Publikationer från SGI
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 847
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Kallstenius, Torsten
  Some side-intake soil samplers for sand and gravel1953Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  (1) General considerations; (2) Penetration ability of samplers; (3) Sampler withdrawn after taking each sample; (4) Sampler, part of which is withdrawn after taking each sample; (5) Sampler withdrawn only once after sinking each bore hole; (5a) Wager's Sampler; (5b) Kallstenius's Sampler (Jalousie Sampler); (6) Prospective development of side-intake samplers

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302. Kallstenius, Torsten
  Studies on clay samples taken with standard piston sampler1963Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 303. Kallstenius, Torsten
  et al.
  Bergau, Werner
  Investigations of soil pressure measuring by means of cells1956Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304. Kallstenius, Torsten
  et al.
  Wallgren, Arne
  Pore water pressure measurement in field investigations1956Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Kalén, Rikard
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Holmén, Martin
  Statens geotekniska institut.
  Burman, Fredrik
  Statens geotekniska institut.
  Vesterberg, Bo
  Statens geotekniska institut.
  Andersson, Mattias
  Statens geotekniska institut.
  Indexförsök för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet: Skjuvstansning2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Metodutvecklingsprojektet syftar till att undersöka om det är möjligt att på ett nytt och förbättrat sätt skatta den odränerade skjuvhållfastheten hos kohesionsjord, som ett alternativ till befintligt indexförsök med fallkon.

  Provningsutrustningen har konstruerats och dimensionerats med hjälp av modelleringar utförda enligt Finita Elementmetoden (FEM).

  Vid provning genom skjuvstansning trycks en stans upp i en innesluten provkropp, vilket tvingar fram ett geometriskt väldefinierat skjuvbrott som i jämförelse med fallkonförsöket lättare kan härledas matematiskt.

  Utvärderad skjuvhållfasthet från skjuvstansning jämfördes mot odränerad skjuvhållfasthet från direkta skjuvförsök och fallkonförsök.  

  Vid jämförelsen konstateras att skjuvhållfastheten från skjuvstansning ger ett högre värde än skjuvhållfastheten från direkta skjuvförsök. Med hjälp av regressionsanalys kan skjuvhållfastheten från skjuvstansning korrigeras så att den motsvarar hållfastheten från direkta skjuvförsök. Skjuvstansning har visat sig ge väl jämförbara resultat med fallkonförsök som ett indexförsök för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet. Metoden genererar också högkvalitativa brottkurvor som borde kunna användas för att utvärdera fler parametrar än bara skjuvhållfasthet.

  Provningstid för skjuvstansning av ett prov är ca 10 min, vilket innefattar montering/demontering av prov, stansning/mätning i tryckpress och utvärdering av skjuvhållfasthet.

  Uppdraget har inte inrymt egen provtagning vilket har medfört att prover valts ut i geotekniklaboratoriets löpande verksamhet. Laboratoriet har då inte haft full kontroll över provernas kvalitet, ej heller över riktigheten i de spänningar som använts vid odränerade direkta skjuvförsök. Med hänsyn till detta skulle en fortsättning av uppdraget med provning på högkvalitativa prover, där vi har god kontroll över in-situ spänningar för odränerade direkta skjuvförsök, ge en mer exakt bild över kopplingen mellan metoderna.

  En utökad undersökning utfördes 2022/2023 (bilaga 6). Undersökningen visar att provningsmetoden skjuvstansning är en väl fungerande provningsmetod för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjord. Med provningsmetoden bestäms hållfastheten i vertikalplanet, genom ett brott i leran i form av en vertikal cylinder, dvs. en riktning i provet som avviker från andra provningsmetoder. Denna skjuvhållfasthet kan korrigeras för att motsvara en skjuvhållfasthet bestämd genom odränerade direkta skjuvförsök (som motsvarar brott i horisontalplanet). Metodens enkelhet och goda korrelation till odränerade direkta skjuvförsök gör den till ett kostnadseffektivt komplement, exempelvis i de fall det finns behov av täta bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet i en jordprofil. Provningsmetodens enkelhet gör den även lämpad för en framtida standardisering. Skjuvstansning är en provningsmetod som skulle kunna komplettera, eller i förlängningen, ersätta fallkonförsöket och användas som komplement till odränerade direkta skjuvförsök och triaxialförsök. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Indexförsök för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet
 • 306. Karlsson, Göran
  Dokumentation av skredseminarier 2000-2003. Kunskapsförmedling om risker för ras och skred till samtliga kommuner och länsstyrelser i Sverige2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund; (2) Syfte; (3) Målgrupper; (4) Genomförande; (5) Dokumentation, referenslitteratur; (6) Finansiering; (7) Projektgrupp/projektledare; (8) Genomslag i media; (9) Idéer om uppföljning; (10) Skredseminarium, Östergötlands län; (11) Skredseminarium, Västra Götalands län, del 1; (12) Skredseminarium, Västra Götalands län, del 2; (13) Skredseminarium, Västernorrland län; (14) Skredseminarium, Värmlands och Örebro län, (15) Skredseminarium, Gävleborgs län; (16) Skredseminarium, Jämtlands län; (17) Skredseminarium, Dalarnas län; (18) Skredseminarium, Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län; (19) Skredseminarium, Skåne och Hallands län; (20) Skredseminarium, Norrbottens län; (21) Skredseminarium, Stockholms och Uppsala län; (22) Skredseminarium, Södermanlands och Västmanlands län

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307. Karlsson, Rudolf
  On cohesive soils and their flow properties1963Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308. Karlsson, Rudolf
  Suggested improvements in the liquid limit test, with reference to flow properties of remoulded clays1961Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309. Karlsson, Rudolf
  et al.
  Viberg, Leif
  Snabba ödometerförsök1978Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Kennedy, Helene
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Rudebeck, David
  Statens geotekniska institut.
  Fartyget M/S Estonia: Genomgång av geotekniskt underlag2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av Statens Haverikommission (SHK) gjort en genomgång av befintligt geotekniskt underlag från platsen där vraket M/S Estonia vilar.

  I uppdraget har även ingått att fundera kring möjliga geologiska förklaringar till den angivna rotationen av fartyget (förändring i läge och slagsida på havsbotten) samt de två hål som observerats i samband med undersökningar som publicerades under hösten 2020. 

  Syftet med rapporten är att ge underlag inför kommande geotekniska fältundersökningar. I föreliggande rapport görs en sammanfattning av resultaten från tidigare utförda geotekniska undersökningar. Det finns ytterligare undersökningsmaterial i ärendet som SGI ännu inte tagit del av. Detta material kan vara av betydelse för planering av de framtida undersökningarna och SGI förordar att materialet eftersöks. En sammanställning av det material som bör eftersökas presenteras i bilaga A.

  Avslutningsvis diskuteras olika hypoteser avseende rotationen av fartyget samt de två hål som observerats, utgående från de geologiska och geotekniska förhållandena på platsen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 311. Kihlblom, Ulf
  Flygbildstolkning för jordartsbestämning1970Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Användningsområden och tolkningsmetodik; (2) Flygmaterialets egenskaper och informationsinnehåll; (3) Jordarter med karakteristiska ytformer; (4) Jordartsindikationer beroende av naturens egna processer; (5) Jordartsindikationer beroende av mänsklig aktivitet; (6) Bedömning av jorddjup; (7) Sammanställning av jordarternas indentifieringskarateristika

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312. Kihlblom, Ulf
  et al.
  Viberg, Leif
  Heiner, Anders
  Hellman-Lutti, Karin
  Geobildtolkning vid vägprojektering. Rapport från försöksverksamhet 1969-711972Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 313. Kiilsgaard, Ramona
  Förutsättningar att bedöma klimatpåverkan från grundläggning och geokonstruktioner2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Byggbranschen har en hög miljöpåverkan. Enligt Boverkets miljöindikatorer bidrog bygg- och fastighetssektorn med 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser under år 2016 (Boverket, 2019). Vid analyser av byggnaders klimatpåverkan bör hela dess livscykel inkluderas. I dagsläget fokuserar de analyser som görs generellt sett mest på klimatpåverkan från driftfasen medan det är mindre fokus på klimatpåverkan från byggfasen. Dessutom tas sällan byggnationens nödvändiga förberedande markåtgärder med i kalkylerna. I de fall klimatpåverkan av grundläggning och grundkonstruktioner analyseras sker det separat från bedöm-ningen av själva byggnadens klimatpåverkan. Enligt Sveriges Byggindustrier och IVA skulle klimatbelastningen från byggfasen öka med storleksordningen 50 procent om markberedning och grundarbeten ingick i klimatberäkningarna för en byggnad (Sveriges Byggindustrier och IVA, 2014). Det behövs således ökad kunskap och ökad insikt hos branschens aktörer gällande byggfasens och markåtgärdernas betydelse för klimatet, så att mer korrekta livscykelanalyser av byggnader kan göras. Denna rapport visar på vilka förutsättningar som finns för att beakta klimatpåverkan från grundläggningsmetoder nationellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Kiilsgaard, Ramona
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Bergdahl, Karin
  Statens geotekniska institut.
  Björlin, Anette
  Statens geotekniska institut.
  Ndayikengurukiye, Godefroid
  Statens geotekniska institut.
  Van Well, Lisa
  Statens geotekniska institut.
  Societal consequenses of landslides - landslide risk mapping in Säveån river valley, Sweden2019Ingår i: ECSMGE 2019 - Geotechnical Engineering Foundation of the Future: Proceedings of the 17th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Reykjavik, 1-6 September, 2019 / [ed] Sigursteinsson, H, Erlingsson, S, Bessason, B, Reykjavik: Icelandic Geotechnical Society , 2019, s. 1-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Measures to prevent landslides are an important part of the urban planning process, both with regard to the present-day climate and to long-term climate change. Landslide risk maps provide an illustration of the location of sensitive areas that may require investigation in more detail. These illustrations are achieved by mapping the geotechnical conditions and the societal consequences that could arise in conjunction with a landslide. Landslides could potentially impact a large number of people and key societal functions. Alongside the computation of the probability of a landslide in the land-slide risk mapping, the consequences of a landslide in the river valley also need to be assessed. In this study, the consequences for buildings and transport routes in the area of analysis, as well as contaminated areas (MIFO-classified areas), were evaluated qualitatively based on four aspects: life, environment, economic impact and societal function. The classification was performed in a GIS-environment using nationally available data of buildings, roads and railway networks. Contaminated land areas were digitized and classified in cooperation/collaboration with the County Administrative Board and local authorities. The consequences were divided into five categories and visualised in 10 x 10 m squares. This paper traces the methodological potentials and challenges of valuing and mapping the societal consequences of landslides in the Säveån river valley, in southwestern Sweden.

 • 315. Kiilsgaard, Ramona
  et al.
  Bergdahl, Karin
  Öberg, Mats
  Helgesson, Helena
  Enell, Anja
  Ndayikengurukiye, Godefroid
  Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Konsekvensanalys Norsälven. Del 3: Fördjupningsbilaga2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I uppdraget har målsättningen varit att ta fram en enkel och generell metod för att visualisera konsekvenser av skred längs ett vattendrag. Konsekvenskartan ska tillsammans med sannolikhetskartan resultera i en skredriskkarta som kan utgöra ett översiktligt planeringsunderlag för identifiering av områden i behov av klimatanpassningsåtgärder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 316. Kiilsgaard, Ramona
  et al.
  Ezziyani, Samir
  Enkätstudie om kommuners uppföljning, dokumentation och kommunikation av markåtgärder – Med avseende på ras, skred, erosion och översvämning.2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att få en tydligare bild av hur uppföljning, dokumentation och kommunikation gällande utförda markåtgärder fungerar idag har en enkätstudie med kommuner utförts och presenteras inom denna rapport.

  Målet är att studien ska utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete i vilket förbättringar genomförs gällande uppföljningsarbetet av utförda markåtgärder. I förlängningen kommer det att underlätta för kommuner att utföra markåtgärder på ett effektivt och hållbart sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 317. Kitazume, Masaki
  et al.
  Grisolia, Massimo
  Leder, Enrico
  Marzano, Ignazio Paolo
  Correia, Antonio Alberto S
  Venda Oliveira, Paula J
  Åhnberg, Helen
  Statens geotekniska institut.
  Andersson, Mattias
  Statens geotekniska institut.
  Applicability of molding procedures in laboratory mix tests for quality control and assurance of the deep mixing method2015Ingår i: Soils and Foundations, ISSN 0038-0806, Vol. 55, nr 4, s. 761-777Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The deep mixing method (DMM) has been applied in many construction projects. The laboratory mix test is essential to the quality control and quality assurance (QC/QA) of deep mixing methods. The procedures used for the preparation of specimens in the laboratory mix test greatly affect the physical and mechanical properties of the stabilized soils. Different procedures are applied in different countries/regions. With the increasingly globalized DMM market, it is desirable that a common understanding of the nature of the laboratory mix test and internationally accepted guidelines to conduct it be established in order to guarantee the QC/QA of DMMs. As part of an international collaborative study, the influence of different molding techniques for the laboratory preparation of specimens was studied. Five different molding techniques were tested in four organizations. The results showed that the molding techniques considerably influenced the magnitude and variation of the unconfined compressive strength and the wet unit weight of the stabilized specimens. The applicability of the molding techniques was discussed in terms of their undrained shear strength and the liquidity index of the soil and binder mixture, and the usefulness of the techniques was demonstrated.

 • 318. Kitazume, Masaki
  et al.
  Grisolia, Massimo
  Leder, Enrico
  Marzano, Ignazio Paolo
  Correia, Antonio Alberto S
  Venda Oliveira, Paulo J
  Åhnberg, Helen
  Statens geotekniska institut.
  Andersson, Mattias
  Statens geotekniska institut.
  Evaluation of the applicability of molding techniques in laboratory mix tests2015Ingår i: Proceedings of the International Conference on Deep Mixing 2015, San Francisco, USA, June 2-6, 2015 / [ed] Sehn, A, Large, ME, Marzano, IP, Takahashi, H, Hawthrone, New Jersey: Deep Foundations Institute, DFI , 2015, s. 641-650Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 319. Kjellin, Anna
  Optimering av processflöde vid räddningstjänstens videofilmning med drönare. Stöd till räddningstjänsten i akuta ras- och skredsituationer.2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SGI:s TiB-funktion, Tjänsteman i Beredskap, stöttar räddningstjänster i akuta ras- och skredsituationer. I ett akut skede vill räddningstjänsten ha ett snabbt svar på frågor som handlar om säkerhet för människor och egendom. SGI:s TiB-funktion bistår räddningstjänsten genom att göra bedömningar av markstabiliteten och ge rekommendationer om lämpliga åtgärder för att förhindra/begränsa skador. En förutsättning för att SGI ska kunna göra relevanta beräkningar av markstabilitet är att man har tillgång till en tillförlitlig (högupplöst och aktuell) terrängmodell/ytmodell. Har man dessutom tillgång till en högupplöst och aktuell bildmosaik kan man också dra nytta av rent visuella detaljer, såsom förekomst av marksprickor, lutande träd, skador på byggnader med mera, vilket underlättar tolkningen av rasets/skredets utbredning och därmed avgränsningen av säkra zoner. Då ett ras eller skred har inträffat kan inte Lantmäteriets höjdmodell/ortofoto användas för att fånga upp de plötsliga förändringar av marken som raset/skredet har givit upphov till. Dessa förändringar i terrängen kan i princip bara fångas med drönare, givet de tidsramar som finns i ett akut skede. SGI har egna drönare som kan nyttjas för detta ändamål, men beroende på var i landet raset/skredet sker, kan det ta tid för SGI att komma ut på plats. Räddningstjänsten är den organisation som är först på plats i ett akut skede och många räddningstjänster har redan idag, eller kommer att ha, tillgång till drönare. För att spara tid i ett akut skede undersöks i detta projekt möjligheten att på ett snabbt och automatiserat sätt skapa en tillförlitlig ytmodell/bildmosaik utifrån från strömmad video direkt från räddningstjänstens egna drönare. Projektet har haft som mål att ta fram följande: En fullt funktionell prototyp som inom 1-2 timmar hanterar och automatiserar hela processflödet - från påbörjad flygning till färdig ortomosaik och ytmodell. En öppen beskrivning av processflödets byggstenar. Ett avslutande seminarium och demonstration samt slutrapport. Lantmäteriet har ett övergripande ansvar för att ge spridningstillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information. En del i ovanstående process innefattar också script för att så automatiserat som möjligt skapa en sådan ansökan om spridningstillstånd till Lantmäteriet. Utgångspunkten i arbetet har varit att ta fram ett flöde som fungerar för i första hand DJI-drönare och appen DJI-Go, då majoriteten av Sveriges räddningstjänster använder sig av denna utrustning. En annan utgångspunkt har varit att flödet ska fungera för såväl äldre som nyare drönarmodeller. Inom projektet har två metoder för hantering av video undersökts; dels strömning av video direkt under flygning (Metod A) och dels uppladdning av video efter landning (Metod B). Under projektets gång har svårigheter med Metod A identifierats och utveckling av denna metod har i slutändan inte kunnat rymmas inom detta projekt. Detta har inneburit att framtaget processflöde utgår ifrån att räddningstjänsten landar drönaren och laddar upp video manuellt efter avslutad flygning (Metod B). Resultatet av projektet är ett halvautomatiserat processflöde, som inom 1 timma hanterar kedjan från flygstart till färdig ytmodell/bildmosaik. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 320. Kjellman, Walter
  et al.
  Cadling, Lyman
  Flodin, Nils
  New geotechnical classification system1953Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321. Kjellman, Walter
  et al.
  Jakobson, Bernt
  Some relations between stress and strain in coarse-grained cohesionless materials1955Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322. Kjellman, Walter
  et al.
  Kallstenius, Torsten
  Liljedahl, Yngve
  Accurate measurement of settlements1955Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323. Kjellman, Walter
  et al.
  Kallstenius, Torsten
  Wager, Oleg
  Soil sampler with metal foils. Device for taking undisturbed samples of very great length1950Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324. Kjellman, Walter
  et al.
  Liljedahl, Yngve
  Device and procedure for loading tests on piles1951Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325. Klarmann, Sten
  et al.
  Mogensen, Palne
  Rudholm, Bo
  Sundberg, Jan
  Ytjordvärmeanläggning för skola och sporthall i Mantorp, Mjölby kommun. Slutrapport1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 326. Knutsson, Sven
  et al.
  Larsson, Rolf
  Tremblay, Marius
  Öberg-Högsta, Anna-Lena
  Siltjordars egenskaper. Silt som konstruktionsmaterial – Bestämning av geotekniska egenskaper1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Silt - förekomst och speciella egenskaper; (2) Grundvattenförhållanden och utvärdering av portryck; (3) Tjälproblematik; (4) Fältundersökning; (5) Laboratorieprovning; (6) Beräkning av släntstabilitet och bärighet för fundament; (7) Beräkning av sättningar; Appendix: Beräkning av släntstabiliet till negativa portryck

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 327. Knutsson, Sven
  et al.
  Rogbeck, Yvonne
  Statens geotekniska institut.
  Svedberg, Bo
  Optimass - framtidens materialförvaltning2015Ingår i: Geoteknik - i nytt, smart, vattentätt format: Grundläggningsdagen 2015, Stockholm, 12 mars, 2015, Stockholm: Svenska Geotekniska Föreningen, SGF , 2015, s. 217-231Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  I genomsnitt använder varje person i Sverige 10-12 ton jord- och bergmaterial varje år. Idag har vi mycket god kontroll på behov av ballastmaterial och uppkomsten av överskott i enskilda projekt. Motsvarande kännedom och kontroll av ballastmaterial finns dock inte mellan olika projekt. Här finns mycket att förbättra för att uppnå en högre grad av samordningen och utnyttjande av resursen jord- och bergmaterial. Projektet Optimass arbetar med att ta fram stöd och verktyg för en framtida förbättrad och integrerad materialförvaltning. Idag har vi kommit halvvägs i projektet som avslutas i sin nuvarande form under 2016. Det är nu ett 20-tal personer involverade med forskning och utveckling och vi är nu på väg in i en fas där projektet vill demonstrera och utveckla sin kunskap i praktiken. I artikeln beskrivs projektets upplägg och en del genomförda aktiviteter.

 • 328. Konitzer, Kerstin
  et al.
  Bendz, David
  Klimat- och sårbarhetsanalys enligt förordning 2018:1428 för myndigheters klimatanpassningsarbete2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förordning 2018:1428 om myndigheters klimatanpassningsarbete trädde i kraft den 1 januari 2019 och SGI är en av myndigheterna som lyder under förordningen. Enligt förordningen är myndigheten skyldig att bland annat göra en klimat- och sårbarhetsanalys som sen ska ligga till grund för myndighetens inriktning och utformning av klimatanpassningsarbetet.

   I den här rapporten redovisar SGI resultat från den klimat- och sårbarhetsanalys som genomförts. SGI har i huvudsak följt den av SMHI framtagna nationella metodiken för hur myndigheter som lyder under förordningen bör utföra en klimat- och sårbarhetsanalys. 

  De två nationella utmaningar som SGI bedömer är högst prioriterade att arbeta med inom myndighetens ansvarsområde är Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag samt Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. Men även den nationella utmaningen Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling är prioriterad av SGI. 

  Utmaningarna är tydligt kopplade till myndighetens ansvarsområde enligt regeringens instruktion om att minska risken för ras, skred och erosion, sanering av förorenade områden och ett klimat- och resurseffektivt markbyggande. SGI har bedömt olika klimatrelaterade risker kopplade till sitt ansvarsområde. Riskerna har bedömts utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och hur de förändras över tid fram till omkring år 2100. Effekterna avser inte bara monetära effekter utan även påverkan på människors liv och hälsa samt på ekosystem. De bedömningar som har gjorts av effekter, sannolikheter och konsekvenser är baserade på översiktliga uppskattningar och behöver förfinas i det fortsatta arbetet. Klimat- och sårbarhetsanalysen visar att i ett förändrat klimat med stigande hav, ökade flöden, mer intensiva regn och skyfall ökar sannolikheten för mark- och sedimentrörelser med påföljande risker för människors liv eller samhällsviktig verksamhet. Det gäller även för spridning av föroreningar liksom effekter på och konsekvenser för ekosystem. Klimateffekten stigande hav tillsammans med påföljande ökad sannolikhet för stranderosion kan ge irreversibla skador på strandnära ekosystem och riksintressen som är belägna i hotade områden. Effekter av stigande hav bedöms därför vara den mest angelägna risken att hantera. Den ökande risken med markrörelser är högst angeläget att fortsätta förebygga. Ökad hänsyn till risker med förorenade områden i ett förändrat klimat behövs för att undvika konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

  Sannolikheten att samhället idag bygger fel är hög eftersom riktlinjer och standarder för till exempel grundläggning och byggnation inte tar hänsyn till ändrade markförhållanden. Det är därför nödvändigt att öka kunskapen om lämplig lokalisering och anpassa dimensioneringen för att inte säkerhetsförhållandena ska minska markant till slutet av århundradet. Statens geotekniska institut Linköping 2020 1.1-1811-0715 7 (45) SGI ber läsaren notera att kunskapen fortfarande är bristfällig om graden av klimateffekternas påverkan på olika markförhållanden och möjliga konsekvenser. Det gör att SGI:s bedömning av olika utmaningars betydelse förknippade med markrörelser både kan ha överskattats men också underskattats. Slutsatserna från klimat- och sårbarhetsanalysen utgör underlag till SGI:s handlingsplan för klimatanpassning som ska gälla åren 2021-2025.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Konitzer, Kerstin
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Pedersen, HannaSofie
  Statens geotekniska institut.
  Markbyggande i ett klimat under förändring2016Ingår i: Husbyggaren, ISSN 0018-7968, Vol. 58, nr 5, s. 14-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Vad behöver vi anpassa byggandet till?; (2) Hur påverkar klimatförändringen markens stabilitet?; (3) Varför behöver vi anpassa bebyggelsen?; (4) Renovera befintlig bebyggelse och anpassa byggnader med tiden; (5) Skadeorsaker och kostnader; (6) Hur kommer klimatförändringen påverka markens byggbarhet? (7) Klimatanpassad byggkonstruktion; (8) Plats för vatten; (9) Säkerhetsnivåer för byggande i Blekinge; (10) Standard i föränderligt klimat; (11) Granskar detalj- och översiktsplaner; (12) Forskning och utveckling; (13) Handlingsplan för hållbart markbyggande; (14) Anpassning till regionala variationer; (15) Vad behöver göras?

 • 330. Kullberg, Sten
  Bestämning av ytutlakning genom diffusion på fasta material1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331. Kullberg, Sten
  Slagganvändning - teknik och miljö. Miljöteknisk utvärdering av provvägar vid användning av sopslagg och kolbottenaska i Malmö och Linköping 1988-19901990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332. Kullberg, Sten
  Stabilisering och deponering av miljöfarligt avfall1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Miljöfarligt avfall i Sverige; (2) Stabiliseringstekniker; (3) Miljöeffekter vid deponering; (4) Vertikaldränmodellen – laboratorieförsök

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333. Kullberg, Sten
  Utprovning av cementstabiliserad flygaska för varpupplag i Bersbo1985Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334. Kullberg, Sten
  Utvärdering av en mineraliseringsteknik (Ecosta) samt en cementstabiliseringsteknik (Jone) vid behandling av torr rökgasreningsprodukt från avfallsförbränning1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335. Kullberg, Sten
  et al.
  Hartlén, Jan
  Stabilisering / solidifiering och vitrifiering / förglasning av avfall. En internationell översikt1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Gränsvärden och kriterier för deponering och nyttiggörande av behandlat avfall; (2) Stabilisering / solidifiering som behandlingsteknik; (3) Tekniskt förfarande vid stabilisering / solidifiering; (4) Stabilisering och solidifieringstekniker; (5) EPA:s utvärdering av stabiliserings / solidifieringstekniker för behandling av restprodukter från avfallsförbränning; (6) Vitrifiering som behandlingsteknik; (7) Vitrifieringstekniker

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336. Kullberg, Sten
  et al.
  Lindmark, Per
  Vattenbalans i avfallsupplag1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 337.
  Kumpiene, Jurate
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Smedborn Paulsson, Eva
  Luleå tekniska universitet.
  Engström, Kajsa
  Luleå tekniska universitet.
  Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material: Utvärdering av metodens genomförbarhet i fält2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kemisk stabilisering eller fastläggning av metallföroreningar i jord har studerats i decennier och det har visats att det går att minska metallers lakbarhet, biotillgänglighet och toxicitet genom tillsats av stabiliserande material till jord. Dock är forskningen mest utförd under kontrollerade förhållanden i laboratorier och få validerande fältförsök har utförts. Bristen på fältstudier kan bero på att fler aktörer behöver koordineras, ofta behövs tillstånd från myndigheter och avtal med markägare samt att kostnaderna per observation tenderar att öka då man ökar försökens storlek.

  Samtidigt är det viktigt att öka kunskapsutbyte mellan forskare och myndigheter för att kunna utveckla och implementera nya marksaneringsmetoder och demonstrera metodernas prestanda i fält. Detta projekt är ett led i arbetet att validera/demonstrera kemisk stabilisering av jord i fält.

  Projektet inleddes med en förstudie i laboratorium där metallstabiliserande tillsatser valdes utifrån egenskaperna av förorenat material (arsenik, kadmium, koppar, bly, zink och kvicksilver) från tre områden i Norrköpings, Botkyrkas och Bodens kommun. Efterföljande fältförsök etablerades på två av dessa områden: i Norrköping (Loddby) och i Boden (Solgårdarna).  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kumpiene et al, slutrapport TUFFO
 • 338.
  Kupryianchyk, Darya
  Statens geotekniska institut.
  Stabilisering av fibersediment: Förstudie av hållfasthet och föroreningsläckage2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier från olika utsläppskällor vid Sveriges östkust. Fibrer och föroreningar som är bundna till dem (både metaller och organiska föroreningar), ligger idag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna och bildar så kallade fiberbankar (huvudsakligen fibermaterial) och fiberhaltiga sediment (fibermaterial uppblandat med naturliga sediment bestående mestadels av leror). Naturlig översedimentering av fiberbankar med nya, renare sediment har konstaterats i enskilda fall men är inte vanligt förekommande.

  Ett kontinuerligt läckage, tillsammans med andra naturliga processer som t.ex. landhöjning och undervattensskred samt mänskliga aktiviteter i områdena som utbyggnad av hamnar och olika typer av ledningar kan bidra till att föroreningar som ligger begravda riskerar att spridas. Sanering av fiberbankar kan i olika grad vara problematisk på grund av fiberbankars låga kompakt- och skrymdensitet. Det finns därför ett stort behov av effektiva metoder för att kunna hantera en storskalig förvaltning och sanering av fiberbankar. 

  Syftet med denna förstudie har varit att undersöka möjligheter att stabilisera fiberbanksmaterial och fiberrikt sediment för att förbättra materialens hållfasthets- och deformationsegenskaper och samtidigt fastlägga förekommande föroreningar. Detta har gjorts genom att bestämma hållfasthet och lakbarhet hos provkroppar tillverkade på laboratorium. 

  Undersökningarna visar att densiteten och hållfasthetsegenskaperna hos fiber och fiberrikt sediment kan förbättras betydligt genom stabilisering. Vilken hållfasthet som kan uppnås beror av egenskaperna hos det ursprungliga sedimentet. Skakförsöken visade emellertid att stabilisering medförde betydligt högre lakvattenhalter av kobolt, koppar, kvicksilver, och nickel, samt alla detekterade PAH och PCB kongener. För krom, bly och zink minskade däremot lakvattenhalterna efter stabilisering. Ytutlakningsförsöken visade att den ackumulerade mängden av tungmetaller steg med tiden och för PAH tycks ökningen vara relativt linjär men i de flesta fall kunde en avklingning ses. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Kupryianchyk, Darya
  et al.
  Statens geotekniska institut.
  Song, Xingqiang
  Statens geotekniska institut.
  Stabilisering med alternativa bindemedel: Sammanställning av geotekniska egenskaper, klimatpåverkan och kostnad2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Stabilization with lime/cement columns is a common method for soil reinforcement for road and railway construction. The production of lime and cement, however, has been associated with a major negative impact on the environment and climate. There is potential to reduce this impact by partially replacing cement and lime with alternative binders such as slag or fly ash. At present, there is uncertainty in the industry about the geotechnical and environmental properties of materials stabilized with alternative binders. This project gives an overview of geotechnical and chemical properties of materials stabilized with both traditional and alternative binders, compares prices for different binders, and makes an assessment of climate impact of different binders and stabilization alternatives using life-cycle analysis (LCA). The project discusss key stages in the planning cycle of a stabilization project and presents a workflow for the selection of binders and stablization method taking into consideration life cycle perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 340. Kälvesten, Eva
  Miljömässig kartering av vägbyggnadsmaterial1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341. Larsson, Lennart
  Kolonnlakning av polyaromatiska kolväten ur krossade schaktmassor av vägbeläggning, mellanlagrade vid Tagene, Göteborg2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Material, metod och analyser; (2) Resultat; Bilagor: (1) Kornstorleksfördelning av kolonnlakat material; (2) Analysprotokoll; (3) Rapport från VTI till Trafikkontoret, Göteborg Stad, 2001-06-01, Reviderad (2001-11-28) "Tjärinnehåll i gamla beläggningsmassor"

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 342. Larsson, Lennart
  Lakning av polyaromatiska kolväten ur tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 343. Larsson, Lennart
  Mellanlagring av asfalt. Utlakning från uppbruten asfalt - delrapport 11998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344. Larsson, Lennart
  Naturlig självrening av klorerade alifater - vägledning2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Vad är naturlig självrening av klorerade alifater; (2) NS-undersökning och KNS av kloralifater i grundvatten; (3) Förkortningar och förklaringar; Bilagor: (1) Bakgrund och status; (2) Grunder i NS-undersökning och KNS; (3) Egenskaper, provtagning, analys; (4) Multinivåprovtagare; (5) Nedbrytning; (6) Verktyg för potential och prognos; (7) Känslighetsanalys / statistisk säkerhet; (8) Referenser

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 345. Larsson, Lennart
  Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 20012002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bilagor: (1) Beskrivning av tillverkning av, och innehåll i, monoliter (VTI); (2) Data från ytutlakning av material "Västerås-Utan"; (3) Data från ytutlakning av material "Västerås-Bi"; (4) Data från ytutlakning av material "Västerås-Cem"; (5) Resultat från 0-provtest och härav justerade lakvärden; (6) Analysprotokoll

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346. Larsson, Lennart
  Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 20032004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Utförande; (2) Resultat; Bilagor: (1) Data från ytutlakning av prov 7A; (2) Data från ytutlakning av prov 16; (3) Adsorptionsprotokoll; (4) Analysprotokoll

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347. Larsson, Lennart B
  et al.
  Bäckman, Lars
  Mellanlagring av asfalt. Utlakning från uppbruten asfalt – delrapport 2. Validering av kontrollprogram1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Utlakning från beläggningsmaterial - bakgrund och utförda undersökningar; (2) Resultat från lakförsöken; (3) Sammanfattande diskussion – laktestresultat; (4) Validering av kontrollprogram

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348. Larsson, Lennart B
  et al.
  Jacobson, Torbjörn
  Bäckman, Lars
  Mellanlagring av asfalt - delrapport 4. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Utlakning från beläggningsmaterial - bakgrund och utförda undersökningar; (2) Resultat från lakförsöken; (3) Sammanfattande diskussion – laktestresultat; (4) Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 349. Larsson, Lennart
  et al.
  Lind, Bo
  Biologiska metoder för in situ sanering av organiska markföroreningar - En kunskapssammanställning 'state of the art'2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Saneringsbehovet; (2) Resultat från utvalda in situ metoder i pilot- och fullskala; (3) Biogeokemiska processer för nedbrytning av organiska miljöföroreningar; (4) Val av strategier vid biosanering

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350. Larsson, Lennart
  et al.
  Lind, Bo
  Naturlig självrening av petroleumförorenade markormåden. Vägledning2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  (1) Naturlig självrening; (2) Delmoment i NS / KNS och inledande arbetsgång; (3) Bevis på naturlig självrening; (4) Förslag till kriterium för acceptans eller omvärdering av KNS; (5) Beräkning av bionedbrytning, total reduktion, massflöden, assimilativ kapacitet och ändligt utsläpp; (6) Beräkning av saneringstid; (7) Provtagningsmetodik för geokemiska parametrar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 av 847
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf