Publications from SGI
Change search
Refine search result
234567 201 - 250 of 332
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Moritz, Lovisa
  Sättningsuppföljning av väg 205 vid RV 50 i Askersund1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utförda undersökningar; (2) Geotekniska förhållanden; (3) Val av metod; (4) Utförd bank och instrumentering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202. Mulabdic, Mensur
  Area correction in triaxial testing1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Description of the phenomenon; (2) Use of area corrections in failure zones; (3) Proposed area correction; (4) Application of the proposed area correction

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203. Mulabdic, Mensur
  et al.
  Eskilson, Sören
  Larsson, Rolf
  Calibration of piezocones for investigations in soft soils and demands for accuracy of the equipments1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204. Möller, Björn
  Bedömning av lerors sensitivitet ur vikt- och trycksondresultat1980Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205. Möller, Björn
  Falskt pålstopp. En jämförelse mellan statisk och dynamisk bärförmåga hos pålar i siltig jord1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206. Möller, Björn
  TDR-mätning i geotekniken - Förstudie2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Fysikalisk bakgrund; (2) Elektronik; (3) Tillämpningar; (4) Erfarenheter från symposiet TDR 2001; (5) Möjliga utvecklingsprojekt

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207. Möller, Björn
  Vibrodrivning - jordegenskaper. En litteraturstudie1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208. Möller, Björn
  et al.
  Åhnberg, Helen
  Djuppackning med vibrovinge. Resultat från kontroll och uppföljning väg E4 över Indalsälven, Deltavägen, bro 7, Sundsvall1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 209. Nhuan, Bui Dinh
  Classification and laboratory testing of soft clay1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210. Nhuan, Bui Dinh
  Effect of sample disturbance on the geotechnical properties of soft clay1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211. Nhuan, Bui Dinh
  Field testing - equipments, test methods and interpretation of test results1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212. Nhuan, Bui Dinh
  Sample disturbance and its effects on the geotechnical properties of clays1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213. Nilsson, Gunnel
  Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sveriges jordarter; (2) Förekomst av olika jordarter i Sverige; (3) Jords indelning och uppbyggnad; (4) Termiska egenskaper; (5) Fältbedömning av jordart; (6) Lästips

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 214. Nilsson, Ulrika
  et al.
  Lind, Bo
  Folkeson, Lennart
  Gunnarsson, Bengt
  Bäckman, Lars
  Blomqvist, Göran
  Antonson, Hans
  Multifunktionella diken - En beskrivning av vägdikets olika funktioner2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Dikesfunktioner; (2) Utvärdering och slutsatser; (3) Fortsatt forskning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215. Nilsson-Påledal, Sören
  et al.
  Starzec, Peter
  Karlsson, Pernilla
  Vidareutveckling av FFD-sonden. Laboratorieundersökning av mätosäkerheter och detekterbara ämnen2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Fuel Fluorescence Detector (FFD); (2) Laboratorieförsök; (3) Fältarbeten och metodutveckling; (4) Fortsatta studier kring FFD-sonden

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216. Nordbäck, Johan
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Sollentuna, Stockholm2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Modellering - överföring till datamodell; (2) Resultat; (3) Prognosticering av föroreningsutbredning i grundvattnet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217. Nordbäck, Johan
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Lindström, Åsa
  Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Litteratursammanfattning; (2) Resultat av nya undersökningar; (3) Utvärdering; (4) Slutsatser; (5) Ytterligare kunskapsbehov; Bilagor: (1) Karaktärisering av kisaska – platsbeskrivningar; (2) Karaktärisering av kisaska - fältobservationer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 218. Nordbäck, Johan
  et al.
  Wahlström, Margareta
  Jensen, Dorthe Laerke
  Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Metaller i yt- och grundvatten; (2) Metallers biotillgänglighet; (3) Extraktion av metaller från jord; (4) Geokemiska specieringsmodeller; (5) Tolkningsmodeller; (6) Val av metoder och utvecklingsbehov; Appendices: (1) Sammandrag av egenskaper hos vissa typisk skadliga metaller; (2) Laktester

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 219. Nordstrand, Peter
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Bankpålningars verkningssätt - en litteraturstudie1977Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220. Norrman, J
  Decision analysis under risk and uncertainty at contaminated sites. A literature review2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221. Nyberg, Henrik
  Mätning av bottentopografi och kustlinjer med laserbatymetri - Pilotstudie2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Laserbatymetri som undersökningsmetod; (2) Laserbatymetrimätningar vid kusten i Ystad-området; (3) Värdering av mätningar med laserbatymetri; (4) Utvecklingsbehov; Bilagor: (1) Mätsektioner för Ystad Sandskogen; (2) Mätsektioner för Löderups strandbad; (3) Mätsektioner för Sandhammarens bank

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222. Odén, Karin
  et al.
  Johansson, Lars
  Dimensionering och modellering av erosionsskydd2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Dimensionering av erosionsskydd; (2) Principer för dimensionering av erosionsskydd; (3) Modellering; (4) Exempel på numeriska modelleringsprogram; (5) Diskussion och förslag till fortsatt arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 223. Ohlsson, Yvonne
  et al.
  Berggren Kleja, Dan
  Stark, Mikael
  Haglund, Kristina
  Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2010. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Hantering av inkomna svar; (2) Sammanfattning av forsknings- och teknikutvecklingsbehov från inventeringen av kunskapsluckor; (3) Utbildning och administration; (4) Övriga kommentarer; Bilaga: (1) Enkätsvar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224. Olsson, Connie
  et al.
  Marxmeier, Natascha
  Kv Intellektet, Linköping. Utbyggnad fysikhuset. Tätortsgrundläggning. Sättningsuppföljning av byggnader, Etapp 22000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Mätplats; (2) Mätningar; (3) Redovisning av mätresultat; (4) Jämföresle mellan beräknad och uppmätt sättning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 225. Olsson, Lars
  Att bestämma subjektiva sannolikheter2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Grundläggande sannolikhetslära; (2) Hur åsätta sannolikheter; (3) Kvalitetskrav; Bilagor: (1) Några vanliga statistiska fördelningar; (2) Metodik för åsättande av subjektiva sannolikheter; (2a) Olika typer av "bias"; (3) Egenvektormetoden (EVM) för att skatta subjektiva sannolikheter (inkl EXCEL-fil); (4) Åsättande av sannolikhet för enstaka händelse; (5) Åsättande av sannolikhet med metod enligt O'Hagan (1998) (inkl Excel-fil); (6A) Protokoll för kvalitetssäkring - åsättande av subjektiva sannolikheter (inkl EXCEL-fil); (6B) Protokoll för kvalitetssäkring - åsättande av subjektiv sannolikhet, enstaka händelse; (7) SPAT. Program för åsättande av sannolikheter (datafiler)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 226. Olsson, Lars
  Skriva om risk. Några råd för geotekniker och miljögeotekniker2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Riskens roll i geotekniken; (2) När skriver vi om risk? (3) Allt du skriver kan bli offentligt; (4) Risk, ett farligt ord; (5) Sätt att beskriva risker; (6) Andra konsekvenser; (7) Var finns risken; (8) Vilka risker finns det? (9) Hur upplevs olika risker; (10) "Outrage"; (11) Hur kan man bestämma risker; (12) Hur skall man beskriva risker; Bilagor: (1) Riskkollegiets rekommendationer för jämförelser mellan risker; (2) Risktermer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 227. Olsson, Mats
  et al.
  Odén, Karin
  Inventering och jämförelse av stabilitetsprogram - Förstudie2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beräkningsprogram; (2) Enkät; (3) Typsektioner; (4) Kommentarer och fortsatt arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228. Ottosson, Elvin
  Metoder för in situ bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid Kolari1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229. Ottosson, Elvin
  Metoder för in situ-bestämning av jords deformationsegenskaper. Försök vid Älvsbyn1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230. Ottosson, Elvin
  Skarvade träpålar. Resultat av slag- och böjprovningar1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231. Ottosson, Elvin
  et al.
  Andersson, Hjördis
  Johansson, Lars
  Torkeli, Cecilia
  Åhnberg, Helen
  Analys av naturliga slänter1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Huvudrapport; Delrapporter (1) Litteraturstudie; (2) Rörelse som funktion av ansträngningsgrad; (3) Inventering och beskrivning av slänter; (4) Klassiska beräkningar; (5) Numeriska beräkningar; (6) Analys av inklinometermätningar Kviström Södra och Lidköping

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 232. Ottosson, Elvin
  et al.
  Johansson, Lars
  Slänters beteende. Parameterstudie i naturlig lerslänt som underlag för skredvarning1994Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 233. Persson, Mats
  et al.
  Lundström, Karin
  Rydell, Bengt
  Uytewaal, Esther
  Värdering av kustområden. Vägledning för samhällsekonomiska analyser2006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234. Petersson, Eva
  et al.
  Rosén, Bengt
  Perkolationsmagasin. Driftserfarenheter och omgivningspåverkan1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235. Phu, DV
  et al.
  Thanh, MV
  Some laboratory test methods and interpretation of test results1983Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236. Rankka, Karin
  Kvicklera - bildning och egenskaper. Litteraturstudie2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kvicklera; (2) Leras beståndsdelar; (3) Bildning av kvicklera; (4) Geotekniska egenskaper hos kvicklera; (5) Exempel på kvicklereförekomst vid några olika försöksplatser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237. Rankka, Karin
  et al.
  Rankka, Wilhelm
  Mekanismer vid stranderosion2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Stranderosion - vad är det?; (2) Hur ser våra stränder ut?; (3) Vilka krafter påverkar våra stränder?; (4) Vad leder krafterna till?; (5) Hur påverkas stränder av mänsklig aktivitet?; (6) Hur kan man mäta och modellera det som påverkar våra stränder?; (7) Hur kan man mäta och modellera förändringar hos våra stränder?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238. Rihm, Thomas
  Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Generella krav på skyddsnivå; (2) Deponier som berörs; (3) Vilka ämnen eller grupper av ämnen bör prioriteras?; (4) Förväntade lakvattenmängder och filterstorlekar; (5) Olika typer av filter och sorbenter; (6) Slutsatser; (7) Förslag till fortsatt utveckling

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 239. Rihm, Thomas
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Impact of Climate Change on the Quality of Urban and Coastal Waters - Diffuse Pollution (diPol). Case site Göteborg, Sweden. Urban groundwater impact2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 240. Rogbeck, Jan
  Secondary and feeder road development programme for Zimbabwe, 3: Literature study. Material: Laboratory and in-situ testing1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241. Rogbeck, Yvonne
  Parameterstudie avseende sättningsberäkningar i lera1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242. Rogbeck, Yvonne
  Svealandsbanan. Funktionsuppföljning av kalkcementpelarförstärkning1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Förutsättningar; (2) Egenskaper KC-pelare; (3) Uppföljningsområde; (4) Mätresultat från uppföljningsområdet; (5) Sättningsberäkningar; (6) Slutstaser och rekommendationer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 243. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Cristensen, Jimmy Wael
  Johansen, Öivind
  Johansson, Ulrika
  Rathmayer, Hans
  Test methods for durability of geomembranes. Stage 1: Inventory and evaluation of existing test methods. Final report1994Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Chemical effects; (2) Biological effects; (3) Mechanical effects; (4) Thermal effects; (5) Stress cracking; (6) Ageing tests; (7) Detection and investigation of leaks and seames; (8) Plan for future work in NORDTEST

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 244. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Larsson, Lennart
  Åhnberg, Helen
  Rodenstam, Sten
  Kalkrik aska som bindemedel i markstabilisering2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Användningsområde markstabilisering; (2) Tillverkningsprocessen; (3) Ekonomi; (4) Teknisk dimensionering; (5) Förenklad miljöbedömning; (6) Genomförda undersökningar; (7) Utvärdering av resultat; Bilagor: (1) Produktblad Nordkalk Terra E; (2) Sammanställningar av laboratorieundersökningar och pelarprovningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 245. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Lindmark, Per
  Johansson, Ulrika
  Geosynteter. Beständighet och provningsmetoder. Förstudie1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geosynteter i anläggningsverksahhet; (2) Beständighet hos geosynteter; (3) Provningsmetoder; (4) Förslag till forskning och utveckling i Sverige

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Persson, Håkan
  Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change - Tools for soil movements (landslides and erosion)2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Baltic climate general toolkit; (2) Modelling tools for soil movements; (3) Climate and vulnerability analyses - the SGI methods for assessing soil movements; (4) Examples from Sweden; (5) Risk analysis and management for European roads; Appendices: (1) Questionnaire about tools / models for soil movements; (2) List of participants in Baltic Climate and their tools / models; (3) List of other organisations tools / models

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 247. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Serban, Radu
  Uppföljning av armerade stödmurar - Norra Länken, Linköping1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Rörelsemätningar; (2) Töjningsmätningar; (3) Kontroll av fyllnadsmaterial; (4) Dimensionering av syntetarmering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 248. Rogbeck, Yvonne
  et al.
  Tränk, Roland
  Funktionsuppföljning av kalk- och kalk/cementpelare. E4 delen Lövstad-Norrköping, Östergötlands län1995Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 249. Rosén, Bengt
  Prognoser av grundvattennivåer / portryck. Etapp 1: Jämförande beräkningsexempel med Lathunden och HBV-modellen1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250. Rosén, Bengt
  Radonavgång från torvaska1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
234567 201 - 250 of 332
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf