Per
  et al.
  Kling, Johan
  Rydell, Bengt
  Kiilsgaard, Ramona
  Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag. En förstudie2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver ett antal mjuka, kombinerade och hårda erosionsskydd för att läsaren skall få en inblick i de olika möjligheterna som finns att tillgå. Den sammanfattar litteraturstudien om naturanpassade erosionsskydd i svenska, europeiska och nordamerikanska vattendrag främst utifrån ett geotekniskt perspektiv. Skriften ger också information om varför det är angeläget att arbeta vidare med att utveckla naturanpassade erosionsskydd. Den är avsedd att ge en översikt och vara en inspirationskälla i samband med planläggningen av erosionsskydd i olika typer av vattendrag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Danielsson, Per
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Öberg, Mats
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ndayikengurukiye, Godefroid
  Swedish Geotechnical Institute.
  Coastal vulnerability mapping for Swedish municipalities2015In: Proceedings of the 16th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Edinburgh, 13-17 September, 2015 / [ed] Winter, MG, Smith, DM, Eldred, PJL, Toll, DG, ICE Publishing , 2015, Vol. 3, p. 1261-1265Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a changing climate coastal areas are often the most vulnerable areas, often highly populated and infrastructure such as buildings, industry, roads and railroads are also present in the coastal area. Coastal areas are often very vulnerable for climate change induced threats, such as erosion, flooding, cyclones, etc. This vulnerability method is focusing on erosion and the idea is to develop a semi automatic GIS-based vulnerability mapping method, that presents the vulnerability on an illustrative, coloured, map. The method will be used to create vulnerability maps for the Swedish municipalities, that are easy to use in their planning process.

 • 131. Dau, Nguyen Manh
  Evaluation of the influence of some factors on laboratory test results1983Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132. Dau, Nguyen Manh
  Some results from laboratory investigation on soil-lime mixture1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133. Dau, Nguyen Manh
  et al.
  Cuong, Trin Viet
  Coal ash in Vietnam - deposition and utilization. A feasibility study1993Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134. Degago, SA
  et al.
  Grimstad, G
  Jostad, HP
  Nordal, S
  Olsson, Mats
  Swedish Geotechnical Institute.
  Use and misuse of the isotache concept with respect to creep hypotheses A and B2011In: Geotechnique, ISSN 0016-8505, E-ISSN 1751-7656, Vol. 61, no 10, p. 897-908Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Time-dependent settlements of thick in situ clay layers are normally analysed based on results of thin laboratory specimens. However, the time used to complete primary consolidation is significantly different for laboratory specimens and in situ soil layers. Two totally different cases, referred to as creep hypotheses A and B, have been used as a basis of discussion to assess the effect of creep during the primary consolidation phase. Several laboratory and field experiments have been conducted to study the effect of soil layer thickness on the time-dependent compressibility of a soil layer. Some of these tests seemed to support hypothesis A, others hypothesis B, and in some cases showed a behaviour between the two. As a result this question has continued to be a controversial topic among researchers, and remains to be an issue that needs to be resolved. In this study, some relevant experimental investigations from the literature are thoroughly studied and critically reviewed, and also explained consistently using the isotache concept. This work indicates that the isotache approach can capture the main characteristics of the time-dependent compressibility of clays during both the primary and secondary consolidation phases. It is also shown that the misuse of the isotache concept, as reported in the literature, may give a confusing picture of reality. Based on the considered data, it is demonstrated that the measured time-dependent compressibility of clays agrees well with hypothesis B.

 • 135.
  Dehlbom, Björn
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ny metodik för bärighetsförbättring av befintlig järnväg: Banunderbyggnadsrenoveringsmaskiner - Teori och praktik2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det svenska järnvägsnätet är till stor del byggt under andra halvan 1800-talet och i början av 1900-talet. Under de senaste 25 åren har uppgradering utförts av befintliga banor för högre hastigheter, högre axellaster och högre linjelaster. Uppgraderingen har skett genom uppgradering av enkelspår eller genom ombyggnad av enkelspår till dubbelspår. Det senare huvudsakligen på grund av kapacitetsbrist. De geotekniska förstärkningsåtgärder som utförts för befintliga banor har under denna period i huvudsak omfattat förstärkning med avseende på banornas bankstabilitet och totalstabilitet. De spåråtgärder som utförts under denna period omfattar i huvudsak spår- och slipersbyte samt makadamballaståtgärder. Orsaken till ovanstående är att de åtgärder som är aktuella normalt innebär arbeten i spår som kräver avstängning av järnvägstrafiken under en längre period och att kostnaderna för såväl åtgärd som för störningar i trafikeringen kan bli höga.

  Banunderbyggnaden i befintliga banor påverkar i högsta grad funktionen hos spåranläggningen. Spårstyvhet/rälsnedböjning och vatteninnehåll i jorden närmast under spåret, påverkar tillståndsutvecklingen. Förändrad trafikering (axellast, hastighet, trafikmängd) kommer att påverka nedbrytningsprocessen och behov av underhållsåtgärder. Mycket låg spårstyvhet kan leda till mycket snabb nedbrytning av spårkonstruktionen (brott i befästningar). Sannolikt har ovanstående faktorer även betydelse vid nybyggnation av järnväg med avseende på utformning av banunderbyggnaden, speciellt avseende övergångskonstruktioner.

  Svårigheten med att utföra relevanta bärighetsförbättringsåtgärder, exempelvis under-ballastbyte, på trafikerade banor är att det av olika anledningar är svårt att få till längre sammanhängande tider för avstängning av trafiken. Under de senaste 30 åren har banunderbyggnadsrenoveringsmaskiner använts i stor omfattning inom de europeiska järnvägsförvaltningarna, men inte i Sverige. Det är således av stort värde att studera möjligheterna att använda banunderbyggnadsrenoveringsmaskiner för underballastbyte inom det svenska järnvägsnätet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136. Dehlbom, Björn
  et al.
  Håkansson, Stefan
  Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar. Teori och praktik2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  1) Inledning; (2) Teknik och regelverk; (3) Projekt Frövi-Ställdalen; (4) Spårläge och rälsnedböjning före och efter upprustning; (5) Rekommendationer; (6) Förslag på fortsatt forskning och utveckling

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137. Dehlbom, Björn
  et al.
  Lundström, Karin
  Högsensitiv lera i Västernorrlands län. Bildning, förekomst och egenskaper.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppdrag har varit att utreda orsaken till de höga sensitiviteter som uppmätts för lera från Västernorrlands län och om dessa sensitiviteter innebär ökad risk för skred med stor utbredning. 

  I rapporten redovisas bakgrunden till svensk praxis för att bestämma lerors sensitivitet, sambandet mellan flytindex och sensitivitet samt olika metoder för att bestämma sensitivitet. En kort beskrivning görs av processerna vid bildning av högsensitiv lera och kvicklera. I rapporten redovisas även förutsättningarna för bildning av saltvattenavsatta sediment i och kring Bottenhavet. Sammanställningar och analyser av uppmätta sensitiviteter mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik redovisas. 

  Fördelning av olika sensitivitetsvärden för jordprover från Västernorrlands län och fyra regioner utanför Västernorrlands län presenteras och jämförs. I rapporten presenteras några utvalda skred som skett i Västernorrlands län och även en diskussion om trolig skredutlösning och eventuell koppling till högsensitiv lera för dessa. I rapporten ges även en sammanställning av internationella och svenska undersökningar avseende lerors störningskänslighet och sprödhetsparametrar. 

  Från sammanställningar och analyser som utförts inom uppdraget har följande slutsatser och förslag tagits fram. Dessa finns redovisade i detalj i Kapitel 9 (Diskussion och slutsatser) och i Kapitel 10 (Förslag på arbetssätt, dimensioneringsprinciper och fortsatt utveckling). 

  Såväl förutsättningar för höga sensitiviteter som förekomst av högsensitiv jord finns längs kuststräckan mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik. Skred i högsensitiv jord och kvicklera har skett men få av dessa har haft en stor utbredning. Det saknas underlag för att visa om leror i Västernorrlands län är mer eller mindre lättstörda än leror i andra delar av Sverige. Det kan dock konstateras att lerorna har högt kvasiflytindex och höga sensitiviteter, liknande lerorna på Västkusten. 

  De processer som gett upphov till höga sensitiviteter för leror längs kusten i Västernorrlands län bör utredas vidare. Skillnader i egenskaper, och orsaker till dessa, mellan de västernorrländska och de västsvenska lerorna, bör utredas. Strukturell uppbyggnad, mineralsammansättning och salthalt etc. för högsensitiv lera bildad i brackmarin miljö bör studeras. Utbredningen i plan och djup av högsensitiva och kvicka leror är begränsad i Västernorrlands län, vilket påverkar förutsättningarna för utlösandet av stora skred. Utbredning och läge avseende högsensitiva och kvicka leror bör därför värderas vid geotekniska utredningar. Vid stabilitetsutredningar tas, enligt gällande regelverk, inte hänsyn till kvicklerors tjocklek och utbredning i plan vid ansättande av säkerhetsfaktor. Metodiken för dimensionering av geokonstruktioner vid förekomst av kvicklera bör därför ses över. 

  Det finns idag ingen metod för att bestämma lerors störningskänslighet men då denna är väsentlig för bedömning av progressiva skred bör metoder tas fram. I rapporten presentera olika laboratorie- och fältmetoder som kan ligga till grund för framtagning av en sådan metod och för fortsatt utveckling. Eftersom plasticitetsindex är kopplat till störningskänslighet bör plasticitetsgränsen bestämmas vid rutinförsök och kopplas till störningskänslighet. Statens geotekniska institut 2020-12-15 1.1-1910-0662 5 (142) I Norge har en metod tagits fram för bestämning av lerors sprödhet, det vill säga hur hållfastheten efter brottvärdet förändras. Denna metod bör testas vidare på svenska leror. 

  Jordlagerföljderna i Västernorrlands län är varierande med olika lager av sand, silt och lera. Eftersom en korrekt hållfasthetsbestämning förutsätter korrekt jordartsbenämning, föreslås att jordarterna silt och lera, speciellt lerig silt och siltig lera, bör benämnas med stöd av sedimentationsanalys. Jorden i Västernorrlands län är ofta sulfidhaltiga. Eftersom klassificeringen sulfidjord innebär en hållfasthetsreduktion vid utvärdering av resultat från CPT, vingförsök och konförsök bör sulfidjord benämnas med ledning av analys av mängden organiskt kol det vill säga TOC-halt bestämd enligt SS-EN 13137 (metod A). Glödningsförlust är inte en tillförlitlig metod. 

  Jordarna i Västernorrlands län har ofta stort siltinnehåll, vilket komplicerar utvärdering av hållfastheten vid användning av indirekta metoder (konförsök, vingförsök och CPT). Därför bör även avancerade hållfasthetsbestämningsmetoder, som triaxialförsök och direkta skjuvförsök, användas vid geotekniska undersökningar. Dränerade hållfasthetsegenskaper bör bestämmas och användas för såväl silt som lera och anisotropiska effekter bör värderas. Metoder för bestämning av odränerad och dränerad skjuvhållfasthet i siltig lera och silt bör analyseras och utvecklas. Empiriska relationer för odränerade och dränerade hållfasthetsegenskaper bör tas fram för fast lera, siltig lera och silt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Dehlbom, Björn
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Rudebeck, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  With, Christoffer
  Swedish Geotechnical Institute.
  Dynamisk spårstabilitet för befintliga järnvägsbankar: Förstudie BIG A2019:122023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med uppgradering av befintliga banor för högre axellaster, tåghastigheter eller ökad trafikmängd är det viktigt att ta hänsyn till de ökningar av deformationer som kan erhållas i banunderbyggnaden, som kan orsaka spårlägesfel och ökat underhåll. I samband med spårbyten på sträckor där endast marginella förändringar planeras är det också viktigt att analysera de delar av sträckan där det är onormalt mycket spårunderhåll under rådande förhållanden. Inom den tyska och österrikiska järnvägen är målsättningen att spårunderhåll efter en banunderbyggnadsrenoveringsåtgärd i samband med spårbyte inte ska behöva utföras med tätare intervall än 5 – 10 år.

  I vägledningen Projektering och utförande av bärighetsförbättring av järnväg (Trafikverket, 2021a) redovisas rekommendationer för hur undersökning och projektering bör utföras som underlag för banunderbyggnadsrenovering. I vägledningen redovisas praktiska rekommendationer avseende tjocklek och kvalitet på befintligt jordmaterial ned till 2 m under rälsens underkant, observation av vatteninnehåll i den övre delen av bankroppen och avvattning vid sidan av bankroppen. Även analys av andra indata som underlag för analys av åtgärder beskrivs, exempelvis analys av spårunderhåll, spårlägesfel och resultat från rälsnedböjningsmätningar. I skriften föreslås riktvärden för rälsnedböjning i en enstaka punkt och rälsnedböjningsförändring per spårmeter. I dagsläget saknas dock erfarenheter från uppföljningar av tillämpning av riktvärdena och det saknas också möjligheter att använda mätresultaten för ytterligare beräkningar och analyser.

  Download full text (pdf)
  Dynamiskt spårstabilitet
 • 139.
  Dehlbom, Björn
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Thorén, Tobias
  Swedish Geotechnical Institute.
  Vesterberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kennedy, Helene
  Swedish Geotechnical Institute.
  Geoteknik och grundläggning: Implementering av ny kunskap och vägledning2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att ta fram en långsiktig handlingsplan för att SGI, inom det uppdrag SGI har, ska kunna uppfylla samhällets och branschens behov av vägledning och ny kunskap inom området geoteknik och grundläggning.

  Vägledningar omfattar information som är relevant för såväl effektivare markbyggande som ras- och skredproblematik och är även grunden för de åtgärder som erfordras i samhället med avseende på klimatförändringen. 

  I rapporten redovisas bland annat:

  • en inventering och sammanställning av existerande vägledningar, handböcker och informationsskrifter,
  • en bedömning av behov av implementering av ny kunskap och nya vägledningsprojektet inom området geoteknik och grundläggning,
  • resultat från workshoppar som anordnats för att diskutera behov av vägledningar och få förslag och synpunkter från branschen och myndigheter på revidering eller framtagning av nya vägledningar samt
  • en bedömning och sammanställning av lämpliga vägledningsprojekt som SGI bör bedriva under de närmaste åren framöver.
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Dehlbom, Björn
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  With, Christoffer
  Swedish Geotechnical Institute.
  Lättfyllningsplattor som bärighetsförbättrande åtgärd i befintlig järnväg: Möjlighetsstudie2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2019–2023 har en förstudie utförts vid Statens geotekniska institut kallat Lättfyllningsplattor som bärighetsförbättrande åtgärd i befintlig järnväg, Möjlighetsstudie. Uppdraget har finansierats av FoI-portfölj Bygga inom Trafikverket. Syftet med projektet har varit att utvärdera möjligheten att använda lättfyllningsplattor som bärighetsförbättrande åtgärd i det befintliga järnvägsnätet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141. Edebalk, Paul
  Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark. Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-20072013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Naturvårdsverket har för avsikt att tillvarata och förmedla erfarenheter från projekt rörande efterbehandling av förorenad mark som genomförts med statliga medel. Statens geotekniska institut har här påbörjat en sådan erfarenhetsredovisning. Huvudmål med denna utredning är att: (a) Sammanställa ekonomi för ett urval av projekten; (b) Sammanställa erfarenheter genom översiktliga studier av ett urval av slutrapporter kompletterat med samtal med personer som medverkat i projekten; (c) Ge förslag till förbättringar; Tolv genomförda och slutrapporterade efterbehandlingsprojekt från perioden 1999-2007 som finansierats med statliga medel har studerats. Projektens slutrapporter har lästs varvid erfarenheter sammanfattats punktvis och kompletterats med noteringar från telefonsamtal med projektledare och handläggare vid respektive länsstyrelse. Huvudsakliga ämnesområden vid samtalen har varit positiva och negativa erfarenheter från de olika skedena i respektive projekt samt efterbehandlingens resultat och ekonomi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142. Edebalk, Paul
  et al.
  Carling, Maria
  Göransson, Gunnel
  Fallsvik, Jan
  Hedfors, Jim
  Odén, Karin
  Branzén, Helena
  Stark, Mikael
  Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna publikation har tagits fram för att möjliggöra en överblick över vilka inventerade förorenade områden som ligger på markområden som gör dem sårbara för naturolyckor, samt att underlätta en samlad bedömning av både geotekniska och miljögeotekniska frågeställningar när det gäller förorenade områden och naturolyckor. Publikationen syftar till att beskriva hur man kan identifiera förorenade områden som är sårbara för naturolyckor för att i ett tidigt skede avgöra rätt utredningsbehov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143. Edeskär, Tommy
  Gummiklipp. Handbok2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering eller överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: (A) Varudeklaration teknik/miljö; (B) Tjälisoleringsmaterial i gång-cykelväg; (C) Projekteringsexempel: Bullervall; (D) Dräneringslager i topptäckning för deponi; (E) Hästsportanläggningar: Travbana och paddock; (F) Anmälan om användande av gummiklipp som konstruktionsmaterial

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144. Edstam, Torbjörn
  Jordförstärkning 'Utländska metoder'. En litteraturstudie avseende metoder som sällan används i Sverige idag1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Packning; (2) Pelare; (3) Tillsatsmedel; (4) Jordspikning; (5) Termisk behandling; (6) Vakuummetoden; (7) Elektroosmos

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145. Elander, Pär
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Rörelse- och portrycksmätning vid förstärkning av en lerslänt i Lilla Edet. Sammanfattning av mätresultat1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Områdesbeskrivning; (2) Jord- och grundvattenförhållanden; (3) Stabilitetsförhållanden och förstärkningsåtgärder; (4) Utförda mätningar; (5) Mätresultat

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 146.
  Enell, Anja
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Vestin, Jenny
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wagelmans, Marlea
  Risk management and regeneration of brownfields using bioenergy crops2016In: Journal of Soils and Sediments, ISSN 1439-0108, E-ISSN 1614-7480, Vol. 16, no 3, p. 987-1000Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The potential of phytoremediation, as a cost-effective in situalternative to conventional technologies for remediation ofcontaminated brownfields, has often been pointed out. Yet, phyto-technologies have failed to find widespread adoption in practice. Togain social and commercial acceptance of these technologies, there isa clear requirement of field studies that provide information onsuccess and failures. The aim of this study was to investigatebenefits and potential risks with phyto-stabilisation on brownfieldsusing bioenergy-crops.

 • 147. Enell, Anja
  et al.
  Hemström, Kristian
  Narbrink, Eva
  Larsson, Lennart
  Bendz, David
  Laktest för ickeflyktiga organiska föroreningar - Utvärdering och rekommendationer2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 148. Enell, Anja
  et al.
  Hemström, Kristian
  Nilsson, Paula
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Fastläggnings- och desorptionstest av PAH2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 149. Enell, Anja
  et al.
  Hemström, Kristian
  Nilsson, Paula
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Fastläggnings- och desorptionstest av PAH. Bilaga2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bilagor: (1) Analysprotokoll från SGI:s miljölab.; (2) Analysprotokoll från Analytica, ALS Laboratory Group

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 150. Enell, Anja
  et al.
  Holmström, Sara
  Undersökning av biotillgänglighet av DDT i jord genom jämviktsprovtagning. En förstudie.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SGI har tidigare utvecklat en metodik för jämviktsprovtagning av organiska ämnen i jord den så kallade POM-metoden. Den har använts i flera studier för att utöka markundersökningarna för att få ett bättre underlag för en platsspecifik riskbedömning av PAH i jord. Resultat från provtagning med hjälp av denna typ av provtagningsmetodik ger ett mått på biotillgängligheten av den specifika föroreningen, genom att den fritt lösta koncentrationen av ämnet i vatten bestäms. Metodiken har ännu inte testats av SGI för andra organiska föroreningar, men det finns indikationer på att den även skulle kunna vara tillämpbara för mer polära organiska föroreningar så som till exempel organoklorföreningen DDT (diklordifenyltrikloretan). DDT är en av huvudkomponenterna i nu förbjudna bekämpningsmedel som bland annat under många år har använts frekvent i stora mängder vid skogsplantskolor. På grund av att DDT och dess nedbrytningsprodukter bryts ned långsamt i naturen (halveringstiden kan vara flera decennier i marken) finns stora mängder av förorening fortfarande kvar vid nedlagda skogsplantskolor. SGU har ett verksamhetsutövaransvar för många av dessa objekt och ser därför ett stort behov av myndighetssamarbete gällande möjligheterna att vidareutveckla den av SGI framtagna provtagningsmetodiken för att kunna bestämma biotillgängligheten av DDT och dess huvudsakliga nedbrytningsprodukter i jord (markens porvatten). SGU har ca 20 plantskolor som undersökts i förstudiefasen och i många fall har DDT påvisats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. Denna metod skulle kunna testas och komma till nytta för riskbedömning med avseende på DDT i jord. Genom att utgå från den fritt lösta koncentrationen i markvatten, som kan bestämmas med POM- metoden, istället för den totala koncentrationen i jord får man en mer rättvisande bild av den exponering som de marklevande organismerna utsätts för (den biotillgängliga koncentrationen). Uppskattning av biotillgängligheten innebär att mera exakta riskbedömningar kan göras. Resultaten från det här projekt ligger som grund för fortsatt metodutveckling av POM för DDT och dess nedbrytningsprodukter DDE och DDD. Fler nedbrytningsprodukter skulle också kunna inkluderas i fortsatt metodutveckling. Dessa och en prioriteringsordning för testning ges i Avsnitt 4. Provtagningsmetodiken har stor potential att komma till samhällsnytta vid fördjupad riskbedömning genom att den ger möjlighet att ta hänsyn till föroreningarnas biotillgänglighet. Det finns det många potentiella objekt där metoden kan tillämpas, då föroreningsproblematiken kring DDT är ett utbrett problem både nationellt och internationellt. Metoden kan på dessa objekt också användas som ett prioriteringsverktyg eller som ett verktyg för att bedöma effekten, eller effektiviteten, av en saneringsåtgärd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 of 837
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf