Publications from SGI
Change search
Refine search result
34567 251 - 300 of 332
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251. Rosén, Bengt
  Samband klimatdata - jordrörelser, Norsälven1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252. Rosén, Bengt
  Utveckling av apparat för mätning av radonexhalation1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253. Rosén, Bengt
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Starzec, Peter
  Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Miljörisker till följd av brand - fokus på mark och vatten; (2) Spridning i mark och vatten; (3) Modellverktyg; (4) Modellering av spridning i mark och vatten till följd av brand; (5) Grundvattenströmning - Demonstration från modelleringsförsök med GMS; (6) Ytvattenströmning; (7) Platsspecifik bedömning av spridning i mark - Fallstudie Nolåns dalgång och beräkning med Bioscreen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254. Rosén, Bengt
  et al.
  Gabrielsson, Anna
  Fallsvik, Jan
  Hellström, Göran
  Nilsson, Gunnel
  System för värme och kyla ur mark. En nulägesbeskrivning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Värme- och kylasystem med och utan värmepump; (2) Geologiska och geotekniska förutsättningar i Sverige; (3) Markvärmeväxlare; (4) Installation horisontella markvärmeväxlare; (5) Installation spiralformad markvärmeväxlare – Slinky; (6) Installation vertikala markvärmeväxlare; (7) Markvärmeväxlares termiska prestanda; (8) Dimensionering; (9) Drift och underhåll; (10) Ekonomisk analys; (11) Markvärme och miljö

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255. Rosén, Bengt
  et al.
  Gabrielsson, Anna
  Hellström, Göran
  Nilsson, Gunnel
  System för värme och kyla ur mark - Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Demonstrationsobjekt - Förutsättningar och teknisk installation; (2) Demonstrationsobjekt - Uppföljning och resultat under drift; (3) Demonstrationsobjekt - Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd; Bilagor: (1) Produktblad BioetanoL Svedol KBS Bio+; (2) Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö; (3) Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö; (4) Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme; (5) Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala; (6) Dimensionering av slinkykollektor; (7) Dimensionering av tvåslangskollektor

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 256. Rosén, Bengt
  et al.
  Lindmark, Alf
  Hågeryd, Ann-Christine
  Nord, Camilla
  Markradondatabank1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 257. Rosén, Bengt
  et al.
  Paulsson, Helena
  Hydrogeologisk modellering med GMS. Handledning för användare1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258. Rydell, Bengt
  Geoteknik i det nationella miljömålsarbetet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och avgränsning; (2) Det svenska miljömålsarbetet; (3) Geoteknik i miljömålen; (4) Genomförande av miljömålsarbetet; (5) Förslag till SGI:s fortsatta arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259. Rydell, Bengt
  Kvalitetsstyrning - geoteknik och grundläggning1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geoteknisk kvalitetsstyrning i en byggsektor under förändring; (2) Branschgemensam kvalitetsutveckling; (3) Behörig fältgeotekniker för geotekniska fältarbeten; (4) Förslag till fortsatt arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260. Rydell, Bengt
  Nationell databas för geotekniska undersökningar - Förstudie2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov och nytta; (2) Databaser med geoteknisk/geologisk information; (3) Förslag till nationell databas för geotekniska undersökningar (GDB); (4) Intressenter och finansiering; (5) Förslag till fortsatt arbete; Bilagor: (1) Underlag för bedömning av kostnadsbesparingar med en nationell databas för geotekniska undersökningar; (2) Insamling och lagring av geoteknisk och geologisk information; (3) Standarder för geografisk information; (4) Skiss till uppbyggnad och kostnader för nationell databas för geotekniska undersökningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261. Rydell, Bengt
  Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) Syfte och målgrupper; (II) Genomförande: (1) Gemensamt för seminarierna; (2) Seminariet i Göteborg; (3) Stockholm; (4) Härnösand; (5) Skellefteå; (III) Sammanfattande kommentarer

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 262. Rydell, Bengt
  SGI:s samordningsansvar för stranderosion2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Inventering av tidigare arbete; (2) Stranderosion - begrepp och avgränsning; (3) Integrerad förvaltning av kustområden; (4) Omvärldsanalys - intressenter och aktörer; (5) Kompetensbehov; (6) Finansiering av åtgärder; (7) Roll och arbetsuppgifter inom stranderosion; (8) Organisation; (9) Handlingsplan

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263. Rydell, Bengt
  et al.
  Angerud, Per
  Hågeryd, Ann-Christine
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Kartor2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kartor över kända erosionsförhållanden och förutsättningar för erosion; (2) Register över karterade kommuner i alfabetisk ordning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 264. Rydell, Bengt
  et al.
  Angerud, Per
  Hågeryd, Ann-Christine
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Insamling av data; (3) Lagring av data; (4) Redovisning av information; Bilagor: (1) Enkät till kommunerna; (2) Förklaring till enkät "Inventering av stranderosion"; (3) Databashanteraren; (4:1) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Redovisning av kända erosionsförhållanden; (4:2) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner – Översiktlig kartläggning av erosionsförutsättningar; (5) Utvärdering av pilotstudien och förslag till fortsatt arbete

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265. Rydell, Bengt
  et al.
  Angerud, Per
  Hågeryd, Ann-Christine
  Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Underlagsmaterial2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266. Rydell, Bengt
  et al.
  Arvidslund, Ola
  Fallsvik, Jan
  Undersökningar i strandnära områden - Mätning av topografi och batymetri. Tillämpning för erosion och släntstabilitet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Strategier och principer för mätningar i strandnära områden; (2) Undersökningsmetoder; (3) Fjärranalys och flygbaserade metoder; (4) Flygbaserade metoder; (5) Markbaserade metoder; (6) Tillstånd för mätningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 267. Rydell, Bengt
  et al.
  Bergman, Ramona
  Lerman, Peggy
  Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 268. Rydell, Bengt
  et al.
  Blied, Linda
  Göta älvutredningen. Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utgångspunkter; (2) Principer för erosionspåverkan i stabilitetsutredningar; (3) Beräkningsförutsättningar; Bilaga: (1) Erosionsförhållanden 2100

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 269. Rydell, Bengt
  et al.
  Blied, Linda
  Hedfors, Jim
  Hågeryd, Ann-Christine
  Turesson, Stefan
  Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 270. Rydell, Bengt
  et al.
  Fallsvik, Jan
  Lind, Bo
  Ottosson, Elvin
  Geotekniska konsekvenser av klimatförändringar. Statusrapport och kunskapsbehov2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar – scenarier; (2) Konsekvenser av klimatförändringar; (3) Underlag och utredningar; (4) Risk och sårbarhet; (5) Kunskapsbehov; (6) FoU-behov

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 271. Rydell, Bengt
  et al.
  Hågeryd, Ann-Christine
  Axelsson, Johan
  Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag. Metodik och redovisning2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Redovisning; (3) Bilaga 1-1: Vattendraget i Nissan i Halmstad kommun (del av). Översiktlig invententering av erosionsförutsättningar; (4) Bilaga 1-2: Vattendraget Ljungan i Sundsvalls kommun (del av). Översiktlig inventering av erosionsförutsättningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272. Rydell, Bengt
  et al.
  Hågeryd, Ann-Christine
  Lerman, Peggy
  Helgesson, Helena
  Vägledning - Miljöregler mark och vatten. En Internet-baserad guide för planering, projektering och byggande2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Innehåll och uppläggning; (2) Teknisk uppbyggnad; (3) Nyttiggörande och implementering; (4) Förslag till projektutveckling; Bilagor: (1) Referensgrupp; (2) Seminarium i Stockholm den 9 oktober 2003

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 273. Rydell, Bengt
  et al.
  Joelson, Karl-Gustav
  Kvalitetsstyrning i praktiken1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Praktikfall – Motala; (2) Praktikfall – Linköping; (3) Erfarenheter och slutsatser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274. Rydell, Bengt
  et al.
  Johansson, Åke
  Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Resultat och förslag till utvecklingsarbete. Slutrapport över verksamheten 1997-20012001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geotekniska kvalitetsbrister; (2) Åtgärder för att förbättra den geotekniska kvaliteten; (3) Förslag till utvecklingsarbete; Bilagor: (1) Rapporter och tidskriftsartiklar; (2) Projektets etapper; (3) Branschens synpunkter; (4) Förslag till aktiviteter

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 275. Rydell, Bengt
  et al.
  Lind, Bo
  Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Klimatförändringar och anpassning av samhället; (2) Klimatanpassning och miljökvalitetsmålen; (3) Behov av kompletteringar av miljökvalitetsmål för anpassning till ett förändrat klimat med avseende på naturolyckor; (4) Förslag till komplettering av miljökvalitetsmål och nytt delmål; Bilagor: (1) Det svenska miljömålssystemet – en sammanfattning; (2) Utdrag ur Miljömål för Västra Götalands län. Begränsad klimatpåverkan; (3) Förändringar i Plan- och bygglagen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 276. Rydell, Bengt
  et al.
  Palmgren-Magnusson, Caroline
  Dahlöf, Peter
  Värmelagring i lera med värmepump för skola och sporthall i Söderköping: Projektering1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 277. Rydell, Bengt
  et al.
  Persson, Håkan
  Blied, Linda
  Göta älvutredningen. Klimateffekt på vattennivåer, erosion och grundvattenförhållanden i Göta älv. Underlag till styrdokument 99ST0032012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund och syfte; (2) Klimatförändringar och hydrodynamiska beräkningar för Göta älvdalen; (3) Vattennivåer i dagens klimat; (4) Vattennivåer i framtida klimat; (5) Grundvatten och portryck; (6) Erosion; Bilagor: (1) Redovisning av grundvattensituation i sektion (V15020 vid Åkerström); (2) Typsektioner för beräkning av erosionspåverkan

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 278. Rydell, Bengt
  et al.
  Persson, Mats
  Andersson, Mattias
  Falemo, Stefan
  Hållbar utveckling av strandnära områden. Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte och avgränsningar; (2) Möjligheter och begränsningar i strandnära områden; (3) Modell för hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Förutsättningar / prognos för fara; (5) Konsekvenser; (6) Potentiella riskområden; (7) Strategier och alternativa skyddsåtgärder; (8) Samhällsekonomisk analys; (9) Miljökonsekvenser; (10) Underlag för fysisk planering; (11) Beslutsunderlag för åtgärder för klimatanpassning och förebyggande åtgärder

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 279. Rydell, Bengt
  et al.
  Rogbeck, Yvonne
  Joelson, Karl-Gustav
  Gunnarsson, Agne
  Kvalitetsstyrning. Geoteknik och grundläggning. Inventering, åtgärdsbehov och handlingsplan1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kvalitetsstyrning och geoteknik - en modenyck eller en nödvändighet?; (2) Rätt kvalitet; (3) Kvalitetsstyrning vid geotekniska utredningar och grundläggning; (4) Kvalitetskostnader; (5) Användning av geo-information vid planering och byggande; (6) Geotekniska kvalitetsfel och brister; (7) Upphandling och kvalitetssäkring; (8) Dokument för kvalitetsstyrning; (9) Kvalitetsstyrning i ett Europa-perspektiv; (10) Så här gör vi vidare med kvalitetsarbetet!

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280. Rydell, Bengt
  et al.
  Törnqvist, Oskar
  Wiman, Sara
  Hågeryd, Ann-Christine
  CoastSat. Fjärranalys med satellitbilder för uppföljning av erosion i kustområden2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov av information om förändringar i kustområden; (2) Satellitbilder - översiktlig beskrivning; (3) Insamling av mätdata; (4) Indikatorer för förändringsanalys; Bilagor: (1) Grundläggande information om fjärranalys; (2) Definitioner av termer vid fjärranalys

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281. Sjöberg, Sven-Gunnar
  et al.
  Nord, Monica
  Bergdahl, Ulf
  Dimensionering av brogrundläggning. En studie av konsekvenser av övergång från Bronorm 76 till 'Bronorm 89'1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 282. Suer, Pascal
  et al.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  Blom, Sonja
  Bardos, Paul
  Track, Thomas
  Polland, Marcel
  Environmental impact assessment of biofuel production on contaminated land - Swedish case studies2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Selection of cases; (2) Normal Swedish Salix Vinimalis cultivation procedure; (3) Scope: The methods and what they measure; (4) Inventory Karlstad oil pepot; (5) LCA-impact Karlstad oil depot; (6) Inventory Fagervik; (7) LCA-impact Fagervik; (8) Carbon footprint calculations; (9) Carbon footprint results; (10) Discussion and interpretation; Appendices: (1) Detailed inventory for Karlstad oil depot; (2) Detailed inventory for Fagervik

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 283. Svensson, Mats
  et al.
  Möller, Björn
  Geophysics in soil mechanics - in situ shear moduli determined by SASW-technique and more traditional geotechnical methods2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284. Svensson, Per-Lennart
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Några utländska grundläggningsnormer - sammanfattning och rekommendationer1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285. Tien, Nguyen Truong
  Design of piles in cohesive soil1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 286. Tien, Nguyen Truong
  Design of piles in non-cohesive soil1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287. Tien, Nguyen Truong
  Examples for design of foundations1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 288. Tien, Nguyen Truong
  Precast concrete piles and drilled piles in carstic lime stone1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 289. Tien, Nguyen Truong
  Studies on the performance of conical footings1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 290. Tränk, Roland
  Cellplast som lättfyllning, långtidsuppföljning av praktikfall. Södra tillfartsbanken till Händelöbron över Motala Ström1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Väg- och järnvägsbankens uppbyggnad; (2) Mätanordningar; (3) Mätresultat; (4) Cellplastens deformation på grund av trafiklast; (5) Deformation i undergrunden; (6) Totaldeformation; (7) Cellplastens deformation på grund av permanent last; Bilagor: (1) Slangsättningsmätning; (2) Sättningsmätning på dubbar i betongplattan; (3) Kompression i cellplast

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 291. Viberg, Leif
  Bergdeformationer och bultförstärkning. Jämförelse mellan krökt och linjärt brottkriterium1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 292. Viberg, Leif
  Geoteknisk terrängklassificering. Praktisk kommunal tillämpning1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 293. Viberg, Leif
  Vägledning för kommunal hantering av geotekniska frågor. Tillämpning i Linköpings kommun1992Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 294. Viberg, Leif
  et al.
  Gunnarsson, Agne
  Jonsson, Hans
  Fallsvik, Jan
  IT-stöd i den geotekniska produktionsprocessen - Enkät och förslag2002Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295. Viberg, Leif
  et al.
  Hågeryd, Ann-Christine
  Jonsson, Hans
  Skreddatabas - ett förslag. Rapport över utvecklingsarbete2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Syfte; (2) Nytta; (3) Målgrupper; (4) Definitioner; (5) Databasens uppbyggnad; (6) Genomförande; (7) Arbetsmetodik och definitioner; (8) Omfattning; (9) Redovisning; (10) Organisation, redovisning och finansiering; (11) Tillgänglighet och ansvar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 296. Wadstein, Ebba
  et al.
  Axelström, Karin
  Larsson, Lennart
  Nilsson Påledal, Sören
  Stark, Mikael
  Bättre markundersökningar. Delprojekt 1. In situ-metoder för undersökningar av förorenad mark2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (I) In situ-undersökningar av föroreningar: (1) MIP (Membran Interface Probe) sond; (2) FFD (Fuel Fluorescence Detector) sond; (3) LIF (Laser-Induced Fluorescence) sond; (4) Hydrosparge; (5) Thermal Desorption Sampler; (6) LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy); (7) XRF-sond; (8) COWIs metod för porluftssondering; (9) Trädkärnemetoden; (10) Resistivitet; (11) Stångslingram; (12) Georadar; (II) Övriga metoder: (1) CPT-sondering; (2) Jordnäsa (Electronic nose); (III) Enkätundersökning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297. Wadstein, Ebba
  et al.
  Håkansson, Karsten
  Tiberg, Charlotta
  Suer, Pascal
  Kritiska deponiavfall - som inte klarar gränser för att deponeras på deponi för farligt avfall2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Direktiv och förordningar; (2) Deponering av avfall; (3) Metod; (4) Resultat; (5) Alternativa sätt att omhänderta eller behandla kritiska avfall

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 298. Ward, Keith Allan
  Review of environmental cone penetration probes1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Introduction to chemicals compounds and transport principles; (2) ECPT probes; (3) ECPT class properties

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 299. Wiesel, Carl-Erik
  Bestämning av skjuvhållfasthet med fältvingborr1975Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300. Wik, Ola
  et al.
  Lindeberg, Johanna
  Nilsson-Påledal, Sören
  Arm, Maria
  Lind, Bo
  Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Begrepp och definitioner; (2) Informationskällor för restprodukter; (3) Inventeringsmetod och avgränsningar för industriella restprodukter; (4) Metod för datalagring; (5) Sammanställning av inventeringsresultat; (6) Branschvis redovisning av restprodukter; (7) Möjligheter för framtida datainsamling och uppdatering av producerade mängder restprodukter (8) Förslag till fortsatt arbete; Appendix: (1) SNI-koder som identifierats som intressanta projekt; (2) Följebrev som använts vid utskick av enkäter; (3) Utformning av de enkäter som använts för inventeringen av restprodukter; (4) Exempel på kartpresentation för branschen förbränning från den skapade databasen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
34567 251 - 300 of 332
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf