Publications from SGI
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 860
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Abbasi, Hassan
  Nedbrytning, avdunstning, adsorption och extraherbarhet av oljehaltiga jordar. Laboratorieförsök1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Jordterminologi och teori; (2) Oljor, förändringsprocesser; (3) Fakta om oljeprodukter; (4) Experiment

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2. Adell, Anna
  et al.
  Nunes de Brito Junior, Almir
  Almström, Björn
  Goodfellow, Bradley
  Bokhari Irminger, Sebastian
  Swedish Geotechnical Institute.
  Hallin, Caroline
  Nyberg, Johan
  Open access portal with hindcast wave data for Skåne and Halland: Dataportal med simulerad vågdata för Skåne och Halland2021In: Vatten, ISSN 0042-2886, Vol. 77, no 2, p. 81-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wave climate data for the Swedish provinces Skane and Halland, were hindcast using SWAN, a third-generation spectral wave model. The 40-year wave dataset, from 1979 to 2019, is made available through an open-access data portal (https://gis.sgi.se/vagmodell/). The wave data has a three-hour resolution and includes significant wave height, peak wave period, and wave direction. The wave model domain encompasses the Baltic Sea, Öresund, Kattegat, and Skagerrak. Along the coast of Skane and Halland, the spatial resolution of the computational nodes, from which data can be extracted in the portal, is 250 m. In the offshore areas, the resolution of the computational grid is coarser. The simulated significant wave height was validated against observations from 25 wave gauges, operating intermittently during the simulation period. The coefficient of determination, R2, for these comparisons ranged from 0.46 to 0.93 for the different stations. For 15 wave gauges, R2 values for the comparisons exceeded 0.80. The wave model will continuously be updated and developed.

 • 3. Adestam, Lennart
  Lätt bärbar geoteknisk fältutrustning1980Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Adestam, Lennart
  et al.
  Rosén, Bengt
  Mätning av infiltrationskapacitet och permeabilitet in situ1982Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. Ahlberg, Per
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 1: Nulägesbeskrivning från fyra kommuner1991Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Ahlberg, Per
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Berggren, Bo
  Johansson, Lars
  Schälin, Jan
  Geotekniska utredningar för stabilitetsanalyser. Allmänna råd för omfattning och kvalitet1993Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7. Ahlberg, Per
  et al.
  Lindmark, Alf
  Mätanordning vid markradonmätningar. Radonsond 21984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Ahlberg, Per
  et al.
  Lundgren, Tom
  Grundvattensänkning till följd av tunnelsprängning1977Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Ahlberg, Per
  et al.
  Sundén, Jim
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Delrapport 2: Förutsättningar för planering1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Grundvatten som naturresurs; (2) Grundvattenplanering hittills; (3) Motiv för grundvattenplanering; (4) Strategifrågor; (5) Kunskapsförsörjning; (6) Planeringsprocessen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10. Ahlberg, Per
  et al.
  Sundén, Jim
  Grundvattenplanering. Styrning av grundvattennivåer i tätort. Slutrapport: Strategi, organisation, teknik1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Behov av målsättning; (2) Förslag till politiska beslut; (3) Planering med stöd av PBL; (4) Övrig kommunal planering; (5) Behöver grundvattenplanering organiseras?; (6) Några förutsättningar; (7) Förslag till organisation; (8) Förslagets innebörd

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Alén, Claes
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berggren, Bo
  Johansson, Lars
  Johansson, Åke
  Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En utförlig introduktion till den statistiska/sannolikhetsbaserade metod för skredriskanalys som använts i två utredningar längs Göta älvdalen. I arbetet redovisas den skredriskanalys som genomförts i två etapper längs två sträckningar av Göta älvdalen, södra resp. nordöstra älvdalen. Totalt har ett tjugotal sektioner analyserats för varje delsträcka. Avståndet mellan de analyserade sektionerna kan ibland vara några kilometer. Därav följer att summariska antaganden har varit nödvändiga för mellanliggande områden. Den utförda utredningen betraktas därför som översiktlig. Mer detaljerade analyser måste genomföras i ett senare skede av projekteringsprocessen för de då aktuella sträckorna längs älvdalen. Utgångspunkten har varit en traditionell stabilitetsanalys med en beräknad säkerhetsfaktor mot brott. Denna traditionella stabilitetsanalys har kompletterats med en sannolikhetsbaserad analys i ett antal typsektioner. Denna senare analys har skilt sig något åt för de bägge etapperna (älvsträckorna), beroende på olika geotekniska förutsättningar. Tre olika metoder för att beskriva skredsannolikheten har utvecklats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Alén, Claes
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Olsson, Mats
  Swedish Geotechnical Institute.
  Utbyggnad av E45 - Norge / Vänerbanan. Erfarenheter från flytande kalk-cement pelare2009In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 1, p. 26-28Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utbyggnaden av E45 och Norge / Vänerbanan pågår för fullt. Mellan Göteborg och Trollhättan byggs ca 75 km motorväg och en ny hög hastighetsjärnväg på mycket lös, högplastisk, lera. För att reducera sättningarna och förbättra stabiliteten av bankarna installeras kalkcement (KC) pelare i stor omfattning, ca 9 miljoner löpmeter.

 • 13. Andersson, Hjördis
  Sättningsuppföljning vid funktionsanpassad design. E6 Stenungssund - Uddevalla1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14. Andersson, Hjördis
  et al.
  Bengtsson, Per-Evert
  Berglund, Christina
  Larsson, Rolf
  Sällfors, Göran
  Öberg-Högsta, Anna-Lena
  Skredet i Vagnhärad. Teknisk/vetenskaplig utredning om skredets orsaker1998Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 23 maj 1997 inträffade ett större skred i en bebyggd lerslänt i Ödesby, Vagnhärad. Skredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfaran försköts ca 15 meter. Det större skredet hade föregåtts av ett mindre skred inom ett begränsat område vid släntfoten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15. Andersson, Hjördis
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Jonforsen, Håkan
  Ottosson, Elvin
  Konsekvensanalys NR - SBN 80. Tekniska konsekvenser av övergång till Nybyggnadsregler för Geokonstruktioner (NR)1990Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16. Andersson, Hjördis
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Horisontalrörelser och portryck i en lerslänt vid olika säkerhetsnivåer. Karls Grav, Vänersborg1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Utförda undersökningar; (2) Jord- och grundvattenförhållanden; (3) Utförda mätningar; (4) Stabilitetsberäkningar; (5) Beräkning av förskjutningar; (6) Jämförelser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Andersson, Hjördis
  et al.
  Ottosson, Elvin
  Sällfors, Göran
  Skredet i Ballabo, Västerlanda1999Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar den teknisk/vetenskapliga utredning som gjordes av det skred som inträffade den 16 april 1996 längs Göta älv, i Ballabo, Västerlanda, söder om Göta samhälle. Skredet utgjordes av åkermark och inga byggnader eller anläggningar berördes eller hotades av följdskred. Syftet med utredningen har varit att klarlägga förhållandena vid skredtillfället och att analysera skredorsak och skredförlopp. Erfarenhet från inträffade jordskred är av stort värde vid framtida tekniska värderingar och riskbedömningar i liknande områden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Andersson, Mattias
  et al.
  Andersson, Jon Vium
  Hallingberg, Anders
  Lind, Bo
  Löfroth, Hjördis
  Förbättrade kontrollsystem för uppföljning av sättningar2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid byggande av vägar och järnvägar utförs mätning och uppföljning av sättningar både på anläggningsobjekten och i omgivningen. Det finns en lång rad olika kontrollsystem för uppföljning av sättningar som kan vara användbara i olika situationer. Det handlar om att mäta sättningsförloppen både hos markytan och ytliga objekt och sättningens fördelning ner genom markprofilen. Inom detta projekt har tillgängliga metoder inventerats och en analys har gjorts av användningsområden samt möjligheter och begränsningar hos metoderna. Metoderna har delats in i tre olika typer: (I) Fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i eller på marken; (II) Geodetisk mätning/ Terrestra metoder som i huvudsak bygger på mätning från marken; (III) Geodetisk mätning/ Luftburna/ Fjärranalys som avser analys av större ytor med fjärrtekniker (från flygplan eller satellit).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19. Andersson, Mattias
  et al.
  Lundström, Karin
  Rankka, Wilhelm
  Rydell, Bengt
  Erosion och sedimenttransport i vattendrag2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Geomorfologi och vattendrag; (2) Hydrologi; (3) Hydraulik för vattendrag, kanalströmningslära; (4) Erosion; (5) Sedimenttransport; (6) Sedimentation

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Rogbeck, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Westerberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Deep stabilisation in sulphide soil for embankments in Sweden - laboratory and field studies2015In: Proceedings of the International Conference on Deep Mixing 2015, San Francisco, USA, June 2-5, 2015 / [ed] Sehn, A, Large, ME, Marzano, IP, Takahashi, H, Hawthorne, New Jersey: Deep Foundations Institute, DFI , 2015, p. 965-974Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Deep stabilisation has been used in Sweden for decades. The method has been improved to allow it to be used in different types of soils and with new binders. One challenging soil type in Sweden is so- called sulphide soil, a fine-grained soil which contains organic material and iron sulphides. There have been some cases in Sweden of problems when using deep stabilisation in this type of soil, and in one case a slope failure occurred. This paper shows that it is possible to achieve good results with deep stabilisation in sulphide soils. Laboratory and field studies from a test site along the Botniabanan railway line in Sweden are presented. Geotechnical and chemical properties of the natural soil were investigated in the laboratory and one or more of these properties may explain the differences in the stabilising effect of sulphide soils. The strength of the laboratory samples and the columns in the field were tested and compared. It is shown that a satisfactory stabilization effect can be achieved with the proper choice of binder, amount of binder added, curing time and mixing energy. In sulphide soils, more binder additive is needed than in "ordinary" inorganic clays.

 • 21. Andersson, Mattias
  et al.
  Rogbeck, Yvonne
  Westerberg, Bo
  Djupstabilisering i sulfidjord - laboratorie- och fältstudie. Botniabanan delen Stöcke - centrala Umeå2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Provlokal; (2) Laboratorieförsök; (3) Fältförsök; Bilagor: (1) Installationsplan för djupstabilisering; (2-11) Pelarsonderingar; (12) Spetstrycksmätning med CPT i naturlig jord; (13) Pelarsondering i naturlig jord; (14) Resultat av CPT-sonderingar i naturlig jord; (15) Kemiska undersökningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Rogbeck, Yvonne
  Swedish Geotechnical Institute.
  Westerberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Djupstabilisering i sulfidjord längs Botniabanan2009In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 4, p. 48-52Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Byggande i sulfidjord har ökat de senaste åren, exempelvis i projekt som Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och olika ombyggnationer av E4:an. Skärpta miljökrav har lett till att tidigare vanligen använda metoder som till exempel urgrävning kan bli jämförelsevis kostsamma beroende på merarbete avseende hantering och omhändertagande av sulfidjordsmassor.

 • 23.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Westerberg, Bo
  Swedish Geotechnical Institute.
  Etablering av provbankar på sulfidjord. Provfält - en investering för framtiden2013In: Bygg och Teknik, ISSN 0281-658X, E-ISSN 2002-8350, Vol. 105, no 1, p. 50-52, 54 - 55Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Problemställning - sättningar i sulfidjord; (2) Fält- och laboratorieundersökningar; (3) Byggande av provbankar, instrumentering och mätningar; (4) Sättningsprognostisering.

 • 24. Andersson, Olof
  et al.
  Bergdahl, Ulf
  Ottosson, Elvin
  Palmgren, Caroline
  Rydell, Bengt
  Mät- och undersökningsmetoder vid tillämpad markvärmeteknik – en studie av förekommande metoder. Etapp I och II1984Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25. Andersson, Robert
  Back, Pär-Erik
  Swedish Geotechnical Institute.
  Söderqvist, Tore
  Rosén, Lars
  What's the point? The contribution of a sustainability view in contaminated site remediation2018In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 630, p. 103-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Decision support tools (DST) are often used in remediation projects to aid in the complex decision on how best to remediate a contaminated site. In recent years, the sustainable remediation concept has brought increased attention to the often-overlooked contradictory effects of site remediation, with a number of sustainability assessment tools now available. The aim of the present study is twofold: (1) to demonstrate how and when different assessment views affect the decision support outcome on remediation alternatives in a DST, and (2) to demonstrate the contribution of a full sustainability assessment. The SCORE tool was used in the analysis; it is based on a holistic multi-criteria decision analysis (MCDA) approach, assessing sustainability in three dimensions: environmental, social, and economic. Four assessment scenarios, compared to a full sustainability assessment, were considered to reflect different possible assessment views; considering public and private problem owner perspectives, as well as green and traditional assessment scopes. Four real case study sites in Sweden were analyzed. The results show that the decision support outcome from a full sustainability assessment most often differs to that of other assessment views, and results in remediation alternatives which balance trade-offs in most of the scenarios. In relation to the public perspective and traditional scope, which is seen to lead to the most extensive and expensive remediation alternatives, the trade-off is related to less contaminant removal in favour of reduced negative secondary effects such as emissions and waste disposal. Compared to the private perspective, associated with the lowest cost alternatives, the trade-off is higher costs, but more positive environmental and social effects. Generally, both the green and traditional assessment scopes miss out on relevant social and local environmental secondary effects which may ultimately be very important for the actual decision in a remediation project.

 • 26. Andersson-Sköld, Yvonne
  Collocation of experiences with SGI Matrix based decision support tool (MDST) within SAWA2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Bergman, Ramona
  Energieffektiv vägkonstruktion - Pilotstudie Väg 1612012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Bergman, Ramona
  Nyberg, Lars
  Johansson, Magnus
  Persson, Erik
  Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Stabilitetskarteringar och utredningar; (2) Resultat från tidigare studier om nyttjande av karteringar; (3) Riskanalyser och förebyggande arbete; (4) Lärande från tidigare händelser; (5) Intervjuer; (6) Resultat av intervjuer; Bilagor: (1) Frågor till användare av skrednett.no; (2) Intervjufrågeunderlag för kommuner

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Enell, Anja
  Blom, Sonja
  Rihm, Thomas
  Angelbratt, Alexandra
  Haglund, Kristina
  Wik, Ola
  Bardos, Paul
  Track, Thomas
  Keuning, Sytze
  Biofuel and other biomass based products from contaminated sites - Potentials and barriers from Swedish perspectives2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) Marginal land in Sweden; (2) Phytoremediation - remediation, control or increased natural attenuation; (3) Bioenergy; (4) Available additional resources - recycled manure, compost and municipal waste; (5) Bioenergy from contaminated land; (6) Environmental impacts; (7) Social and economical aspects; (8) Opportunities and barriers in Sweden; Appendices: (1) Arable area of potential contaminated sites in Sweden; (2) Phyto remediation measures, advantages and disadvantages; (3) Brief summary of biofuel methods/techniques and the level of development, advantages and disadvantages; (4) Examples of ongoing activities and reseach promoting bioenergy and other alternatives to fossil fuel

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Falemo, Stefan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Suer, Pascal
  Swedish Geotechnical Institute.
  Grahn, Tone
  Landslide risk and climate change - economic assessment of consequenses in the Göta river valley2011In: Geotechnics of Hard Soils - Weak Rocks: Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, 12-15 September, 2011 / [ed] Anagnostopoulos, A, Pachakis, M, Tsatsanifos, C, Amsterdam: IOS Press, 2011, Vol. 3, p. 1313-1318Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  According to climate change scenarios, Swedish summers will be drier, but in large parts of Sweden there will also be increased annual precipitation, more intensive precipitation and periods with increased water flows. In many areas the risk for landslides is expected to increase accordingly. In response to this the Swedish Geotechnical Institute on the commission of the Swedish Environmental ministry has started a risk analysis for the Göta river valley. The results of the risk analysis will be used in the surveillance of the safety along the Göta river valley. The results can also serve as basis for land use planning of municipalities in the valley. The Göta river valley is one of the most frequent landslide valleys in Sweden. The area has a long history of anthropogenic activities such as settlements, shipping, harbours, industry, contaminated soil and infrastructure including large roads and railroads. A number of landslides occur every year. In general they are fairly small, shallow and caused by erosion. Larger landslides have also occurred in the river valley, with one or more mortalities. The landslide risk analysis of Göta river valley is performed by traditional technical risk analysis, i.e. the risk is a product of hazard probability and the consequences of the hazard. One part of the risk analysis of the Göta river valley is to achieve an increased knowledge of the coupling of climate change and the probability and potential extension of a landslide event. In parallel to hazard assessments the project takes on the challenge to identify, map and when possible assess consequences of potential landslides throughout the studied area. Elements at risk in the valley include human life, transport (shipping, road and rail road) and other infrastructure, residential and other properties, industrial activities, contaminated land, agriculture and forestry, and intangibles such as biodiversity. Exposure, vulnerability and the monetary value related to the landslide are used to estimate the consequence of the landslide. This paper shows the process and structure of this consequence analysis for natural hazards by presenting suggestions on how to describe, quantify, value and visualise these widely different consequences. The consequence analysis methodology can be applied generic both nationally and internationally and for several types of natural hazards such as landslides and flooding.

 • 31.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Falemo, Stefan
  Swedish Geotechnical Institute.
  Tremblay, Marius
  Swedish Geotechnical Institute.
  Development of methodology for quantitative landslide risk assessment - Example Göta river valley2014In: Natural Science, ISSN 2150-4091, E-ISSN 2150-4105, Vol. 6, no 3, p. 130-143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective landslide risk management requires knowledge of the landslide risks. This paper presents a risk assessment methodology for semi-regional scale. The landslide probability is assessed taking into account expected climate change in the case study area (the Göta river valley). Climate change is expected to result in increased erosion and water fluctuations. There are large areas with marine clays, often quick clay, in the area and the landslide process can be rapid with extensive damages and casualties. The consequence methodology includes a wide range of consequences assessed by monetary valuation. The consequences and the landslide probability are combined as pairs of values in a risk matrix and the risk is also presented on a map. The map has been used as discussion and decision bases in the municipalities in the Göta river valley, in the county administration and on governmental level to estimate the needs of risk mitigation and to make priorities.

 • 32. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Enell, Anja
  Larsson, Lennart
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Litteraturstudie2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Kreosot; (2) Kreosot i mark vid banverksområden; (3) Nedbrytning och omvandling av kreosotkomponenter; (4) Utlakning av kreosot från impregnerat trä

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Helgesson, Helena
  Enell, Anja
  Suer, Pascal
  Bergman, Ramona
  Matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Matrisverktyget; (2) Arbetsprocessen; (3) Arbetet med matrisverktyget; (4) Råd och tips vid tillämpning; (5) Utveckling av resultat och process; Bilagor: (1) Grundmatriser: Matris 1 - Matris 4 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V612.xls (2) Ett exempel på hur det matrisbaserade beslutsverktyget kan användas

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Helgesson, Helena
  Enell, Anja
  Suer, Pascal
  Bergman, Ramona
  Matrix decision support tool for evaluation of environmental, social and economic aspects of land use2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  (1) The Matrix Decision Support Tool; (2) The Work Process; (3) Preparation; (4) The work with the MDST; (5) Further application advices; Appendix: (1) The Matrix Decision Support Tool: Matrix 1 - Matrix 4 http://www.swedgeo.se/upload/publikationer/Varia/pdf/SGI-V613.xls

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Nyberg, Henrik
  Göransson, Gunnel
  Lindström, Åsa
  Nordbäck, Johan
  Gustafsson, Martin
  Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp II2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Spridning i mark och vatten; (2) Kort summering av inverkan av förändrat klimat på föroreningsspridningen; (3) Förutsättningar för beräkning av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (4) Beräkningar av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (5) Utsläpp av olja och diesel i samband med olycka eller annat större spill; (6) Gruvor och gruvavfall; (7) Förändrad föroreningsbelastning vid ändrad nederbörd - Göta älv ett exempel; (8) GIS-analyser och kartbearbetning; Bilagor: (1) Underlagsdata för fallstudieberäkningar; (2) Hälso- och miljöeffekter av beaktade föroreningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Nyberg, Henrik
  Nilsson, Gunnel
  Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp I2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Genomgång av erfarenheter av föroreningsspridning vid översvämningar, höga kraftiga flöden samt skyfall nationellt och relevanta fall internationellt; (2) Känslighet för översvämningar i olika verksamheter; (3) GIS-analyser och kartbearbetning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Suer, Pascal
  Swedish Geotechnical Institute.
  Bergman, Ramona
  Swedish Geotechnical Institute.
  Helgesson, Helena
  Swedish Geotechnical Institute.
  Sustainable decisions on the agenda - a decision support tool and its application on climate-change adaptation2016In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 21, no 1, p. 85-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A decision support tool aiming to facilitate discussion and transparency in land-use planning processes has been developed. It includes process steps initiating with an analysis of the current situation, identification of relevant actions and sustainability analysis steps. The sustainability was subdivided into human health and environment, resources, and social and economic impacts. The main difference between this risk analysis tool and others is the allowance of comparisons of present risks and consequences of measures early in the process. It also includes assessments from short- and long-term perspectives, such as taking into account climate change. It combines classic risk analysis with life-cycle assessment procedure. It has been developed and tested in co- operation with municipalities. The tests show that the tool is applicable and can be relevant in the planning process. It offers an iterative discussion framework that is systematic, condensed and yet a simplistic way of describing consequences. The criticism is that it is regarded as time demanding, but this can be managed by preparatory work.

 • 38. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Toomväli, Cecilia
  Larsson, Lennart
  Nilsson, Paula
  Hemström, Kristian
  Enell, Anja
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Ytutlakning av PAH från kreosotimpregnerade sliprar2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Toomväli, Cecilia
  Larsson, Lennart
  Nilsson, Paula
  Hemström, Kristian
  Enell, Anja
  Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Ytutlakning av PAH från kreosotimpregnerade sliprar. Bilaga2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bilagor: (1) Analysprotokoll från SGI:s miljölab.; (2) Analysprotokoll från Analytica, ALS Laboratory Group

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40. Arm, Maria
  Mechanical properties of residues as unbound road materials - experimental tests on MSWI bottom ash, crushed concrete and blast furnace slag. Diss2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study has concentrated on residues in unbound road layers. The materials selected were processed municipal solid waste incinerator (MSWI) bottom ash, crushed concrete and air-cooled blast furnace slag (AcBFS). The deformation on loading the possible strength development over time and the resistance to mechanical and climatic action were studied in the laboratory and in the field The results were compared with those of the conventional aggregates they could possibly replace, such as sand, gravel and crushed rock. The methods used in the laboratory were cyclic load triaxial tests, Los Angeles tests, micro-Deval tests and freeze-thaw tests. In the field, test sections with residues and reference sections with conventional aggregates in the unbound layers were monitored by means of falling weight deflectometer (FWD) measurements.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41. Arm, Maria
  Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten. Handbok2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: (1) Törringevägen - förstärkningslager i gata; (2) Malmö - förstärkningslager i parkeringsplatser; (3) Malmö - fyllning och rörgravstäckning; (4) Umeå - förstärkningslager i transportväg på deponi; (5) Uppsala - förstärkningslager i transport på deponi

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42. Arm, Maria
  et al.
  Arvidsson, Håkan
  Höbeda, Peet
  Inverkan av glimmer på ett obundet vägmaterials deformationsegenskaper. Resultat från laboratorieförsök2004Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43. Arm, Maria
  et al.
  Göransson, Gunnel
  Helgesson, Helena
  Kiilsgaard, Ramona
  Zetterlund, Miriam
  Hållbar samhällsplanering med Backcasting-SAMLA. En metodbeskrivning2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Backcasting-SAMLA är en systematisk metod för att bedöma åtgärder och planera stra-tegiskt för en hållbar utveckling. Metoden är utvecklad ur de två delarna Backcasting – en metod som kan användas för strategisk planering för en hållbar utveckling och SAMLA – ett verktyg för multikriterieanalys med hållbarhetsbedömning. Backcasting-SAMLA ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder vid exploateringen och ändrad markanvändning. Metoden är lämplig för komplexa frågeställningar med relativt långt tidsperspektiv och passar bra att använda vid exempelvis detaljplanearbetet, när det finns en aktuell översiktsplan. Denna beskrivning är framtagen inom forskningsprojektet Land Plan – Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering. Den vänder sig främst till tjänstemän inom kommunen och resultatet blir mest värdefullt om många olika fackområden involveras. Förutom specialister inom fysisk planering behövs företrädare för frågor om miljö, natur, kultur, näringsliv och sociala aspekter m.m., liksom politiker. Den övergripande ambitionen i projektet Land Plan har varit att utveckla robusta metoder för att stödja hållbarhetsbedömningar med hänsyn till markanvändning, det vill säga med hänsyn till markens geotekniska förhållanden, föroreningsinnehåll, känslighet för effekter av klimatförändring (översvämning) och hållbar resurshantering. Dessa metoder ska även bidra till att göra beslutsprocessen mer transparent. Förutom Backcasting-SAMLA har GIS- verktyget Geokalkyl1 testats och vidareutvecklats inom projektet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44. Arm, Maria
  et al.
  Lindeberg, Johanna
  Helgesson, Helena
  Sammanställning av material och användningsområden. Underlag i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 'Återvinning av avfall i anläggningsarbeten'2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Informationskällor; (2) Avgränsning och definitioner; (3) Resultat - inventerade mängder och användning; Bilagor: (1) Myndighetskontakter, uppgifter om material och användning; (2) Diskussion kring risker vid olika användning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45. Arm, Maria
  et al.
  Rihm, Thomas
  Fejes, Jonas
  Lagerkvist, Anders
  Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Begrepp och definitioner; (2) Metodik för projektarbetet; (3) Lagstiftning och regelverk; (4) Kemikaliehantering utanför deponier; (5) Deponering; (6) Identifierande brister och goda exempel / Vad kan vi lära?; (7) Kostnad-nytta bedömning; (8) Fortsatt arbete inom projektet; Bilaga: (1) Enkät om olyckor på deponier

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46. Arm, Maria
  et al.
  Tiberg, Charlotta
  Bottenaskor från kol-, torv- och biobränsleeldning i väg- och anläggningsarbeten. Handbok2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: Exempel på utförda objekt: (1) Hudiksvall – bio / RT-rosteraska, botten- och flygaska i transportväg på deponi; (2) Norrtälje – biorosteraska, botten- och flygaska i skogsbilväg

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Arm, Maria
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute.
  Wik, Ola
  Swedish Geotechnical Institute.
  Engelsen, CJ
  Erlandsson, M
  Sundqvist, JO
  Oberender, AN
  Hjelmar, O
  Wahlström, M
  Evaluation of the European recovery target for construction and demolition waste2015In: WASCON 2015 - Resource Efficiency in Construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials, Santander, Spain, 10-12 June, 2015. Book of extended abstracts, Santander: ISCOWA , 2015, p. 31-38Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The revised EU Waste Framework Directive (WFD) includes a 70 % target for recovery of construction and demolition waste (excl. energy recovery), which will be evaluated by the commission in a near future. In order to provide some of the basis for this evaluation, the Swedish Environmental Protection Agency launched a Nordic project, ENCORT-CDW, which was reported in 2014. The project aimed to study the potential change in the resource management of the main C&D waste fractions as a consequence of fulfilling the WFD target. Recovery scenarios were identified and estimations were made regarding expected savings of primary materials, impact on transports, and pollution and emissions. For wood waste, the main differences between re-use, material recycling and energy recovery were evaluated in a screening LCA. The main conclusions were that the EU recovery target does not ensure the most efficient and sustainable waste recovery in its present form: Interpretations of waste and recovery definitions affect the monitoring; The general weight-based target has to be altered to favour not only the recycling of heavyweight materials but materials where recycling implies large environmental benefits; High grade recycling should be distinguished and prioritized to ensure safe recovery. This requires improved knowledge on waste generation and handling as well as on emissions of dangerous substances.

 • 48.
  Arp, Hans Peter
  et al.
  NGI.
  Berggren Kleja, Dan
  Swedish Geotechnical Institute.
  IBRACS Calculator for estimating the risk of PAH pollution in strong sorbing, impacted soils and sediments2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Traditional risk assessments of PAHs in soils and sediments are not suited for areas that are impacted by soots, coals and residues from industrial activities, such as gas-production, metal smelting, and mining. For these areas, PAHs sorb much stronger to the soil/sediment-media than they would in "pristine" areas, due to the presence of strong sorbing residues and black carbon. The PAHs thereby exhibit a lower bioavailability and lower leachability, and therefore reduced risk compared to what traditional risk assessments would assess, as traditional risk assessment do not account for the presence of strong sorbing phases. The IBRACs calculator is a simple tool to assess risk, in both "pristine" soils as well as impacted soils (in which the presence of strong sorbing phases are confirmed).

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (zip)
  IBRACS Toxicity Unit Calculator
 • 49. Axelström, Karin
  et al.
  Back, Pär-Erik
  Carling, Maria
  Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsanläggningar. Förstudie2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  (1) Metodik för riskbedömning av förorenad mark; (2) Impregneringsplatser – bakgrund; (3) Viktiga faktorer vid riskbedömning; (4) Kravspecifikation på platsspecifik riskbedömningsmodell; (5) Tillämpning; (6) Inventering av riskbedömningsmodeller; (7) Testfall; (8) Förslag till fortsättning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50. Back, Pär-Erik
  Sampling strategies and data worth analysis for contaminated land. A literature review2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 of 860
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf