Publications from SGI
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 75
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahlberg, Per
  et al.
  Lundgren, Tom
  Grundvattensänkning till följd av tunnelsprängning1977Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2. Alén, Claes
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berggren, Bo
  Johansson, Lars
  Johansson, Åke
  Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En utförlig introduktion till den statistiska/sannolikhetsbaserade metod för skredriskanalys som använts i två utredningar längs Göta älvdalen. I arbetet redovisas den skredriskanalys som genomförts i två etapper längs två sträckningar av Göta älvdalen, södra resp. nordöstra älvdalen. Totalt har ett tjugotal sektioner analyserats för varje delsträcka. Avståndet mellan de analyserade sektionerna kan ibland vara några kilometer. Därav följer att summariska antaganden har varit nödvändiga för mellanliggande områden. Den utförda utredningen betraktas därför som översiktlig. Mer detaljerade analyser måste genomföras i ett senare skede av projekteringsprocessen för de då aktuella sträckorna längs älvdalen. Utgångspunkten har varit en traditionell stabilitetsanalys med en beräknad säkerhetsfaktor mot brott. Denna traditionella stabilitetsanalys har kompletterats med en sannolikhetsbaserad analys i ett antal typsektioner. Denna senare analys har skilt sig något åt för de bägge etapperna (älvsträckorna), beroende på olika geotekniska förutsättningar. Tre olika metoder för att beskriva skredsannolikheten har utvecklats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Andersson, Hjördis
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berglund, Christina
  Larsson, Rolf
  Sällfors, Göran
  Öberg-Högsta, Anna-Lena
  Skredet i Vagnhärad. Teknisk/vetenskaplig utredning om skredets orsaker1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 23 maj 1997 inträffade ett större skred i en bebyggd lerslänt i Ödesby, Vagnhärad. Skredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfaran försköts ca 15 meter. Det större skredet hade föregåtts av ett mindre skred inom ett begränsat område vid släntfoten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Andersson, Hjördis
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Sällfors, Göran
  Skredet i Ballabo, Västerlanda1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar den teknisk/vetenskapliga utredning som gjordes av det skred som inträffade den 16 april 1996 längs Göta älv, i Ballabo, Västerlanda, söder om Göta samhälle. Skredet utgjordes av åkermark och inga byggnader eller anläggningar berördes eller hotades av följdskred. Syftet med utredningen har varit att klarlägga förhållandena vid skredtillfället och att analysera skredorsak och skredförlopp. Erfarenhet från inträffade jordskred är av stort värde vid framtida tekniska värderingar och riskbedömningar i liknande områden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. Arm, Maria
  Mechanical properties of residues as unbound road materials - experimental tests on MSWI bottom ash, crushed concrete and blast furnace slag. Diss2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study has concentrated on residues in unbound road layers. The materials selected were processed municipal solid waste incinerator (MSWI) bottom ash, crushed concrete and air-cooled blast furnace slag (AcBFS). The deformation on loading the possible strength development over time and the resistance to mechanical and climatic action were studied in the laboratory and in the field The results were compared with those of the conventional aggregates they could possibly replace, such as sand, gravel and crushed rock. The methods used in the laboratory were cyclic load triaxial tests, Los Angeles tests, micro-Deval tests and freeze-thaw tests. In the field, test sections with residues and reference sections with conventional aggregates in the unbound layers were monitored by means of falling weight deflectometer (FWD) measurements.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Belfrage, Johan
  Horisontalarmerade fyllningar på lös jord1981Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Eriksson, Ulf
  Bestämning av jordegenskaper med sondering - en litteraturstudie1983Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Bergdahl, Ulf
  et al.
  Fogelström, Rolf
  Larsson, Karl-Gustaf
  Liljekvist, Per
  Förebyggande av sättningar i ledningsgravar - en förstudie1979Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Berntson, Jan A
  Portrycksvariationer i leror i Göteborgsregionen1983Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Befintliga teorier och tidigare fallstudier; (2) Grundvattengeotekniska modeller; (3) Portrycksvariationer - teoretiska beräkningar; (4) Fältmätningar; (5) Stationer för studier av korttidsvariationer; (6) Stationer för studier av långtidsvariationer; (7) Samband resp avvikelser mellan modellberäknade och uppmätta portrycksprofiler; (8) Möjligheter till prognoser av portryckets variationer; (9) Sammanställning av underlag för beräkning och prognostisering av portryck

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10. Bjerin, Lars
  et al.
  Viberg, Leif
  Påhängskrafter på långa betongpålar1977Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Blomquist, Thorsten
  et al.
  Gustafson, Gunnar
  Tuveskredet. Hydrogeologi1981Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Tuveområdet; (2) Utförda undersökningar; (3) Skredets inverkan på grundvattenförhållandena; (4) Hydrometeorologi; (5) Modellstudie av grundvattenmagasinet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12. Carlsson, Bo
  Grundläggningskostnadernas fördelning1979Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13. Chang, Yuan Chun Eugene
  Long term consolidation beneath the test fills at Väsby, Sweden1981Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Two large-scale test fills were established on soft Swedish clay, one in 1945 and one in 1947, to investigate the long-time settlement characteristics of the subsoil. The gravel fills rest on 11.5 m of normally loaded clay overlying 2.5 m of preloaded varved clay. The clay is separated from the underlying bedrock by a thin layer of sand. Settlement reference points were established at various depths beneath the fills and have been observed periodically. Observations of pore pressures were made in the clay layer beneath the fills and in the natural clay beyond their influence; the undrained shear strength beneath and beyond the fills were measured by field vane tests; and the variation in natural water content throughout the clay deposit were measured at various times.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14. Dahlin, Torleif
  et al.
  Larsson, Rolf
  Leroux, Virginie
  Svensson, Mats
  Wisén, Roger
  Geofysik i släntstabilitetsutredningar2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Bakgrund till projektet; (2) Försöksplatser; (3) Använda geofysiska metoder; (4) Utförda undersökningar; (5) Undersökningsresultat och kommentarer; (6) De geofysiska undersökningsmetodernas användbarhet vid släntstabilitetsutredningar; (7) Rekommendationer för implementering av geofysiska undersökningar vid släntstabilitesutredningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15. Fällman, Ann-Marie
  et al.
  Holby, Ola
  Lundberg, Karin
  Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport i jord2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att finna belägg för inverkan av porvattenkemin på hållfasthet i lera och för inverkan av kolloider på föroreningstransporten från restprodukter. Studien har omfattat dels en litteraturstudie, dels experimentella försök. Den experimentella delen av studien omfattade kemisk inverkan på flockulering i suspensioner av lera, inverkan av porvattenkemin på hållfasthet i lera, samt generering av kolloider vid laktester på slagg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16. Gabrielsson, Anna
  Solvärmesystem med säsongslager. En simulerings- och kostnadsstudie1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Genomförande av projektet; (2) Resultat av simuleringar; (3) Känslighetsanalys; (4) Resultat av känslighetsanalys; (5) Spillvärme och säsongsvärmelager i lera; Bilagor: (1) Indata vid simuleringar och utskrift av GHE-program; (2) Simuleringsresultat för de mest lönsamma systemlösningarna

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Gabrielsson, Anna
  et al.
  Lehtmets, Marti
  Moritz, Lovisa
  Bergdahl, Ulf
  Heat storage in soft clay. Field tests with heating (70 C) and freezing of the soil1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Objectives and methods; Theoretical outline; (2) Design and construction of the test field; (3) Instrumentation and measuring methods; (4) Research results and evaluation; Operating results; (5) Conclusions, recommendations and future plans

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Gwizdala, Kazimierz
  Large diameter bored piles in non-cohesive soils. Determination of the bearing capacity and settlement from results of static penetration tests (CPT) and standard penetration test (SPT)1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19. Hartlén, Jan
  Tuveskredet. Slutrapport1984Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beskrivning av Tuveskredet; (2) Utredningar i samband med Tuveskredet; (3) Orsaker till Tuveskkedet; (4) Behov av forskning; (5) Verksamheter efter Tuveskredet

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20. Hartlén, Jan
  et al.
  Åkesson, Bengt
  Kalksten som fyllningsmaterial1988Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21. Helenelund, KV
  Methods for reducing undrained shear strength of soft clay1977Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22. Inganäs, Jan
  Skredriskbedömningar med hjälp av elektromagnetisk fältstyrkemätning - provning av ny metod1978Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23. Karlsson, Rudolf
  et al.
  Viberg, Leif
  Snabba ödometerförsök1978Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24. Larsson, R
  et al.
  Nilson, G
  Rogbeck, J
  Determination of organic content, carbonate content and sulphur content in soils1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25. Larsson, Rolf
  Basic behaviour of Scandinavian soft clays1977Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Stress-strain characteristics of soft clays in oedometer tests; (2) In situ stresses; (3) Shear strength in direct shear tests; (4) Friction dilatancy and yield in direct shear tests; (5) Dilatancy effects in triaxial tests; (6) Time effects on shear strength of soft clays; (7) Generalized model for drained shear strength of soft clay in direct shear; (8) Generalized model for undrained shear strength of soft clay in direct shear; (9) Critical stresses; (10) Critical stresses in soft clay; (11) Anisotropy of undrained shear strength; (12) Reduction of vane strength for anisotropy; (13) Creep in field cases; (14) Reduction of undrained shear strength for time effects; Appendices: (1) Oedometer curves from tests with unloading; (2) Stress paths in creep tests; (3) Micrographs of Lilla Mellösa clay and Välen clay

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Larsson, Rolf
  Behaviour of organic clay and gyttja. Results from investigations in Swedish gyttja-bearing soils supplemented with results from a similar Finnish investigation and experience from sulphide-rich soils (svartmocka)1990Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Organic soils in Sweden with special reference to organic clay and gyttja; (2) Special problems involved in sampling and testing of soils with organic matter; (3) Methods used in the present investigation; (4) Investigated soils and main test results; (5) Short presentation of soils in related investigations used as supplements; (6) Studies of the results of oedometer tests; (7) Studies of the results of shear strength tests

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27. Larsson, Rolf
  Consolidation of soft soils1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28. Larsson, Rolf
  Drained behaviour of Swedish clays1981Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Oedometer test; (2) Limitations of the oedometer test; (3) Influence of deformation characteristics on shear strength. Stress dilatany equations; (4) Critical state theory; (5) Limitations of the critical state theory; (6) Yielding and flow in natural clay; (7) Drained tests on Bäckebol clay; (8) Residual friction in clays; (9) Drained shear strength in soft clays; (10) Comments on the tests and the test results

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29. Larsson, Rolf
  Investigations and load tests in clay till. Results from a series of investigations and load tests in the test field at Tornhill outside Lund in southern Sweden2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The goal of the report is to recommend suitable methods for investigating clay tills, the special precautions that should be observed when using the methods, and the way in which the results should be interpreted. The report also contains recommendations for the way in which bearing capacity and settlements for shallow foundations should be calculated in this type of soil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30. Larsson, Rolf
  Investigations and load tests in silty soils. Results from a series of investigations in silty soils in Sweden1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The goal of this report is to provide recommendations for the methods that should be used in investigations in silts, the special precautious that should be observed when using the methods and the way in which the results should be interpreted. The report also contains recommendations for the way in which bearing capacity and settlements for shallow foundations should be calculated in this type of soil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31. Larsson, Rolf
  Jordmaterialet silt - geotekniska egenskaper och deras bestämning1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Silt som geotekniskt material; (2) Jordmaterialet silt; (3) Geotekniska egenskaper hos silt; (4) Provtagning och laboratorieundersökning av siltjord; (5) In-situ provning av jord; (6) Litteratur och referenser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Larsson, Rolf
  Långtidsobservationer av konsolideringsprocesser. Resultat från mer än 50 års uppföljningar av provbankar på lös lera i Sverige2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geologi; (2) Provfältet vid Lilla Mellösa; (3) Provfältet i Skå-Edeby; (4) Uppskattning av skjuvhållfasthetsökning vid konsolidering; (5) Framtida aktiviteter i provfälten

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33. Larsson, Rolf
  Släntstabilitetsberäkningar i lera. Skall man använda totalspänningsanalys, effektivspänningsanalys eller kombinerad analys?1983Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34. Larsson, Rolf
  et al.
  Jansson, Mats
  Landslide at Tuve November 30 19771982Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Introduction; (2) Description of the slide area; (3) Geology of the site; (4) Hydrogeology and hydrometeorology; (5) The slide events; (6) Remedial measures; (7) Geotechnical investigations; (8) Results from the field and laboratory investigations of the slide; (9) Geotechnical conditions at Tuve before the slide; (10) Conditions in areas where landslides in soft clay frequently occur; (11) Mechanisms of landslides in soft clay; (12) Stability analyses and probable slide mechanism at Tuve; Appendices: (A) Results from geotechnical investigatiosn before the slide; (B) Results from geotechnical investigations after the slide; (C) Photographs taken after the slide

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35. Larsson, Rolf
  et al.
  Mattsson, Håkan
  Settlements and shear strength increase below embankments - long-term observations and measurement of shear strength increase by seismic cross-hole tomography2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report deals with the settlements and shear strength increases beneath three test embankments that were constructed about 50 years ago. It also deals with the possibility of measuring this shear strength increase by seismic cross-hole tomography. The investigated embankments are three test embankments in the Institute´s test fields at Lilla Mellösa and Skå-Edeby. They were constructed on natural ground without any installation of vertical drains or other measures. The embankments have different geometry and loading conditions and the settlements and consolidation processes thereby differ. The settlements and their distribution with depth as well as the dissipation of excess pore pressure and the development of the shear strength increase has been monitored since the construction, partly continuously and partly at different occasions. A new complete follow up was performed in the summer of 2002. The shear strength increase beneath old embankments can be utilised when these are to be widened or raised and when the traffic load is to be increased. However, this requires verification of the increase. Traditional geotechnical investigation require drilling through the embankment and taking of samples and/or performance of in situ tests. In many cases, and particularly for railway embankments, it is desired to use methods that do not require access to the embankment and do not interfere with the ongoing traffic. For this purpose, the method of seismic cross-hole tomography has been tried and the results show that a fairly good picture is obtained of the shear strength distribution in the soil beneath the embankments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Larsson, Rolf
  et al.
  Mulabdic, Mensur
  Piezocone tests in clay1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Demands on accuracy, calibration and corrections to be applied in piezocone tests in soft clay, with comments on the test procedures; (2) Piezocone equipments used in the present investigation; (3) Testing programme in the present investigation; (4) Related investigations in Norway and England; (5) Test procedures and related observations; (6) Swedish test fields and principal test results; (7) General behaviour of clays; (8) Development of tip resistance, sleeve friction and pore pressures around a penetrating cone; (9) Evaluation of soil properties in clays; (10) Excess pore pressure dissipation tests; (11) Soil classification

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37. Larsson, Rolf
  et al.
  Mulabdic, Mensur
  Shear moduli in Scandinavian clays. Measurement of initial shear modulus with seismic cones. Empirical correlations for the initial shear modulus in clay1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Methods for measurement of initial shear modulus; (2) Field investigations in Scandinavian clays; (3) Study of the test results and empirical correlations for the initial shear modulus

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38. Larsson, Rolf
  et al.
  Nilson, Göran
  Rogbeck, Jan
  Bestämning av organisk halt, karbonathalt och sulfidhalt i jord1985Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Larsson, Rolf
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Sällfors, Göran
  Agnesbergsskredet1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Beskrivning av agnesbergsskredet; (2) Riskbild; (3) Planförhållanden; (4) Geologi; (5) Geohydrologi; (6) Geoteknik; (7) Skjuvhållfasthet; (8) Stabilitetsberäkningar och analys av skredorsak

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40. Larsson, Rolf
  et al.
  Westerberg, Bo
  Albing, Daniel
  Knutsson, Sven
  Carlsson, Erik
  Sulfidjord - geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Sulfidjord; (2) Undersökningar inom projektet; (3) Övriga undersökningar av hållfasthetsegenskaper; (4) Erfarenheter och diskussion

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41. Larsson, Rolf
  et al.
  Åhnberg, Helen
  Long-term effects of excavations at crests of slopes. Pore pressure distribution - Shear strength properties - Stability - Environment2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Torp, Munkedal; (2) Strandbacken, Lilla Edet; (3) Sundholmen; (4) Modelling of pore water pressure; (5) Experience from and comments on the results of the investigations; (6) Recommendations; (7) Need for further research and development

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42. Lehtmets, Marti
  Parameter study of solar heating systems with seasonal ground storage in moraine1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Two different types of ground heat store have been investigated in the study. One store is based on a conventional technique, similar to the construction of ground heat stores in rock. The second type of ground heat store is a combination of a water filled pit and a ground heat store with a horizontal duct system. The first store is constructed by drilling wells and the second by excavating, lining, duct system installation and gradual refilling of the excavated soil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43. Lindh, Per
  Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills. Diss2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Methodology; (2) Fine-grained tills; (3) Binders; (4) Stabilisation - modification; (5) Laboratory- and field tests; ( 6) Results and discussion; Appendices: (1) Evaluation of binder quantity by statistical methods; (2) Central Composite Design (CCD); (3) Box-Behnken Design (BBD); (4) Evaluation of binder type; (5) Simplex design

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44. Lindmark, Alf
  et al.
  Rosén, Bengt
  Radon i jord. Exhalation-vattenkvot. Årstidsvariationer. Permeabilitet1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45. Long, Phung Duc
  Footings with settlement-reducing piles in non-cohesive soil. Diss1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Large-scale field model tests; (2) Soil investigation; (3) Basic results of field model tests; (4) Analysis of the field model test results; (5) Comparison between theoretical and observed results; (6) Proposed simplified methods of calculating settlement of piled footings in sand

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46. Lundgren, T
  et al.
  Elander, P
  Environmental control in disposal and utilization of combustion residues1987Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47. Lundgren, Tom
  et al.
  Elander, Pär
  Deponering av avfall från kol- och torveldning1986Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Lundgren, Tom
  et al.
  Hartlén, Jan
  Gruvavfall i Dalälvens avrinningsområde. Metallutsläpp och åtgärdsmöjligheter. Rapport till Dalälvsdelegationen1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49. Lundgren, Tom
  et al.
  Karlqvist, Lennart
  Qvarfort, Ulf
  Bentonittätning mot lakvatten1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Moritz, Lovisa
  Geotechnical properties of clay at elevated temperatures1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Previous studies; (2) Soil material studied; (3) Triaxial compression tests; (4) Results of triaxial tests; (5) CRS tests; (6) Results of CRS tests; (7) The experimental field; (8) Comparisons and discussion; Appendices: (1) Properties and results from triaxial tests; (2) Values on the parameters alfa(s) and beta(s) for secondary consolidation, taken from SGI Information 13

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 of 75
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf