Publications from SGI
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 847
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Fröberg, Mats
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wernersson, Ann-Sofie
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hermansson, Sofie
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bengtsson, Henrik
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bedömning av förorenade områdens belastning på yt- och grundvatten2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid såväl förenklad som fördjupad riskbedömning av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets vägledningsmaterial ska en bedömning av föroreningsbelastningen ingå. Med belastning avses i det sammanhanget och i den här rapporten den mängd förorening som ett enskilt förorenat område tillför en recipient (ett yt- eller grundvatten) genom föroreningsspridning.  Vi inleder rapporten med att sammanfatta de rättsliga förutsättningarna för bedömning av belastning från förorenade områden. Därefter presenteras ett antal angreppssätt, som tillsammans behöver användas för att göra en belastningsbedömning: 

  • Jämförelse med effektbaserade koncentrationskriterier 

  • Jämförelse med bakgrundshalter 

  • Beräkning av akvatiskt fotavtryck 

  • Beaktande av andra faktorer såsom ämnets farlighet, förekomst av flera ämnen samtidigt, tidsperspektiv och osäkerheter  

  För jämförelsen med effektbaserade koncentrationskriterier vill vi betona att man utöver föroreningskoncentration i vatten också behöver beakta vilka föroreningskoncentrationer som kan uppstå i ackumulerande matriser – sediment och biota. Dessutom behöver det beaktas att föroreningskoncentrationen i vattenfas kan variera i olika delar av recipienten och över tid.  Jämförelser med rådande bakgrundshalt är en annan viktig del i en bedömning av belastningen från ett förorenat område. Med rådande bakgrundshalt menas då den halt som idag råder i bakgrundsområden och i denna rapport avses framför allt den föroreningshalt som uppmätts i vatten, sediment eller biota uppströms det förorenade området. För tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen samt vid stora recipienter gäller enligt SGI att föroreningshalterna i recipienten inte bör överstiga rådande bakgrundshalter.  För att kunna bedöma om en tillförd mängd är stor eller liten, föreslår vi att ett akvatiskt fotavtryck beräknas. Ett akvatiskt fotavtryck är en beräkning av hur stor volym vatten som behövs för att späda mängden förorening till en halt som är lika med ett effektbaserat haltkriterium för vatten. Storleken på ett sådant beräknat akvatiskt fotavtryck är dels ett pedagogiskt verktyg för att illustrera hur mycket vatten som förorenas av den tillförda mängden (belastningen) och dels ett sätt att, oberoende av ämne, skaffa sig en uppfattning om vad som är stort eller litet. Även andra faktorer, såsom recipientens förutsättningar och de förorenande ämnenas egenskaper (exempelvis nedbrytbarhet), fastställda krav på att utsläpp och annan tillförsel ska upphöra, förekomst av flera ämnen samtidigt och tidsperspektivet på belastningen behöver också beaktas vid bedömningen.  En samlad bedömning utifrån de olika angreppssätten avgör sedan slutligt om belastningen kan accepteras eller ej. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202. Fällman, Ann-Marie
  Summary of different classification systems for wastes1992Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Existing or proposed classification systems; (2) Test methods for evaluating a material; (3) Restrictions on utilization as building material

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203. Fällman, Ann-Marie
  et al.
  Holby, Ola
  Lundberg, Karin
  Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport i jord2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att finna belägg för inverkan av porvattenkemin på hållfasthet i lera och för inverkan av kolloider på föroreningstransporten från restprodukter. Studien har omfattat dels en litteraturstudie, dels experimentella försök. Den experimentella delen av studien omfattade kemisk inverkan på flockulering i suspensioner av lera, inverkan av porvattenkemin på hållfasthet i lera, samt generering av kolloider vid laktester på slagg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204. Gabrielsson, Anna
  Försöksfält för värmelagring. Driftsrapport 4 1992-02-03--1996-12-311997Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205. Gabrielsson, Anna
  Förutsättningar för förbelastning av värmelager i lera2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och genomförande; (2) Förutsättningar för sättningsberäkning; (3) Beräknad sättningsutveckling; (4) Stegvisa ödometerförsök; (5) Försök med förbelastning i fält; Bilagor: (1) Geotekniska undersökningsresultat; (2) Indata till sättningsberäkning med Embankco; (3) Uppskattning av kostnader för fältförsök

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206. Gabrielsson, Anna
  Mätning med termisk sond. Värmeledningsförmåga hos lera vid olika mätförhållanden och temperaturer1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Teori bakom sondmetoden; (2) Mätutrustning; (3) Mät- och undersökningsprogram; (4) Resultat; (5) Diskussion och jämförelser; (6) Praktiska erfarenheter med förslag till förbättringar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207. Gabrielsson, Anna
  Solvärmesystem med säsongslager. En simulerings- och kostnadsstudie1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Genomförande av projektet; (2) Resultat av simuleringar; (3) Känslighetsanalys; (4) Resultat av känslighetsanalys; (5) Spillvärme och säsongsvärmelager i lera; Bilagor: (1) Indata vid simuleringar och utskrift av GHE-program; (2) Simuleringsresultat för de mest lönsamma systemlösningarna

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Lehtmets, Marti
  Gropmagasin för värmelagring. En förstudie1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Erfarenheter från byggda groplager; (2) Sammanfattning av vunna erfarenheter; (3) Alternativa groplagerkoncept; (4) Teknisk och ekonomisk jämförelse

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 209. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Lehtmets, Marti
  Moritz, Lovisa
  Försöksfält för värmelagring. Driftsrapport 1 1992-02-03--1993-01-291993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Försöksfält sammanfattande beskrivning; (2) Driftsstrategier; (3) Mät- och undersökningsprogram; (4) Energitekniska resultat; (5) Geotekniska resultat; (6) Energiteknisk utvärdering; (7) Geoteknisk utvärdering; (8) Praktiska erfarenheter; (9) Kostnader; (10) Framtida verksamhet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Lehtmets, Marti
  Moritz, Lovisa
  Försöksfält för värmelagring. Driftsrapport 2 1992-02-03--1994-01-171995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Försöksfält kort beskrivning; (2) Driftsstrategier; (3) Mät- och undersökningsprogram; (4) Energitekniska resultat; (5) Geotekniska resultat; (6) Energiteknisk utvärdering; (7) Geoteknisk utvärdering; (8) Praktiska erfarenheter; (9) Kostnader; (10) Framtida verksamhet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Lehtmets, Marti
  Moritz, Lovisa
  Försöksfält för värmelagring. Driftsrapport 3 1992-02-03--1994-12-311995Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Moritz, Lovisa
  Försöksfält för värmelagring i lera (max 90 C). Utvärdering av geotekniska och värmetekniska resultat från driften 1992-19992000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och bakgrund; (2) Försöksfältet kort beskrivning; (3) Driftsstrategier; (4) Tillförd energi; (5) Geotekniska resultat; (6) Värmetekniska resultat; (7) Utvärdering; (8) Praktiska erfarenheter från driften; (9) Slutsatser; (10) Rekommendationer; (11) Förslag till fortsatt FoU; Bilagor: (1) PEX produktblad; (2) Planritningar: Instrumentering av Fält 1 och Fält 2; (3) Korrosionsutredning; (4) Statuskontroll av värmeväxlare; (5) Rapport avseende felsökning i lagerkretsen hösten 1998

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Lehtmets, Marti
  Solvärmesystem i Finspång - simuleringsresultat1995Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 214. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Lehtmets, Marti
  Termisk sond. Utrustning för mätning av värmekonduktivitet1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Lehtmets, Marti
  Moritz, Lovisa
  Bergdahl, Ulf
  Heat storage in soft clay. Field tests with heating (70 C) and freezing of the soil1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Objectives and methods; Theoretical outline; (2) Design and construction of the test field; (3) Instrumentation and measuring methods; (4) Research results and evaluation; Operating results; (5) Conclusions, recommendations and future plans

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216. Granstrand, Nils
  et al.
  Blixt, Bo
  Holmgren, Lennart
  Lindmark, Alf
  Läggning av gasledning med direktläggningsteknik vid Lillhagen i Göteborg. Uppföljning och rapportering1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217. Gustafsson, Annika
  et al.
  Huldt, Kristina
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 3: Grundvatten i lagstiftningen1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Lagstiftning: Lag om hushållning med naturresurser mm (NRL), Planläggning, Tillstånd, Krav på byggnader och bygglovsprövningen enl PBL, Vattenlagen, Miljöskyddslagen och miljöskadelagen, Hälsoskyddslagen, Tillsyn och kontroll av byggnadsarbete, Sanktioner, Påföljder och ingripanden vid byggande i strid mot PBL samt enligt övrig lagstiftning. (II) Ansvar: Ansvar för skador med anknytning till grundvatten, Skadeståndsansvar vid myndighetsutövning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 218. Gustafsson, Nikoline
  et al.
  Nilsson, Emma
  Enell, Anja
  Rekommendationer inför fältstudie av biokol som åtgärdsteknik - vilket biokol är bäst?2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biokol är en kolmassa som produceras under hållbara former, till exempel av biologiskt avfall, genom att det organiska materialet förbränns under syrefattiga förhållanden. Det kan användas som ett jordförbättrande material så att markens bördighet kan öka, men kan också fungera som ett fastläggningsmaterial för föroreningar. Inblandning av biokol i jord gör att jorden kan hålla kvar vatten och näringsämnen bättre. I en förorenad jord kan inblandning av biokol stabilisera föroreningarna så att risken för negativa effekter på människors hälsa och miljön minskar. Biokol kan även anses vara en kolsänka som lagrar kol från atmosfären i hundratals år framöver. Det har visat sig att en typ av biokol användes som jordförbättrande material redan för tusentals år sedan i Amazonas.  Under 2018 startade Statens geotekniska institut (SGI) ett forskningsprojekt med namnet Biokol - från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall. Projektet syftar till att utveckla en behandlingsmetod för förorenad jord där biokol ska kunna stabilisera föroreningar som polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller i jord. Genom att stabilisera föroreningarna på plats i den förorenade jorden undviker man bortschaktning och onödig deponering. Förhoppningen är att den måttligt förorenade jorden ska kunna användas igen i framtiden med hjälp av biokol. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219. Gwizdala, Kazimierz
  Large diameter bored piles in non-cohesive soils. Determination of the bearing capacity and settlement from results of static penetration tests (CPT) and standard penetration test (SPT)1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larson, P Magnus
  Combining landslide and contaminant risk: a preliminary assessment2009In: Journal of Soils and Sediments, ISSN 1439-0108, E-ISSN 1614-7480, Vol. 9, no 1, p. 33-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to highlight a not yet recognized hazard for mass failure (landslides) of contaminated soils into rivers and to provide an understanding of important interactions of such events. A first effort to investigate the problem is made focusing on the south eastern part of the Göta Älv river valley, in Sweden, by combining geographical information on potentially contaminated sites with slope stability levels on maps. The objectives of this study were to: (1) Review current Swedish risk assessment methodologies for contaminated areas and landslides, and analyze their capability to quantify the risk of contaminated areas being subject to landslides. (2) Investigate the presence of contaminated areas at landslide risk along the Göta Älv river valley. (3) Provide an overview of the national methods for landslide risk analysis and for environmental risk classification, followed by a comparison between the methods and the results from the superposition of the two methods for the study site. (4) Make a first attempt to conceptualize the release and transport mechanisms.

 • 221.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Edebalk, Paul
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Carling, Maria
  Swedish Geotechnical Institute.
  Odén, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Branzén, Helena
  Swedish Geotechnical Institute.
  Stark, Mikael
  Swedish Geotechnical Institute.
  Multi-hazard: Contaminated land vulnerable to natural hazards and effects of climate change2016In: Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2016, Reykjavik, Iceland, 25-28 May, 2016, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2016, p. 1127-1136Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most landslides are triggered by precipitation, river erosion, or human impact, or both. Regions experiencing an increase in precipitation from climate change may be at elevated risk for increased landslide frequency. The Swedish Geotechnical Institute is developing a methodology for landslide risk analysis and mapping along Swedish rivers and with the consideration of climate change effects. River geometry is dynamic and is under constant change, however most slope stability analyses are made under the assumption that the condition is static. No consideration is taken to future changes in slope geometry from river erosion. But, is it even possible to assess how river cross sections will change in future along with the effect of increased river flows due to the climate change? There are yet no models that can combine soil mechanics with hydrodynamic processes. The Swedish Geotechnical Institute is developing a methodology to calculate possible future changes in river cross sections and with respect to climate change effects The approach is based on various measurements and analyses like bathymetric surveys, sediment characterization, hydrodynamic modelling of river flows, analysis of shoreline displacement with time by using aerial photos, and comparison between old and new cross sections. Erosive river flows are assessed and the duration of such flows in future (year 2100) is estimated based on existing climate analyses. Comprehensive calculation of river bed erosion is made in GIS, and is combined with bank erosion calculation in chosen cross sections. Calculation of slope stability and the probability of slope failure are then done for several cross sections, both for today's geometry and for an expected geometry by year 2100. The approach was first developed in the landslide risk analysis for Göta Älv river, Sweden, and further developed and simplified for Norsälven River, Sweden. Currently, a landslide risk analysis for Säveån river has just been started.

 • 222.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Folkesson, Malin
  Skred i förorenade områden - i dagens förändrade klimat2010In: Recycling & Miljöteknik, ISSN 2000-6284, no 10, p. 27-27Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Erosion, underminering och skred i förorenade massor kan sprida skadliga ämnen till vattendrag och sjöar. Kunskapen om de bakomliggande aktiva processerna till varför det sker är bristfällig, men redan nästa år vet vi förhoppningsvis mer. Då avslutas ett doktorandprojekt inom ämnesområdet.

 • 223. Göransson, Gunnel
  et al.
  Hedfors, Jim
  Ndayikengurukiye, Godefroid
  Blied, Linda
  Odén, Karin
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Framtida erosion i Norsälven med hänsyn till klimatförändring. Del 3: Fördjupningsbilaga2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver metodik och resultat av erosionsberäkningar i Norsälven, sträckan Fryken-Vänern, med hänsyn till möjliga effekter av klimatförändring fram till år 2100. Metodiken är en modifiering av den metodik som togs fram inom Göta älvutredningen. Arbetet har utförts som ett deluppdrag inom uppdraget "Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven". Syftet med erosionsuppdraget har varit att beräkna framtida erosion i Norsälven med hänsyn till klimatförändring och att leverera underlag till det deluppdrag som ansvarar för att beräkna skredssannolikhet med hänsyn till klimatförändring. Beräkningsunderlaget har baserats på geologisk beskrivning av området, flödesdata, bottenundersökningar, hydrodynamisk modellering, tidigare lodade sektioner, analys av strandförskjutning samt klimatanalys för Värmland.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Ndayikengurukiye, Godefroid
  Swedish Geotechnical Institute.
  Odén, Karin
  Swedish Geotechnical Institute.
  Climate change induced river erosion as a trigger for landslide2016In: Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting, NGM 2016, Reykjavik, Iceland, 25-28 May, 2016, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2016, p. 1183-1192Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most landslides are triggered by precipitation, river erosion, or human impact, or both. Regions experiencing an increase in precipitation from climate change may be at elevated risk for increased landslide frequency. The Swedish Geotechnical Institute is developing a methodology for landslide risk analysis and mapping along Swedish rivers and with the consideration of climate change effects. River geometry is dynamic and is under constant change, however most slope stability analyses are made under the assumption that the condition is static. No consideration is taken to future changes in slope geometry from river erosion. But, is it even possible to assess how river cross sections will change in future along with the effect of increased river flows due to the climate change? There are yet no models that can combine soil mechanics with hydrodynamic processes. The Swedish Geotechnical Institute is developing a methodology to calculate possible future changes in river cross sections and with respect to climate change effects The approach is based on various measurements and analyses like bathymetric surveys, sediment characterization, hydrodynamic modelling of river flows, analysis of shoreline displacement with time by using aerial photos, and comparison between old and new cross sections. Erosive river flows are assessed and the duration of such flows in future (year 2100) is estimated based on existing climate analyses. Comprehensive calculation of river bed erosion is made in GIS, and is combined with bank erosion calculation in chosen cross sections. Calculation of slope stability and the probability of slope failure are then done for several cross sections, both for today´s geometry and for an expected geometry by year 2100. The approach was first developed in the landslide risk analysis for Göta Älv river, Sweden, and further developed and simplified for Norsälven River, Sweden. Currently, a landslide risk analysis for Säveån river has just been started.

 • 225.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larson, Magnus
  Althage, Jonas
  Ship-generated waves and induced turbidity in the Göta Älv River in Sweden2014In: Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering, ISSN 0733-950X, E-ISSN 1943-5460, Vol. 140, no 3, article id 04014004Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ship-generated waves were investigated in the Göta Älv river, which is a major waterway on the Swedish west coast between the sea and Lake Vänern. Ships with a typical size of 85x15x5 m (lengthxwidthxdraft) travel at speeds between 5 and 10 knots, generating waves that cause sediment transport and erosion along the river bed and banks. Field measurements of the wave properties and turbidity were carried out during 17 ship passages, and comparisons were made with the most commonly used formulas for predicting ship waves. The formula proposed by the Permanent International Association of Navigation Congresses yielded the overall best agreement for the divergent (secondary) waves, whereas the drawdown (primary wave) could best be estimated from the vessel sinkage. The maximum recorded turbidity was mainly a function of the drawdown, and it could be well predicted from the parameterized bed shear stress. In conclusion, ship waves often induce bed and bank erosion in restricted waterways and, although simplistic formulas involve significant uncertainties, they are still useful tools for predictions. However, more studies are needed to determine the influence of a limited river cross section on the wave generation and the relationship between ship waves and sediment transport.

 • 226.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larson, Magnus
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Variation in turbidity with precipitation and flow in a regulated river system - river Göta Älv, SW Sweden2013In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 17, no 7, p. 2529-2542Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The turbidity variation in time and space is investigated in the downstream stretch of the river Göta Älv in Sweden. The river is heavily regulated and carries the discharge from the largest fresh water lake in Sweden, Lake Vänern, to the outflow point in Göteborg Harbour on the Swedish west coast. The river is an important waterway and serves as a fresh-water supply for 700000 users. Turbidity is utilised as a water quality indicator to ensure sufficient quality of the intake water to the treatment plant. The overall objective of the study was to investigate the influence of rainfall, surface runoff, and river water flow on the temporal and spatial variability of the turbidity in the regulated river system by employing statistical analysis of an extensive data set. A six year long time series of daily mean values on precipitation, discharge, and turbidity from six stations along the river were examined primarily through linear correlation and regression analysis, combined with nonparametric tests and analysis of variance. The analyses were performed on annual, monthly, and daily bases, establishing temporal patterns and dependences, including; seasonal changes, impacts from extreme events, influences from tributaries, and the spatial variation along the river. The results showed that there is no simple relationship between discharge, precipitation, and turbidity, mainly due to the complexity of the runoff process, the regulation of the river, and the effects of Lake Vänern and its large catchment area. For the river Göta Älv, significant, positive correlations between turbidity, discharge, and precipitation could only be found during periods with high flow combined with heavy rainfall. Local precipitation does not seem to have any significant impact on the discharge in the main river, which is primarily governed by precipitation at catchment scale. The discharge from Lake Vänern determines the base level for the turbidity in the river, whereas local surface runoff and tributary discharge induced by rainfall govern the temporal variability in turbidity. Autocorrelation analysis indicates a temporal persistence in turbidity of about 10 days. The results also show that erosion along the main river, from the river bed and banks, is not a dominant contributor to the suspended sediment transport in the river under normal conditions. Further studies on the correlation between turbidity and suspended sediment transport and its relation to erosion processes are suggested.

 • 227.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Larson, Magnus
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Åkesson, Maria
  Mass transport of contaminated soil released into surface water by landslides (Göta River, SW Sweden)2012In: Hydrology and Earth System Sciences, ISSN 1027-5606, E-ISSN 1607-7938, Vol. 16, p. 1879-1893Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Landslides of contaminated soil into surface water represent an overlooked exposure pathway that has not been addressed properly in existing risk analysis for landslide hazard, contaminated land, or river basin management. A landslide of contaminated soil into surface water implies an instantaneous exposure of the water to the soil, dramatically changing the prerequisites for the mobilisation and transport of pollutants. In this study, an analytical approach is taken to simulate the transport of suspended matter released in connection with landslides into rivers. Different analytical solutions to the advection-dispersion equation (ADE) were tested against the measured data from the shallow rotational, retrogressive landslide in clayey sediments that took place in 1993 on the Göta River, SW Sweden. The landslide encompassed three distinct events, namely an initial submerged slide, followed by a main slide, and a retrogressive slide. These slides generated three distinct and non-Gaussian peaks in the online turbidity recordings at the freshwater intake downstream the slide area. To our knowledge, this registration of the impact on a river of the sediment release from a landslide is one of few of its kind in the world and unique for Sweden. Considering the low frequency of such events, the data from this landslide are highly useful for evaluating how appropriate the ADE is to describe the effects of landslides into surface water. The results yielded realistic predictions of the measured variation in suspended particle matter (SPM) concentration, after proper calibration. For the three individual slides it was estimated that a total of about 0.6 % of the total landslide mass went into suspension and was transported downstream. This release corresponds to about 1 to 2 % of the annual suspended sediment transport for that river stretch. The studied landslide partly involved an industrial area, and by applying the analytical solution to estimate the transport of metals in the sediments, it was found that landslides may release a significant amount of pollutants if large contaminated areas are involved. However, further studies are needed to develop more detailed descriptions of the transport processes. There is also a need to increase the knowledge on possible environmental consequences in the near and far field, in a short- and long-time perspective. In summary, the release of pollutants should not be neglected in landslide risk assessments.

 • 228.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Norrman, Jenny
  Larson, Magnus
  Contaminated landslide runout deposits in rivers - Method for estimating long-term ecological risks2018In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 642, p. 553-566Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The potential catastrophic event of a landslide bringing contaminants to surface waters has been highlighted in public media, but there are still few scientific studies analyzing the risk of landslides with contaminated soil. The aim of this study is to present a method to estimate the risk of potential long-term ecological effects on water bodies due to contaminated soil released into a river through a landslide. The study constitutes further development of previous work focusing on the instantaneous (short-term) release of contaminants and associated effects. Risk is here defined as the probability of surface water failing to comply with environmental quality standards (EQS). The transport model formulation is kept simple enough to allow for a probabilistic analysis as a first assessment of the impact on the river water quality from a landslide runout deposit containing contaminated soil. The model is applied at a contaminated site located adjacent to the Göta Älv River that discharges into the Gothenburg estuary, in southwest Sweden. The results from the case study show that a contaminated runout deposit will likely cause contamination levels above EQSs in the near area for a long time and that it will take several years for the deposit to erode, with the greatest erosion at the beginning when water velocities are their highest above the deposit. A contaminated landslide runout deposit will thus act as a source of contamination to the downstream water system until all the contaminated deposit has been eroded away and the contaminants have been transported from the deposit to the river, and further to the river mouth – diluted but not necessarily negligible. Therefore, it is important to prevent landslides of contaminated soil or waste, and if such events were to occur, to remove the contaminated runout deposit as soon as possible.

 • 229.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Norrman, Jenny
  Larson, Magnus
  Alén, Claes
  Rosén, Lars
  Methodology for estimating risks associated with landslides of contaminated soil into rivers2014In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 472, p. 481-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Urban areas adjacent to surface water are exposed to soil movements such as erosion and slope failures (landslides). A landslide is a potential mechanism for mobilisation and spreading of pollutants. This mechanism is in general not included in environmental risk assessments for contaminated sites, and the consequences associated with contamination in the soil are typically not considered in landslide risk assessments. This study suggests a methodology to estimate the environmental risks associated with landslides in contaminated sites adjacent to rivers. The methodology is probabilistic and allows for datasets with large uncertainties and the use of expert judgements, providing quantitative estimates of probabilities for defined failures. The approach is illustrated by a case study along the river Göta Älv, Sweden, where failures are defined and probabilities for those failures are estimated. Failures are defined from a pollution perspective and in terms of exceeding environmental quality standards (EQSs) and acceptable contaminant loads. Models are then suggested to estimate probabilities of these failures. A landslide analysis is carried out to assess landslide probabilities based on data from a recent landslide risk classification study along the river Göta Älv. The suggested methodology is meant to be a supplement to either landslide risk assessment (LRA) or environmental risk assessment (ERA), providing quantitative estimates of the risks associated with landslide in contaminated sites. The proposed methodology can also act as a basis for communication and discussion, thereby contributing to intersectoral management solutions. From the case study it was found that the defined failures are governed primarily by the probability of a landslide occurring. The overall probabilities for failure are low; however, if a landslide occurs the probabilities of exceeding EQS are high and the probability of having at least a 10 % increase in the contamination load within one year is also high.

 • 230.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Van Well, Lisa
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Danielsson, Per
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Territorial governance of managed retreat in Sweden: addressing challenges2021In: Journal of Environmental Studies and Sciences, ISSN 2190-6483, E-ISSN 2190-6491Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many climate adaptation options currently being discussed in Sweden to meet the challenge of surging seas and inland flooding advocate holding the line through various hard and soft measures to stabilize the shoreline, while managed retreat is neither considered as feasible option nor has it been explicitly researched in Sweden. 

  However, failure to consider future flooding from climate change in municipal planning may have dangerous and costly consequences when the water does come. We suggest that managed retreat practices are challenging in Sweden, not only due to public opinions but also because of a deficit of uptake of territorial knowledge by decision-makers and difficulties in realizing flexible planning options of the shoreline. 

  A territorial governance framework was used as a heuristic to explore the challenges to managed retreat in four urban case studies (three municipalities and one county) representing different territorial, hydrological and oceanographic environments. This was done through a series of participatory stakeholder workshops. 

  The analysis using a territorial governance framework based on dimensions of coordination, integration, mobilization, adaptation and realization presents variations in how managed retreat barriers and opportunities are perceived among case study sites, mainly due to the differing territorial or place-based challenges. 

  The results also indicate common challenges regardless of the case study site, including coordination challenges and unclear responsibility, the need for integrated means of addressing goal conflicts and being able to adapt flexibly to existing regulations and plans. Yet rethinking how managed retreat could boost community resilience and help to implement long-term visions was seen as a way to deal with some of the territorial challenges.

 • 231.
  Göransson, Gunnel
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Van Well, Lisa
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bendz, David
  Swedish Geotechnical Institute.
  Danielsson, Per
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hedfors, Jim
  Swedish Geotechnical Institute.
  Andersson, Maria
  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
  Löwgren, Jonas
  Linköpings universitet, (LiU).
  Lemon, Nina
  RISE Research Institutes of Sweden (RISE).
  Eriksson, Daniel
  RISE Research Institutes of Sweden (RISE).
  Klimatanpassning genom planerad reträtt: Slutrapportering av forskningsprojektet CAMEL2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är attraktivt att bo nära vattnet men det kan innebära en utsatthet för översvämningar, kusterosion eller succesivt stigande havsnivåer. Anpassning av samhället till mer omfattande översvämningar landar oftast i olika lösningar för att skydda det vi har på platsen. Sällan planeras för att flytta byggnader, infrastruktur eller samhällsviktiga funktioner ut från riskområden till säker mark. En sådan strategi skulle skapa långsiktig trygghet och säkerhet. Det skulle också göra det möjligt att återskapa ett svämplan som fungerar som en buffert, men också främja natur och biologisk mångfald där land möter vatten. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt var målen att 1) undersöka om planerad reträtt kan vara ett möjligt alternativ för anpassning till en höjd havsnivå och översvämningar från havet och från vattendrag, samt att 2) undersöka hur visualisering skulle kunna hjälpa beslutsfattare att fatta mer hållbara beslut i den fysiska planeringen.

  Det finns en bristande kunskapen bland Sveriges kommuner, länsstyrelser, myndigheter och branschorganisationer om vad det är att planera för en succesiv reträtt ut ur riskområden i klimatanpassningssammanhang. Det beror bland annat på i vilken omfattning dessa aktörer använder klimatscenarier i sitt arbete och att flera lokala och regionala aktörer inte ser att översvämning är ett tillräckligt stort problem idag. Genom aktiviteter med kommuner och länsstyrelsen, enkäter och intervjuer, kunde vi dock se att det finns ett intresse för planerad reträtt på lokal och regional nivå och att flytt av enstaka strukturer delvis sker om än i liten skala. För att planerad reträtt ska kunna bli en möjlig strategi för klimatanpassning behöver juridiska, finansiella och politiska hinder överbryggas och osäkerheter i klimatscenarier hanteras. Framför allt behövs en förändrad syn på vad klimatanpassning är, som inte bara innehåller skyddsåtgärder på kort och medellång sikt utan som också omfattar en långsiktig samhällsplanering som ger plats för vattnet. För att det ska bli möjligt behövs bättre samarbete mellan lokala, regionala och nationella aktörer och bättre förståelse för de lokala förutsättningarna.

  Ett sätt att hantera osäkerheter är att visualisera dem. Genom det fann vi att markområden som med tiden kan komma att hamna under vatten och inte längre lämpar sig för permanenta strukturer istället skulle kunna användas flexibelt, för ändamål av tillfällig karaktär som kan ändras, flyttas eller överges när effekterna av klimatförändring blir för stora och för kostsamma att skydda sig emot - flexmark. Det framkom både för- och nackdelar med ett sådant koncept där nuvarande regelverk utgör ett hinder. En slutsats är att flexmark skulle kunna utgöra en brygga mellan skydd och reträtt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232. Göransson, Lars
  et al.
  Jendeby, Leif
  Olsson, Connie
  Enkät om tillämpningen av Boverkets Nybyggnadsregler (NR) – avsnittet om geokonstruktioner1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 233. Hagberg, M
  et al.
  Schälin, J
  Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i nordöstra Göta älvdalen inom Lilla Edets kommun. Underlag vid översiktlig planering och beslut om mark- och vattenanvändning2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Slutrapporten; (2) Skredriskanalysen; (3) Skredriskhänsyn vid mark- och vattenanvändning; (4) Förankring och rekommendationer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234. Haglund, Kristina
  et al.
  Larsson, Lennart
  Engelke, Fredrik
  Arvidslund, Ola
  Praktikfall Tvätteriet Alingsås. Utvärdering av metoder för undersökning och provtagning av klorerade alifater2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Undersökningsobjektet - Tvätteriet Alingsås; (2) Områdesbeskrivning; (3) Klorerade alifatiska kolväten; (4) Undersökningsmetoder; (5) Provtagning av trädkärnor; (6) MIP-sondering; (7) Metod för direkttätning av MIP-sonderingshål; (8) Multinivårör för grundvattenprovtagning; (9) Användning av Waterra pumpar; (10) Jämförelse av olika slangmaterial; (11) Passiva provtagare; (12) Datorbaserade verktyg; Bilagor: (1) Situationsritning över Tvätteriet Alingsås; (2) Användartips för BIOCHLOR; (3) Användartips för REMChlor; (4) Användartips för Mass Flux Tool Kit

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235. Hagström, Mikael
  et al.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Fattig och rik - lavfloran på 20 år gammal slagg2015In: Lavbulletinen, no 1, p. 14-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svensk Lichenologisk Förening, SLF, har vid ett flertal tillfällen besökt slagghögar vid aktiva eller nedlagda gruvor. I denna studie rör det sig dock om en annan typ av slagg som hyser en annan typ av lavflora än man vanligen hittar på slagghögar. Här ges en bild av både slaggen som substrat och lavfloran som kan finnas på slagg från olika ugnar för framställning och omsmältning av järn.

 • 236. Hale, Sarah E
  et al.
  Roque, Antonio José
  Okkenhaug, Gudny
  Sörmo, Erlend
  Lenoir, Thomas
  Carlsson, Christel
  Swedish Geotechnical Institute.
  Kupryianchyk, Darya
  Swedish Geotechnical Institute.
  Flyhammar, Peter
  Swedish Geotechnical Institute.
  Zlender, Bojan
  The reuse of excavated soils from construction and demolition projects: Limitations and possibilities2021In: Sustainability, ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 11, article id 6083Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The construction and demolition of infrastructure can produce a surplus of excavated soils that ends up at landfills. This practice is not sustainable, and approaches are needed to reduce soil waste and minimize environmental and human health hazards. The “Reuse of urban soils and sites” Working Group in the European Large Geotechnical Institute Platform (ELGIP) works towards a safe and resource efficient use of excavated soils for construction. By considering relevant literature and practicals based on experience in the participating ELGIP countries (France, Norway, Portugal, Slovenia and Sweden), this study presents current practice related to the reuse of excavated soils, and the main barriers (regulatory, organizational, logistical and material quality) to effectively reuse them. Results show that there is no consensus on the best strategies to manage excavated soils in urban areas. This paper provides suggestions of ways in which stakeholders can increase reuse of excavated soils.

 • 237. Hamels, Fanny
  et al.
  Maleve, Jasmina
  Sonnet, Philippe
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Phytotoxicity of trace metals in spiked and field-contaminated soils: Linking soil-extractable metals with toxicity2014In: Environmental Toxicology and Chemistry, ISSN 0730-7268, E-ISSN 1552-8618, Vol. 33, no 11, p. 2479-2487Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Soil tests have been widely developed to predict trace metal uptake by plants. The prediction of metal toxicity, however, has rarely been tested. The present study was set up to compare 8 established soil tests for diagnosing phytotoxicity in contaminated soils. Nine soils contaminated with Zn or Cu by metal mining, smelting, or processing were collected. Uncontaminated reference soils with similar soil properties were sampled, and series of increasing contamination were created by mixing each with the corresponding soil. In addition, each reference soil was spiked with either ZnCl2 or CuCl2 at several concentrations.

 • 238. Hansbo, Sven
  Consolidation of clay, with special reference to influence of vertical sand drains. A study made in connection with full-scale investigations at Skå-Edeby. Diss1961Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The present paper deals with the special problems of consolidation which are met with when vertical sand drains are used in order to accelerate the rate of settlement of clay. Furthermore, certain particular phenomena connected with the consolidation problem as a whole are also treated. Chapter 1 contains a review of some important theories of consolidation. Chapter 2 gives some results of research on pore water pressures and "friction j or rather, "bond", between the ring and the clay in the oedometer test. Chapter 3 deals with the permeability of clay. The results of permeability tests are pre-sented and a new theory of permeability is suggested. A new equation of con-solidation is advanced in Chapter 4. Finally, in the light of the new findings, Chapter 5 gives the results obtained in connection with full-scale investigations in a test field, established in 1957at Skå-Edeby, 25 km west of Stockholm.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 239. Hansbo, Sven
  New approach to the determination of the shear strength of clay by the fall-cone test1957Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Region disturbed by the cone; (2) Study of the cone motion; (3) Relation between shear strength and cone penetration; (4) Precautions to be observed in the fall-cone test; (5) Comparison between the fall-cone test and other shear strengthtests.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 240. Hartlén, Jan
  Tuveskredet. Slutrapport1984Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beskrivning av Tuveskredet; (2) Utredningar i samband med Tuveskredet; (3) Orsaker till Tuveskkedet; (4) Behov av forskning; (5) Verksamheter efter Tuveskredet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241. Hartlén, Jan
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berggren, Bo
  Olsson, Connie
  Riksbyggnadernas grundläggning. Analys av grundläggningen utifrån befintliga handlingar1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Helgeandsholmen tiden före uppförandet; (2) Grundläggningen; (3) Utredningar efter uppförande; (4) Jordlagerförhållanden, grundvatten; (5) Grundläggningens status; (6) Inträffade sättningar, sprickor; (7) Värdering av byggnadernas grundläggning; (8) Sammanfattning och förslag till fortsatta åtgärder

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242. Hartlén, Jan
  et al.
  Elander, Pär
  Residues from waste incineration. Chemical and physical properties1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 243. Hartlén, Jan
  et al.
  Elander, Pär
  Restprodukter från avfallsförbränning. Kemiska och fysikaliska egenskaper1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 244. Hartlén, Jan
  et al.
  Elander, Pär
  Kullberg, Sten
  Lundgren, Tom
  Rosén, Bengt
  Restprodukt från våt-torr rökgasavsvavling. Laboratoriebestämning av egenskaperna hos ostabiliserad och stabiliserad produkt1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 245. Hartlén, Jan
  et al.
  Malmborg, Bo S
  Packning av jord- och stenmaterial1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246. Hartlén, Jan
  et al.
  Möller, Björn
  Petersson, Håkan
  Karlsson, Lars-Åke
  Kalksten som fyllningsmaterial. Resultat från provfyllning i kv Verkö1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 247. Hartlén, Jan
  et al.
  Sköld, Hans
  Karlsson, Lars-Åke
  Ökad bärförmåga genom packning av en lermorän med tung vibrovält1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 248. Hartlén, Jan
  et al.
  Åkesson, Bengt
  Kalksten som fyllningsmaterial1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 249.
  Hedlund, Jonas
  Swedish Geotechnical Institute.
  Göta älv - Staten satsar klimatsmart2010In: Geoteknik att grunn(d)a på: Grundläggningsdagen 2010, Stockholm, 11 mars, 2010, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2010, p. 181-195Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Statens geotekniska institut, SGI, har av Regeringen fått i uppdrag att utföra en kartläggning och analys av skredförutsättningar och skredrisker utmed Göta älvdalen som är en av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Konsekvenserna av skred i dalgången kan bli stora eftersom det finns mycket vaksamhet och många boende i området. En skredriskanalys utförs genom en sammanvägning av sannolikheten att något oönskat skall inträffa och konsekvensen av att detta inträffar. Både befintliga förhållanden samt påverkan av ett förändrat klimat skall tas i beaktning. Vid en klimatförändring kommer nederbörden att öka vissa perioder (ökad erosion) men också minska under de torra sommarmånaderna (lägre vattennivå i älven). Båda fallen medför en ökad skredrisk i älven. Forskning och utveckling inom flertalet områden som påverkar stabilitetsförhållanden ingår i utredningen och skall ge ett direkt stöd i arbetet. I detta arbete sker ett samarbete med olika myndigheter, högskolor och andra lämpliga instanser. För att på ett överskådligt och snabbt sätt få tillgång till de stora mängder information som genereras i ett sådant här stort uppdrag planeras en GIS-databas. Sammanställning av utredningens resultat kommer att ske i form av rapporter och kartor. Resultatet skall bl.a. vara underlag i kommuners och myndigheters planeringsarbete samt användas i arbetet med bevakning och säkerhet utmed Göta älv.

 • 250. Helenelund, KV
  Methods for reducing undrained shear strength of soft clay1977Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
2345678 201 - 250 of 847
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf